PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Informacje branżowe


 

Ważnym elementem analizy kredytowej przedsiębiorstwa jest analiza jego mikrootoczenia, czyli otoczenia bliższego, sektorowego (branżowego) czy też konkurencyjnego. W skład mikrootoczenia wchodzą wszystkie podmioty gospodarcze mające powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne. Zdaniem M.E. Portera, najważniejszymi czynnikami mikrootoczenia są, także siły przetargowe dostawców i odbiorców oraz groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów (konkurencja potencjalna i substytucyjna). Cechą mikrootoczenia jest to, że pomiędzy poszczególnymi jego podmiotami występuje sprzężenie zwrotne o charakterze ekonomicznym.

Mikrootoczenie określa zatem warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w określonej branży czy na określonym rynku. Nietrudno zauważyć, że pojęcia branża, przemysł lub rynek, są trudne do określenia zarówno w teorii jak i w praktyce. Stąd analizę otoczenia konkurencyjnego M.E. Porter sprowadził do analizy sektora.

Sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych odbiorców.

 

Ustalenie granic produktowych i geograficznych sektora pozwala określić jego podstawowe parametry: wielkość, dynamikę i wiek, a także rentowność oraz jego uczestników. Istotnym elementem otoczenia przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanym portfelu produkcji jest identyfikacja sektorów aktywności i odrębne badanie każdego z nich.

 

Gospodarka jest strukturą, w ramach której ludzie wykorzystują ograniczone zasoby, aby zaspokoić różnorodne potrzeby. W tym celu wytwarzają różnorodne dobra i usługi, a następnie dzielą i wymieniają je między sobą. Mówiąc o gospodarce, mamy zazwyczaj na myśli rolnictwo, przemysł oraz handel. Innymi słowy to trzy podstawowe sektory gospodarki narodowej, czyli:

Niekiedy wyodrębniany jest jeszcze sektor czwarty – obejmujący zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji.

 

Rozszerzeniem tego podziału jest pięciostopniowy podział gospodarki narodowej na:


Sektor to zatem część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych nabywców. Ustalenie granic produktowych i geograficznych sektora pozwala określić jego podstawowe parametry: wielkość, dynamikę i wiek, a także rentowność oraz jego uczestników. Istotnym elementem badania otoczenia przedsiębiorstwa (analizy sektorowej) o zdywersyfikowanym portfelu produkcji jest identyfikacja sektorów działalności i odrębne badanie każdego z nich.


Warto tutaj wspomnieć o innym podziale gospodarki, gdzie kryterium jest własność. Wyróżniamy tutaj trzy sektory:


Celem analizy sektorowej jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaka jest atrakcyjność badanego sektora z punktu widzenia szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa?
  2. Które z obsługiwanych przez przedsiębiorstwo sektorów dają lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju, co ma istotne znaczenie dla ukształtowania strategicznego portfela produktów lub usług?
  3. Jakie nowe, atrakcyjne sektory mogłyby w przyszłości być obszarami aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa?

 

Na ogół do analizy mikrootoczenia wykorzystuje się następujące metody:

 

 

W tym miejscu podpowiadamy gdzie szukać informacji na temat różnych sektorów gospodarki. Przedstawiamy również nasze analizy dotyczące poszczególnych branż.

Masz jakieś sugestie? Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz do nas: picm@picm.pl

 

 


PRZEMYSŁ MASZYNOWY

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

PRZEMYSŁ PALIWOWY

URZĄDZENIA DOMOWE

& ELEKTRONIKA

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

         

TELEKOMUNIKACJA & IT 

 

FARMACEUTYKI & KOSMETYKI

HANDEL 

 

PRZEMYSŁ DRZEWNO-PAPIERNICZY

ODZIEŻ I OBUWIE 

         

 

MOTORYZACJA

CZĘŚCI MOTORYZACYJNE

 

PRZEMYSŁ CHEMICZNY

TRANSPORT 

PRZEMYSŁ METALOWY 

         

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY 

 

USŁUGI FINANSOWE

PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY 

PRZEMYSŁ ROZRYWKOWY & MEDIA