Pre Loader

CREDIT CLUB PICM – GDAŃSK – PAŹDZIERNIK 2019

/CREDIT CLUB PICM – GDAŃSK – PAŹDZIERNIK 2019

AGENDA

8.30 – 9.00: poranna kawa i przywitanie

9.00 – 10.00: Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów, część 1

10.00 – 10.30: przerwa kawowa

10.30 – 11.30: Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów, część 2

11.30 – 12.30: Makroekonomiczna mapa ryzyka kredytowego

12.30 – 13.30: przerwa obiadowa

13.30 – 14.30: Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka, część 1

14.30 – 15.00: przerwa kawowa

15.00 – 16.00: Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka, część 2

16.00 – 17.00 kawa & networking

CZAS i MIEJSCE

pon 28 Paź 2019

9.00 – 16.00

PARTNERZY MERYTORYCZNI

TEMATYKA

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych kontrahentów

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Analiza finansowa jest najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności między nimi oraz oceny ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej są bardzo szerokie, w dużej mierze uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, liczby i szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb zleceniodawcy oraz intencji wykonawcy analizy.

Warto podkreślić, że automatyczne obliczanie wskaźników nie uprawnia do stwierdzenia, że analiza przeprowadzona została prawidłowo. Mimo, że metodyka analizy często utożsamiana jest z realizacją procesów w ramach nauk ścisłych, to jednak trzeba pamiętać, że ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną. Dlatego ważne wydaje się w przypadku realizowania procesu analizy finansowej właściwe zapoznanie się z badanym przedsiębiorstwem, jego historią, branżą, w której ono funkcjonuje, itd. Dużą role odgrywa również umiejętne czytanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz, co jest niezwykle ważne w analizach porównawczych, umiejętność odszukania niekiedy subtelnych różnic między konstrukcjami sprawozdań poszczególnych podmiotów.

Makroekonomiczna mapa ryzyka kredytowego

Paweł Radwański, Starszy Ekonomista BNP Paribas

Czynniki makroekonomiczne tworzą warunki ekonomiczne i prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw w danych warunkach rynkowych. Wyznaczają ramy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie mogą zarządzać czynnikami, które stanowią jego otoczenie, jednak powinny je identyfikować i analizować w celu uzyskania kompleksowych informacji, które w sposób zasadniczy mogą wpływać na racjonalne działania.

Jak poprawnie odczytać informacje, które w znacznej skali docierają do nas nie tylko z Polski ale z całego świata? W jaki sposób może to mieć wpływ na konkretne przedsiębiorstwo i naszych klientów? Gdzie widoczne są sygnały ostrzegawcze, a gdzie normalne trendy branżowe czy gospodarcze?

Niewypłacalności przedsiębiorstw – przyczyny i statystyka

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Dane o niewypłacalnościach przedsiębiorstw publikowane są na bieżąco przez wszystkich ubezpieczycieli kredytu kupieckiego. Ostatnie lata to wyraźny ogólny trend wzrostowy a perspektywy nie napawają optymizmem. Czy jednak ta statystyka przedstawia realny stan „chorej” części firm?

W skali światowej rocznie upada ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw i wyraźnie dominują upadłości likwidacyjne, w porównaniu z upadłościami restrukturyzacyjnymi. Liczba upadłości powiązana jest ze wzrostem gospodarczym. Przyjmuje się, że powoduje on spadek liczby upadłości wówczas, gdy jego dynamika przekracza 3% w skali rocznej, wzrost gospodarczy na poziomie 2–3% stabilizuje liczbę upadłości, a mniejsze tempo wzrostu gospodarczego z reguły powoduje wzrost liczby upadłości.

W opinii ekspertów oceniających naszą gospodarkę, spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja. Firmy za mało zarabiają, kuleje kwestia rentowności obrotu, finansowania działalności oraz przepływu środków pieniężnych.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym co stało się w minionych 12 miesiącach, a także jakie są perspektywy na kolejne kwartały.

WYKŁADOWCY

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”.

Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration).

Paweł Radwański, Starszy Ekonomista BNP Paribas

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku Ekonomia. Od ponad dziesięciu lat związany z polskim rynkiem finansowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w organach nadzoru oraz bankach BGŻ i Raiffeisen, gdzie odpowiadał za analizy ekonomiczne polskiej gospodarki. Obecnie pracuje jako Starszy Ekonomista w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Sektorowych BNP Paribas.

krzysztof korcz - jatex finanse

dr Krzysztof Korcz, Prezes Zarządu Jatex Finanse S.A.

Doktor nauk prawnych, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Międzynarodowych Studiów Doktoranckich Instytutu Organizacji i Zarządzania. Posiada licencję członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecny w spółce Jatex Finanse S.A. od początku jej powstania, tj. w roku 1994 jako wspólnik, udziałowiec a obecnie akcjonariusz. W latach 1998-2012 wiceprezes zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Od 2012 roku prezes zarządu Jatex Finanse S.A. Ukończył studia podyplomowe “Rachunkowość zarządcza” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie i posiada tytuł analityka zarządzania. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

ZAREJESTRUJ SIĘMasz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?