Pre Loader

prelegenci

//prelegenci

John Lorié, Główny Ekonomista w Atradius Credit Insurance

John Lorié do Atradius Credit Insurance dołączył w kwietniu 2011 r. Jest także pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Amsterdamie.

Wcześniej był wiceprezesem  ABN AMRO, gdzie przez ponad 20 lat pracował na różnych stanowiskach w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej. Karierę rozpoczął w dziale finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

John ma doktorat z ekonomii międzynarodowej, ukończył ekonomiczne studia magisterskie z wyróżnieniem oraz ekonomię podatkową, posiada także licencjat z marketingu.

Chantal Joosse, Business Development Director & Strategic Partnerships, Stenn International Ltd.

Chantal Joosse jest Dyrektorem ds. Rozwoju Biznesu oraz Partnerstwa Strategicznego w Stenn International, brytyjskim dostawcy innowacyjnych rozwiązań w zakresie finansowania handlu transgranicznego.

Chantal ma 20 lat doświadczenia w pomaganiu firmom w rozwoju i ochronie ich międzynarodowego biznesu. Wcześniej pełniła funkcje kierownicze wyższego szczebla zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych w globalnych ubezpieczycielach kredytu handlowego, Atradius i Coface.

Frank Hommersen, Director – Data Solutions Practice Group, Moody’s Analytics

Thomas Voller, EuroCollectNet Lawyers

Thomas jest prawnikiem od 1982 roku. Pracował dla dużych kancelarii prawnych we Frankfurcie, zanim rozpoczął własną praktykę w 1987 roku. Reprezentuje firmy krajowe i zagraniczne zarówno w sądzie, jak i poza sądem we wszystkich dziedzinach prawa gospodarczego w tym windykacji międzynarodowej. Koncentruje się na krajowym i międzynarodowym prawie handlowym i korporacyjnym.

Jest redaktorem publikacji „Zarys windykacji w Europie” czy „Zarządzanie kredytami: zabezpieczenia w Europie”. Thomas jest założycielem EuroCollectNet, europejskiej sieci prawników zajmującej się windykacją długów z kontaktami na całym świecie.

dr inż. Tomasz Jastrząb, Technicenter sp. z o.o.

Ekspert ds. zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy danych z doświadczeniem badawczym w projekcie “Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego do nauki oraz weryfikacji wiedzy z zakresu ekonomii”. Doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach – z rozprawą “Równoległe algorytmy rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów dotyczących języków formalnych”. W przeszłości pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Śląskiej. Autor licznych rozpraw naukowych w dziedzinie analizy finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym m.in. “Small & Medium-Sized Enterprise Risk Monitoring Based on Financial Analysis Results” przygotowaną na 8th European Risk Conference 2018 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz “eanaliza.pl — A New Online Service for Financial Analysis” przygotowaną na 10th International Conference on Multimedia and Network Information Systems organizowaną przez Politechnikę Wrocławską.

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku.

Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Borys Sadowski, GEKKO Collections

Ekspert w zakresie psychologii pieniądza i długu oraz praktyki etycznej windykacji. Dyrektor Generalny w firmie GEKKO Collections, która od 2003r. jest liderem rynku edukacji windykacyjnej w Polsce. Od wielu lat śledzi trendy i najskuteczniejsze rozwiązania w branży windykacyjnej w Polsce i na świecie. Propaguje koncepcję prewindykacji oraz proklienckiego podejścia w odzyskiwaniu należności.

Poprzez unikalny know-how oraz najnowsze technologie pomaga długofalowo zwiększać skuteczność i motywację w działach windykacji dużych firm. Szkolił oraz doradzał działom windykacji min. w Heineken, Coca Cola, T-Mobile, Polkomtel, Siemens, Volvo, Accenture, Provident, Vivus, Polsat Cyfrowy, Alior Bank, BZ WBK, BGŻ BNP Paribas, Credit Agricole, Eurobank, Getin Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, PKO BP, Plus Bank, Raiffeisen Bank, ERGO Hestia, Axa, Liberty Direct, DPD, Ruch, Enea, Energa, EFL, Idea Money, Home Broker, Arvato, PRA Group Polska, Kruk, Intrum Justitia, Kredyt Inkaso, Best, Ultimo, Atradius, Raport, RK Legal, Żabka, Grupa Żywiec.

dr Przemysław Kwiecień, CFA, X-trade Brokers DM S.A.

Doktor Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent London Metropolitan University na stypendium British Council, licencjonowany Doradca Inwestycyjny. Od lat Główny Ekonomista domu maklerskiego XTB, wcześniej m.in. doradca Ministra Finansów.

Wielokrotnie nagradzany tytułami ekonomisty i analityka roku, a także wyróżniany jako najlepiej prognozujący kursy walut w globalnych rankingach Bloomberga. W swojej pracy wykorzystuje obecnie metody BigData, zarówno w analizie rynków, jak i analizie biznesowej. Regularny gość programów telewizyjnych i radiowych o tematyce ekonomicznej.

Michał Rączkowski, Partner Zarządzający, RK Legal

Adwokat, partner zarządzający kancelarii RK Legal, która specjalizuje się w zarządzaniu wierzytelnościami w obszarze B2C i B2B. Odpowiada za współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie obsługi aktywów dłużnych B2C.

