Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – CZERWIEC 2022

/CREDIT CLUB PICM – KRAKÓW – CZERWIEC 2022

AGENDA

Credit Management po pandemii …

9.30 – 10.00 poranna kawa & przywitanie

10.00 – 11.30 Analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu (P. Rybicki)

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Inflacja się rozpędza – jak skutecznie zwaloryzować kontrakt z klientem? (M. Siembab)

13.30 – 14.30 przerwa lunchowa

14.30 – 16.00 Przewidzieć bankructwo klienta, czyli modelowanie ryzyka kredytowego (A. Hołda)

16.00 – 16.10 popołudniowa kawa & zakończenie

wydarzenie jest stacjonarne & płatne - więcej informacji poniżej

CZAS i MIEJSCE

piątek 10 czerwca 2022

10.00 – 16.00

TEMATYKA & WYKŁADOWCY

Analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak teraz staje się kluczowe. Poza tym, każdy analityk kredytowy powinien mieć znacznie szersze spojrzenie i wiedze na temat specyfiki branż w jakich działają klienci, perspektyw rozwoju czy wręcz przetrwania w podobnej formie jak w ubiegłych latach. Skąd czerpać wiarygodne informacje na ten temat? Czy historyczne sprawozdania są jeszcze użyteczne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? A co z klientami, których sprawozdań nie mamy? Czy może odpowiedzią będzie zestaw informacji opisujących kondycję poszczególnych branż? Jak z tego korzystać? A jak w tym kontekście powinna wyglądać windykacja? Co zmieniła i nadal zmienia pandemia w podejściu do dbania o terminowe płatności od klientów?

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl, Rada Programowa PICM

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia “Człowiek Corporate Governance”, a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl.

Inflacja się rozpędza – jak skutecznie zwaloryzować kontrakt z klientem?

W warunkach rosnącej inflacji, widoczny i gwałtowny wzrost cen towarów i usług powoduje, że wykonywanie umów zawartych z kontrahentami często staje się nieopłacalne. Nierzadko wręcz przynosi straty. Jak zabezpieczyć się przed wzrostem cen w nowo zawieranych umowach oraz jak skutecznie doprowadzić do waloryzacji kontraktów już zawartych?

radca prawny Michał Siembab, GKR Legal

Specjalizuje się w prawie budowlanym, w prawie nieruchomości, obsłudze prawnej procesu inwestycyjnego oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym w postępowaniach dotyczących decyzji środowiskowych, warunków zabudowy i pozwoleń na budowę.

Uczestniczył w licznych projektach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych związanych z realizacją inwestycji budowlanych, w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Był pełnomocnikiem zarządcy narodowej sieci kolejowej w kilkudziesięciu sprawach sądowych związanych z modernizacją linii kolejowych.

Przed podjęciem współpracy z GKR Legal przez wiele lat pracował w dużej polskiej kancelarii prawnej, a także był zatrudniony w jednej z największych polskich spółek kapitałowych jako radca prawny w dziale spraw procesowych. Świadczy obsługę prawną także w języku angielskim.

Przewidzieć bankructwo klienta, czyli modelowanie ryzyka kredytowego

Przedsiębiorstwa intensywnie stosujące kredyt kupiecki powinny przedsięwziąć środki, które pozwolą im na zidentyfikowanie klientów niosących ze sobą największe ryzyko niespłacenia, w celu odmówienia im możliwości skorzystania z odroczonego terminu płatności. Upadłość przedsiębiorstwa nie pojawia się nagle, ale jest procesem rozłożonym w czasie, w którym można zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Określone symptomy nadchodzącego kryzysu przedsiębiorstwa można wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje firmie szansę na podjęcie odpowiednich działań. Wszystkie działania, mające na celu oddzielenie godnych zaufania klientów od tych mniej pewnych określane będą mianem oceny zdolności kredytowej. Zastosowana metodologia oceny oparta jest na odpowiednich modelach pomiaru ryzyka kredytowego.

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Przewodniczący Rady Programowej PICM

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI.

Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

KOSZT UCZESTNICTWA

Pytania?

Robert Dyrcz, PICM

rdyrcz@picm.pl

tel. 600 093 372

Wojciech Woźniak, PICM

wwozniak@picm.pl

tel. 506 029 200