Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – zasady i cennik

/CREDIT CLUB PICM – zasady i cennik

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem spotkań CREDIT CLUB PICM jest Fundacja Polski Instytut Credit Management (Organizator).
 2. W ramach płatnego uczestnictwa za roczny cykl seminariów, Organizator zapewnia 3 całodniowe spotkania.
 3. Sezon spotkań pokrywa się z kalendarzem akademickim i trwa od września do czerwca.
 4. Szczegółowy kalendarz spotkań publikowany jest na stronie picm.pl/kalendarium.
 5. Dzienna agenda spotkań trwa od 9.30 do 17.00, w tym 4 przerwy kawowe i jedna obiadowa.
 6. Organizator zapewnia pokrycie kosztów sali szkoleniowej, przerw kawowych oraz obiadowej.
 7. Zapisów można dokonywać w formie uczestnictwa indywidualnego (imiennego), grupowego lub korporacyjnego.
 8. Uczestnictwo indywidualne jest przypisane do konkretnej osoby.
 9. Uczestnictwo grupowe daje możliwość obecności na spotkaniach CREDIT CLUB PICM maksymalnie 5 osób z tej samej organizacji.
 10. Uczestnictwo korporacyjne daje możliwość obecności na spotkaniach CREDIT CLUB PICM nieograniczonej liczby osób z tej samej organizacji.
 11. Fundacja Polski Instytut Credit Management wystawia faktury VAT.
 12. Fundacja PICM zastrzega sobie prawo do zmiany rozkładu zajęć oraz zmiany wykładowców.

II. CENNIK i RABATY – roczny cykl seminariów

 1. Uczestnictwo indywidualne to koszt dla jednego uczestnika w wysokości 999 złotych netto + 23% VAT.
 2. Uczestnictwo grupowe to koszt w wysokości 2999 złotych netto + 23% VAT.
 3. Uczestnictwo korporacyjne to koszt w wysokości 9999 złotych netto + 23% VAT.
 4. Dla 2-3 osób z tej samej organizacji oferowane jest 20% zniżki – 1598 zł netto + 23% VAT.
 5. Dla 4-5 osób z tej samej organizacji oferowane jest 30% zniżki – 2098 zł netto + 23% VAT.
 6. Dołączenie do spotkań CREDIT CLUB PICM po spotkaniu I – 70% ceny bazowej (np. 700 złotych netto + 23% VAT dla uczestnictwa indywidualnego)
 7. Po spotkaniu II – 40% ceny bazowej (np. 400 złotych netto + 23% VAT dla uczestnictwa indywidualnego)

III. CENNIK i RABATY – jedno seminarium

 1. Koszt uczestnictwa indywidualnego w pojedynczym seminarium to 500 zł netto + 23% VAT.
 2. Dla 2-3 osób z tej samej organizacji oferowane jest 20% zniżki.
 3. Dla 4 i więcej osób z tej samej organizacji oferowane jest 30% zniżki.

Dodatkowe pytania oraz reklamacje prosimy kierować na picm@picm.pl