PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Analizy branżowe


 

Gospodarka jest strukturą, w ramach której ludzie wykorzystują ograniczone zasoby, aby zaspokoić różnorodne potrzeby. W tym celu wytwarzają różnorodne dobra i usługi, a następnie dzielą i wymieniają je między sobą. Mówiąc o gospodarce, mamy zazwyczaj na myśli rolnictwo, przemysł oraz handel. Innymi słowy to trzy podstawowe sektory gospodarki narodowej, czyli:

Niekiedy wyodrębniany jest jeszcze sektor czwarty – obejmujący zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji.

 

Rozszerzeniem tego podziału jest pięciostopniowy podział gospodarki narodowej na:


Sektor to zatem część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Kryterium wyodrębnienia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych nabywców. Ustalenie granic produktowych i geograficznych sektora pozwala określić jego podstawowe parametry: wielkość, dynamikę i wiek, a także rentowność oraz jego uczestników. Istotnym elementem badania otoczenia przedsiębiorstwa (analizy sektorowej) o zdywersyfikowanym portfelu produkcji jest identyfikacja sektorów działalności i odrębne badanie każdego z nich.


Warto tutaj wspomnieć o innym podziale gospodarki, gdzie kryterium jest własność. Wyróżniamy tutaj trzy sektory:

 

 

Kluczową kwestią dla funkcjonowania przedsiębiorstw, jest znajomość relacji oraz bieżącej koniunktury w branży, w której działają. Kompleksowa wiedza na temat konkurencji, kierunków rozwoju, potencjału oraz zagrożeń, jest nieodzowna dla poprawnej definicji strategii oraz określenia kierunków działania. Polski Instytut Credit Management publikuje samodzielne analizy oraz dostarcza na zamówienie raporty branżowe wychodzące naprzeciw tym wyzwaniom.

Więcej informacji branżowych można znaleźć tutaj