Pre Loader

CREDIT CLUB PICM on-line 1021

/CREDIT CLUB PICM on-line 1021

21 październik (czwartek) 2021 | 10:00 – 11:30

 

TEMATYKA: W toku procesu inwestycyjnego nierzadko zdarza się, że wykonawca (podwykonawca) nie ma możliwości szybkiego wyegzekwowania należności, nawet jeśli prawidłowo wykonał prace budowlane. Jeszcze gorszą jest sytuacja w której jego kontrahent okaże się niewypłacalny. W jaki sposób wykonawcy i podwykonawcy mogą się na taką sytuację zabezpieczyć? Ekspertami na wydarzeniu będą adwokat Tomasz Ludwik Krawczyk oraz radca prawny Michał Siembab z kancelarii GKR Legal


EKSPERCI

Michał Siembab zdjęcie

radca prawny Michał SiembabGKR Legal

Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Reprezentował klientów w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych, warunków zabudowy i pozwoleń na budowę.

Uczestniczył w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Był pełnomocnikiem zarządcy narodowej sieci kolejowej w kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z modernizacją linii kolejowych.

Przed podjęciem współpracy z GKR Legal przez wiele lat pracował w dużej polskiej kancelarii prawnej, a także był zatrudniony w jednej z największych polskich spółek kapitałowych jako radca prawny w dziale spraw procesowych.

Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Tomasz-Ludwik-Krawczyk-prof-p

adwokat dr Tomasz Ludwik KrawczykGKR Legal

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, procesach sądowych i arbitrażowych, w postępowaniu administracyjnym oraz w prawie umów gospodarczych.

Od 20 lat zajmuje się doradztwem prawnym dla biznesu.

Uczestniczył w licznych projektach z zakresu inwestycji deweloperskich, nabywania nieruchomości oraz doradzał klientom przy zawieraniu umów najmu i dzierżawy. Wspiera klientów w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa spółek i M&A.

Reprezentuje klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi
i powszechnymi m.in. w precedensowych sprawach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, czy prawa do prywatności.

Uczestniczył w szeregu postępowań arbitrażowych zarówno przed stałymi sądami polubownymi,
jak i w arbitrażach ad hoc. Występował jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych i w postępowaniach dyscyplinarnych.

Ma również znaczne doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych oraz spółek Skarbu Państwa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Center for American Law Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował prawo na Uniwersytecie w Sheffield.

Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim i niemieckim.

PARTNERZY MERYTORYCZNI

Kancelaria GKR Legal powstała z myślą o połączeniu wieloletniego doświadczenia w obsłudze prawnej biznesu z partnerskim modelem współpracy z klientem. Zespół kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw wymagających dogłębnej wiedzy i znajomości otoczenia biznesowego przedsiębiorstw. Wspiera swoich Klientów w kwestiach związanych z ochroną własności intelektualnej, M&A, prawem korporacyjnym, zagadnieniami z zakresu nieruchomości czy prawa administracyjnego. → więcej

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). → więcej

TECHNOLOGIA

W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

  • Dobrej jakości połączenie z internetem – jest ono niezbędne, aby oglądać przekaz na żywo. Jeśli jest taka możliwość proponujemy połączyć się za pomocą kabla, a nie sieci WiFi. Dobrym pomysłem jest też wyłączenie na czas webinarium zbędnych programów, które mogą obciążać komputer i sieć.
  • Aktualnej przeglądarce i systemie operacyjnym – istotne jest, aby komputer był aktualizowany na bieżąco, włączając w to również przeglądarkę internetową i składniki takie, jak Flash Player.
  • Otwartym porcie komunikacyjnym – niektóre sieci firmowe są zablokowane na okoliczność oglądania przekazu na żywo. Choć staramy się dostarczać sygnał w najlepszej możliwej jakości, to nie mamy wpływu na administratorów Państwa sieci.

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.