Michał Rączkowski jest autorem licznych komentarzy prasowych i współautorem komentarza wydawnictwa Wolters Kluwer: „Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa o kosztach komorniczych ”. Dzieli się z Państwem swoimi doświadczeniami podczas licznych konferencji branżowych i szkoleń.

Michał Kwieciński, Partner Zarządzający, RK Legal

Adwokat, współzałożyciel i partner zarządzający kancelarii RK Legal, specjalista z zakresu prawa handlowego oraz procesu cywilnego.

W kancelarii nadzoruje Pion Zarządzania Wierzytelnościami wyspecjalizowany w obsłudze aktywów wierzytelnościowych B2C oraz należności korporacyjnych B2B, także na rynkach zagranicznych. Kancelaria, którą zarządza obsługuje portfele wierzytelnościowe banków, instytucji pożyczkowych, firm leasingowych, funduszy sekurytyzacyjnych oraz podmiotów z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. RK Legal jest członkiem Polskiego Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz międzynarodowej sieci Euro Collect Net Lawyers. Kancelaria posiada licencję KNF na zarządzanie funduszami sekurytyzacyjnymi.

Glen Bullivant, FCICM (Wielka Brytania), Chartered Institute of Credit Management, Wiceprezes

Glen Bullivant FCICM jest wiceprezesem i skarbnikiem Chartered Institute of Credit Management (CICM), a obecnie pracuje jako konsultant ds. zarządzania należnościami handlowymi.

Od ponad 40 lat związany z branżą, pracował w przemyśle produkcyjnym, inżynieryjnym i usługowym, w tym w eksporcie.

Glen jest członkiem CICM od ponad 30 lat i oprócz tego, że był przewodniczącym CICM, przewodniczy także Technicznemu Komitetowi Doradczemu, zasiada w Komitecie Edukacyjnym i jest Redaktorem biuletynu FECMA.

Cees Jansen, Nederlandse Vereniging voor Credit Management (VVCM)

Cees Jansen ma ponad 25-letnie doświadczenie w zarządzaniu kredytem kupieckim w różnych formach, od faktoringu przez ubezpieczenie kredytu po BPO i handel elektroniczny. Zaprojektował specjalistyczne rozwiązania koncentrujące się na wierzytelnościach, w tym na ubezpieczeniach wewnętrznych, sekurytyzacji i programach obsługi oraz narzędziach do generowania popytu . Cees opracował modele operacyjne dla procesu O2C globalnych firm w handlu detalicznym, towarach konsumpcyjnych i logistyce, które łączyły ochronę dobrych relacji z klientami z potrzebą prowadzenia skutecznego i wydajnego zespołu logistycznego. Przed zaangażowaniem w zarządzanie kredytem kupieckim, Cees pracował w bankowości i finansach jako specjalista ds. kredytu.

Vincent-Bruno Larger, AFDCC (Francja), l’Association Française Des Credit Managers et Conseils (AFDCC),
Sekretarz Generalny

Vincent-Bruno LARGER jest prezesem AFDCC, francuskiego stowarzyszenia zarządzania należnościami handlowymi. Wcześniej pracował w firmie Euler Hermes, firmie zajmującej się ubezpieczeniem należności, Thomson Multimédia, wiodącym producentem produktów elektronicznych jako European Credit Manager i Eutelsat, firmie telekomunikacyjnej jako Credit Manager. Ma tytuł magistra prawa na Uniwersytecie w Dijon, dyplom Business School Le Havre, Caen oraz magistra międzynarodowego biznesu na Uniwersytecie Wollongong (Australia).

Ludo Theunissen, Przewodniczący FECMA, IvKM (Belgia), Prezes Belgijskiego Instytutu Credit Management, IvKM

Ludo ukończył studia inżynierskie (Uniwersytet w Gandawie) i zarządzanie (Vlerick Business School). W swojej karierze łączył zadania akademickie i biznesowe. Pracował dla dużych międzynarodowych organizacji (Volkswagen, Unisys), a także dla małych i średnich przedsiębiorstw w Belgii i za granicą. Jest założycielem i prezesem Instituut voor Kredietmanagement, belgijskiego stowarzyszenia zarządzających kredytem kupieckim oraz aktywnym członkiem rady FECMA, gdzie od zeszłego roku pełni funkcje Przewodniczącego. Jest profesorem na Uniwersytecie w Gandawie, a także był profesorem w Vlerick Business School, Antwerp Management School i Belgian Royal Military Academy. Jest aktywny jako konsultant i wykładowca w różnych krajach na takie tematy, jak analiza sprawozdań finansowych, zarządzanie kredytem kupieckim, analiza inwestycji.

Josef Busuttil, MACM (Malta), Dyrektor Wykonawczy MACM

Josef jest dyrektorem generalnym MACM – Malta Association of Credit Management oraz członkiem zarządu FECMA. Uzyskał tytuł MBA od Henley Management College, członek Chartered Institute of Marketing (Wielka Brytania), oraz członek Chartered Institute of Credit Management (Wielka Brytania).

Regularnie publikuje artykuły biznesowe do prasy międzynarodowej i jest aktywny międzynarodowym trenerem biznesu.