Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – WARSZAWA – LISTOPAD 2022

/CREDIT CLUB PICM – WARSZAWA – LISTOPAD 2022

CZAS i MIEJSCE

18 listopada 2022 (piątek)

10.00 – 16.00

Radisson Collection, Grzybowska 24, Warszawa

AGENDA

9.30 – 10.00
poranna kawa & przywitanie
10.00 – 11.30
Analiza finansowa a analiza kredytowa (dr inż. Tomasz Jastrząb – eanaliza.pl)
11.30 – 12.00
przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Popularne sposoby zabezpieczenia wierzytelności a upadłość kontrahenta (r. pr. Michał Siembab – GKR Legal)
13.30 – 14.30
przerwa lunchowa
14.30 – 16.00
Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie (Monika Bekas, KGHM)
16.00 – 16.10
popołudniowa kawa & zakończenie

Tematyka

Analiza finansowa a analiza kredytowa

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak teraz staje się kluczowe. Poza tym, każdy analityk kredytowy powinien mieć znacznie szersze spojrzenie i wiedze na temat specyfiki branż w jakich działają klienci, perspektyw rozwoju czy wręcz przetrwania w podobnej formie jak w ubiegłych latach. Skąd czerpać wiarygodne informacje na ten temat? Czy historyczne sprawozdania są jeszcze użyteczne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? W jaki sposób maksymalnie usprawnić analizę oraz zredukować ryzyko pomyłek rachunkowych?

 

Popularne sposoby zabezpieczenia wierzytelności a upadłość kontrahenta

W dobie kryzysu gospodarczego warto pamiętać nie tylko o tym, aby zabezpieczać swoje wierzytelności, ale także o ryzyku ogłoszenia upadłości przez swoich kontrahentów. Zawierając umowy warto wybierać więc takie formy zabezpieczenia, które w przypadku ogłoszenia upadłości kontrahenta umożliwią odzyskanie przynajmniej większej części należności. W przeciwnym wypadku szanse na zapłatę w ramach postępowania upadłościowego mogą okazać się czysto iluzoryczne. Jakie zabezpieczenia wybierać i o czym należy pamiętać aby były one skuteczne w postępowaniu upadłościowym? Jak wygląda ich realizacja w toku postępowania upadłościowego?

 

Polityka zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie

Polityka kredytowa organizacji to podejmowane kroki oraz decyzje zmierzające do osiągnięcia zysku (celu) przy akceptowanym poziomie ryzyka. Wyznaczenie standardów kredytowych pomaga określić klienta docelowego, któremu sprzedaje się towar z odroczonym terminem płatności. W krajach wysokorozwiniętych stosuje się wiele metod pozwalających oszacować ryzyko i wyeliminować nierzetelnych kontrahentów. Konstruując politykę kredytową, należy kierować się trzema zasadami: (1) Celem polityki kredytowej może być maksymalizacja sprzedaży lub minimalizacja należności przeterminowanych i nieściągalnych, ale nigdy jednocześnie; (2) Realizacja określonej polityki kredytowej polega na sformułowaniu jej zasad i procedur, a następnie konsekwentnym ich realizowaniu oraz (3) Polityka kredytowa powinna uwzględniać długoterminowe plany firmy, nie tylko jego bieżące wpływy finansowe. O czym jeszcze należy pamiętać? Jaka jest praktyczna rola polityki kredytowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

Wykładowcy

dr inż. Tomasz Jastrząb, eanaliza.pl, Technicenter sp. z o.o.

Ekspert ds. zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy danych z doświadczeniem badawczym w projekcie “Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego do nauki oraz weryfikacji wiedzy z zakresu ekonomii”. Doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach – z rozprawą “Równoległe algorytmy rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów dotyczących języków formalnych”. W przeszłości pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Śląskiej. Autor licznych rozpraw naukowych w dziedzinie analizy finansowej małych i średnich przedsiębiorstw, w tym m.in. “Small & Medium-Sized Enterprise Risk Monitoring Based on Financial Analysis Results” przygotowaną na 8th European Risk Conference 2018 organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz “eanaliza.pl — A New Online Service for Financial Analysis” przygotowaną na 10th International Conference on Multimedia and Network Information Systems organizowaną przez Politechnikę Wrocławską.

radca prawny Michał Siembab, GKR Legal

Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych, warunków zabudowy i pozwoleń na budowę.

Uczestniczył w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Był pełnomocnikiem zarządcy narodowej sieci kolejowej w kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z modernizacją linii kolejowych.

Przed podjęciem współpracy z GKR Legal przez wiele lat pracował w dużej polskiej kancelarii prawnej, a także był zatrudniony w jednej z największych polskich spółek kapitałowych jako radca prawny w dziale spraw procesowych. Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Monika Bekas, KGHM

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, szkołę trenera biznesu oraz kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2020 r. ukończyła studia podyplomowe Bezpieczeństwo Finansowe Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozpoczęła studia Master of Business Administration (MBA) na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Ma również otwarty przewód doktorski w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2009 r. wygrała ogólnopolski ranking Polscy Liderzy Doradztwa w kategorii Doradca Biznesu ds. Zarządzania Należnościami.

Jest trenerem i prelegentem licznych konferencji i szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i windykacji, a także wykładowcą na studiach podyplomowych Windykacja należności oraz Zarządzanie płynnością finansową organizowanych przez Katedrę Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ostatnich latach przeprowadziła szkolenia w około 3 tys. przedsiębiorstw.

Pracowała w Krajowym Rejestrze Długów, realizowała projekt edukacyjny „Akademia Krajowego Rejestru Długów”. Zarządzała procesem windykacji prawnej w Casus Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna, pracowała w Kancelarii Prawnej Lexus, a obecnie jest zatrudniona w KGHM Polska Miedź S.A. i zarządza ryzykiem kredytowym, faktoringiem i windykacją.

Warunki uczestnictwa

Pytania?

Wojciech Woźniak, PICM

wwozniak@picm.pl

tel. 506 029 200

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372