Wskaźniki ryzyka i koniunktury PICM

//Wskaźniki ryzyka i koniunktury PICM

Udzielanie kredytu kupieckiego to skomplikowany proces, który powinien uwzględniać nie tylko analizę finansową danego klienta. Wskaźniki finansowe to w istocie niezbędny początek i podstawa, która stanowi około 20%-30% całej analizy. Dane finansowe opisują przecież wydarzenia historyczne, a zadaniem credit managera jest przewidywanie przyszłej kondycji finansowej kontrahentów. Dlatego należy brać pod uwagę ryzyko branżowe oraz wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Od teraz możecie Państwo korzystać z oryginalnych analiz PICM w tym zakresie: zapraszam do zapoznania się z Wskaźnikiem Koniunktury PICM oraz Ocenami Ryzyka Branż.

Od lat przedmiotem analiz jest fakt, iż gospodarka, która w danym momencie dobrze funkcjonuje (okres rozwoju gospodarczego, czy wręcz bumu) zaczyna spowalniać i popada w stan który nazywamy recesją, depresją lub kryzysem. Takie zjawisko zmienności określane jest mianem cykli koniunkturalnych. Pojawiają się one od początków kapitalizmu i dość regularnie. Wydawać by się mogło że, doświadczyliśmy ich tak wielu, że nie powinno być problemu z ich wcześniejszym prognozowaniem. Dziś pomaga nam w tym również doskonały przepływ informacji. Mimo to, jesteśmy zaskakiwani kolejnymi recesjami lub spowolnieniami gospodarczymi, których podłoże znajdujemy często dopiero po negatywnym rozwoju sytuacji. Czy istnieją więc narzędzia, które pozwalają z wyprzedzeniem przewidzieć nadchodzące załamanie lub wzrost aktywności w gospodarce? Jednym z nich  jest zestaw wskaźników wyprzedzających oraz ocen ryzyka branżowego.

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury to indeksy łączące w jedno wcześniej publikowane wskaźniki ekonomiczne. Główny ich zadaniem jest informowanie o przyszłych tendencjach w gospodarce. Jednym ze wskaźników są kursy akcji, które odzwierciedlają sytuację w gospodarce w okresie najbliższych 3-9 miesięcy i tym samym są uznawane za jedne z najlepszych. Inne, bardzo popularne wskaźniki to Purchasing Managers’ Index (PMI), czyli wskaźniki aktywności finansowej stworzone przez Markit Group i Institute for Supply Management of financial activity. Mają on na celu odzwierciedlenie aktywności managerów działów zakupowych nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. Innym bardzo istotnym, zwłaszcza dla polskiej gospodarki, wskaźnikiem jest Wskaźnik klimatu biznesowego IFO. To wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech na podstawie kwestionariuszy dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Jest sporządzany od 1991 roku przez Ifo Institut für Wirtschaftsforschung w Monachium.

Od tego miesiąca do Państwa dyspozycji jest oryginalny Wskaźnik Koniunktury PICM bazujący na wybranych wskaźnikach publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Jak widać z poniższego wykresu historycznego, całkiem nieźle przewiduje on dynamikę Produktu Krajowego Brutto i mam nadzieje będzie dobrze służył w przewidywaniu przyszłym cyklów koniunkturalnych polskiej gospodarki.

 

 

Ryzyko sektorowe (branżowe) analizowane jest przez wszystkich największych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego, a także banki czy inne instytucje finansowe. Każda branża charakteryzuje się specyficznymi cechami, które później determinują wyniki finansowe osiągane przez poszczególne przedsiębiorstwa. Ryzyko sektorowe, określane także jako ryzyko branżowe, wynika z bieżącej lub prognozowanej sytuacji w branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. Ważną rolę w badaniach nad ryzykiem sektorowym w polskiej gospodarce spełnia Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR), który publikuje co pół roku „Mapę ryzyka inwestycyjnego w branżach polskiej gospodarki”. Ocenia się w niej ryzyko podejmowania inwestycji rzeczowych w klasach przemysłowych i nieprzemysłowych zgodnych z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Przy wykorzystaniu metod wielowymiarowej analizy porównawczej instytucja ta konstruuje zmienne syntetyczne przez zagregowanie cząstkowych mierników ryzyka.

Od tego miesiąca do Państwa dyspozycji są Oceny Ryzyka Branż bazujące na wybranych wskaźnikach koniunktury publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Oceny Ryzyka Branż prezentowane są w postaci tzw. “heat maps” czyli wizualizacji w formie macierzy poszczególnych kryteriów ryzyka dla danych grup przedsiębiorstw. Szacowane ryzyko branżowe PICM porównywane jest do bieżących ocen przygotowywanych przez największych ubezpieczycieli kredytu kupieckiego, tj. Coface, Euler Hermes oraz Atradius.

 

 

A dlaczego warto korzystać z szacunków ryzyka dla branży? Można wyróżnić przynajmniej trzy powody:

  1. Klasy ryzyka branżowego przydatne mogą być w sytuacji szacowaniu ryzyka klientów bez sprawozdań finansowych.
  2. Klasy ryzyka branżowego mogą stanowić dodatkowy element modelu skoringowego dla klientów ze sprawozdaniami finansowymi.
  3. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu liczy się bieżąca informacja pozwalająca ocenić potencjalne ryzyko niewypłacalności.

Zapraszam do korzystania!

Pozdrawiam serdecznie,

Robert Dyrcz, PICM