Pre Loader

CreditRisk2022

/CreditRisk2022

o konferencji

Konferencja Credit Risk jest prezentacją najnowszych trendów, metod oraz praktyki zarządzania ryzykiem kredytu B2B. Wydarzenie daje możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z doświadczeniami praktyków zarządzania ryzykiem kredytowym, zarówno z firm polskich jak i międzynarodowych korporacji.. Omawiając całość procesu order-to-cash w przedsiębiorstwie, zakres merytoryczny kładł nacisk na działania zmierzające do minimalizacji powstawania trudnych oraz nieściągalnych należności.

Do kogo adresowane było wydarzenie?

Co rok, konferencja przyciąga 100+ uczestników, w tym właścicieli firm, ekspertów oraz kadrę zarządzającą z obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym B2B, a w szczególności: działy finansowe, działy oceny ryzyka kredytowego, działy kontroli kredytowej, zarządzanie ryzykiem, działy kontrolingu finansowego, działy monitoringu należności, działy windykacji oraz zarządzanie gotówką (treasury).

do konferencji Credit Risk 2022 pozostało ....

Agenda

8:00 – 8:30        rejestracja uczestników
8:30 – 8:40        otwarcie konferencji, Robert Dyrcz (PICM)
8:40 – 9:10        Analiza finansowa w dobie gwałtownych zmian otoczenia gospodarczego, Piotr Rybicki
9:10 – 9:40        TEMAT 2, PRELEGENT 2
9:40 – 10:10      TEMAT 3, PRELEGENT 3

 

10:10 – 10:40     PRZERWA KAWOWA, NETWORKING

 

10:40 – 11:10       TEMAT 4, PRELEGENT 4
11:10 – 11:40        OTC EA, TBC
11:40 – 12:20       Jak dzisiaj przewidzieć niewypłacalność na podstawie sprawozdań finansowych?, prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

 

12:20 – 13:10     PRZERWA LUNCHOWA, NETWORKING

 

13:10 – 13:40       Credit manager w świecie VUCA czyli praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem, dr Sławomir Pijanowski
13:40 – 14:10       Ryzyko inwestycyjne w branżach polskiej gospodarki, Jacek Fundowicz, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
14:10 – 14:40       CMC, TBC

 

14:40 – 15:10        PRZERWA KAWOWA, NETWORKING

 

15:10 – 15:40       PANEL DYSKUSYJNY: Biznes w warunkach niepewności, moderator: TBD
15:40 – 16:10       TBD, PZZW
16:10 – 16:30       rozdanie Nagród PICM
16:30 – 16:40       zakończenie konferencji, Robert Dyrcz (PICM)

Prelegenci

Artur Hołda

prof. nadzw. dr hab., Przewodniczący Rady Programowej PICM

Piotr Rybicki

Biegły Rewident, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

Jacek Fundowicz

Wiceprezes Zarządu, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG)

dr Sławomir Pijanowski

Ekspert zarządzania ryzykiem strategicznym i transformacji organizacji

Robert Dyrcz

Założyciel & Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Credit Management (PICM)

Miejsce konferencji

Rejestracja

Rejestracja na konferencję dostępna jest w dwóch wariantach, tj. bilet regularny oraz specjalny, który przeznaczony jest dla członków PICM Associate (PICMa). Więcej informacji o członkostwie PICMa dostępne jest tutaj. Koszt uczestnictwa zaczyna się od 399 zł netto.

Rejestracja dla PICMa

Specjalne warunki rejestracji na konferencję dla członków PICM Associate (PICMa) dostępne są w Strefie Credit Managera w menu “Credit Risk 2022 dla PICMa”.

patronat medialny

patronat główny

partner merytoryczny

dotychczasowi Partnerzy konferencji PICM

Kontakt dla uczestników

Wojciech Woźniak, PICM

wwozniak@picm.pl

tel. 506 029 200

Kontakt dla partnerów

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372