PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

FinTech


FinTech

Nowe technologie i ich szerokie zastosowanie w sektorze usług finansowych to szybko rosnąca gałąź globalnej gospodarki. Rewolucjonizuje sposób zarządzania własnością i zasobami, niezależnie od roli odgrywanej w gospodarce. Instytutcje, firmy czy zwykli ludzie codziennie dokonują transakcji, przechowują oszczędności czy inwestują. FinTech to innowacyjne sposoby dokonywania różnego rodzaju transakcji związanych z zarządzaniem wartością oraz technologie to umożliwiające. Innowacja finansowa skraca czas dotarcia z nowymi rozwiązaniami do klientów oraz obniża koszty operacyjne i procesowe wszędzie tam, gdzie zachodzi transfer wartości online.

FinTech to połączenie dwóch angielskich słów: "fin" (financial) oraz "tech" (technologies). FinTech jest wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań do usprawniania usług finansowych (zaciągania kredytów, pożyczek, zarządzania finansami, operowania walutami czy też dokonywania płatności online).

Zjawisko FinTechu nazywa się w ostatnich latach niemal rewolucją, jednak trzeba zauważyć, że samo sformułowanie wcale nie jest tak świeże, jak mogłoby się nam wszystkim wydawać. Termin „FinTech” pojawił się już w późnych latach 80-tych i wczesnych 90-tych, ale dopiero w XXI wieku zyskał na znaczeniu i został przyjęty i nagłośniony przez amerykańskie technopolie z Doliny Krzemowej.

Inna definicja tej branży finansowej mówi, iż FinTech to skrót od Financial Technologies i oznacza dostarczanie usług oraz rozwiązań finansowych, które wcześniej były zarezerwowane dla tradycyjnych banków, ale w oparciu o zastosowanie nowych technologii. Ta definicja jest jednak bardzo umowna. Chociaż nazwa nawiązuje do usług finansowych opartych o technologie, pytanie o to, czy firma, która dostarcza biometryczne metody logowania do bankowości internetowej kwalifikuje się do kategorii FinTech czy Security, pozostaje otwarte.

Rozwiązania FinTech mogą być oferowane przez innowacyjne start-upy, lecz także dojrzałe instytucje finansowe o ugruntowanej pozycji. Celem technologii finansowych jest poprawa efektywności i dostępności usług finansowych. FinTech to nowo kreowane rynki, jak crowdfunding czy kryptowaluty, ale to również dostęp do tradycyjnych produktów finansowych poprzez zupełnie nowy interfejs.

Dynamiczny rozwój sektora w Wielkiej Brytanii od 2008 roku, spowodował, iż kraj ten urósł do miana nieoficjalnej stolicy tej branży na świecie. Według ostatniego raportu EY ("UK FinTech, On the cutting Edge”, 2016), sektor FinTech dał około £ 6.6b przychodów w 2015 roku i przyciągnął blisko £ 524m inwestycji. Z 61.000 osób zatrudnionych w sektorze (5% ogółu zatrudnionych w usługach finansowych), więcej ludzi pracuje w FinTech w Wielkiej Brytanii niż w tym sektorze w Nowym Jorku, bądź też razem wziętych w Singapurze, Hong Kongu i Australii. Zjednoczone Królestwo zawsze korzystało z dużej koncentracji „przemysłu” usług finansowych. Ostatni dynamiczny rozwój usług finansowych oparty na nowych technologiach to w dużej mierze zasługa dobrze funkcjonującego ekosystemu wokół FinTech’ów w tym kraju.

Jakie są zatem kategorie usług świadczonych przez FinTech'y? Jak można podzielić firmy świadczące takie usługi i jakie one są? Odpowiedź na te pytania daje zestawienie poniżej

Oczywiście, najwiecej uwagi będziemy tutaj zwracać na nowe technologie związane z szeroko rozumianym zarządzaniem ryzykiem kredytowym.


Bankowość API Blockchain / Bitcoin Płatności Zagraniczne Crowdfunding Informacja Bankowość Elektroniczna Portfel Elektroniczny Faktoring
               
Planowanie Finansowe Ubezpieczenia Inwestycje Pożyczanie Bezpieczeństwo Płatności Nieruchomości inne
               

 

→ FinTech w Polsce

→ FinTech w Europie

→ FinTech na świecie