Pre Loader

Aktualności

/Aktualności

Postępowanie upadłościowe i naprawcze jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego. Stanowi formę swoistego rodzaju “egzekucji generalnej” z majątku dłużnika i zawiera elementy zarówno postępowania rozpoznawczego, jak i egzekucyjnego. Głównym celem postępowań upadłościowych wobec przedsiębiorców jest zaspokojenie wierzycieli. Następuje to ze środków uzyskanych przez syndyka po sprzedaży majątku upadłego. Wierzyciele mają realny wpływ na przebieg postępowania. Prawo przyznaje im szereg uprawnień pozwalających doprowadzić do wszczęcia, czy też umorzenia postępowania, jak również daje możliwość aktywnego uczestnictwa i kontroli. Jaka jest pozycja wierzycieli w obecnej sytuacji?

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest w Strefie Credit Managera, menu WEBINARY.

PICM Risk Index © - teraz również dla wszystkich krajów UE!

Od marca PICM Risk Index © jest dostępny również dla wszystkich krajów Unii Europejskiej!

Zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS oraz Komisję Europejską przy współpracy z instytucjami statystycznymi z całej Europy. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

16 marzec 2021

Modele skoringowe wykorzystywane są jako narzędzia wspierające proces kredytowy oceniając wiarygodność kredytową klientów, bądź skłonność do nadużyć. Warto zauważyć, że modele skoringowe wykorzystywane są nie tylko w obszarze zarządzania ryzykiem, ale np. również w procesie utrzymania klienta. Kolejny obszar to wsparcie procesu sprzedaży – za ich pomocą można optymalizować ofertę sprzedaży dla konkretnej grupy klientów. Modele skoringowe można budować przy użyciu metod statystycznych, których same nazwy brzmią dziwnie i egzotycznie. Jak zatem zastosować je w praktyce? A może bardziej istotne są lata doświadczenia i dobra znajomość klientów i biznesu, w którym działają?

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest w Strefie Credit Managera, menu WEBINARY.

15 marzec 2021

Job Title: Credit Risk Manager for North America

Based: Łódź, Poland

Contract: 18 months

Job description: This position is responsible for the management of assigned credit portfolios, establishing credit lines for U.S. & Canadian accounts, ongoing portfolio monitoring, adjusting credit lines/risk codes as appropriate, blocked order release, credit risk reporting, managing credit for assigned vendors and managing AR cashflow tools.

2 marzec 2021

Kompleksowa analiza kredytowa, oprócz analizy finansowej, powinna obejmować także analizę otoczenia dalszego (makroekonomia) oraz bliższego przedsiębiorstwa (branżowa), któremu rozważamy przyznanie kredytu kupieckiego. Dlatego bardzo istotne jest śledzenie bieżących wydarzeń w sektorach gospodarki, w których działają nasi klienci. Jakie są perspektywy rozwoju? Jakie szanse? Jakie zagrożenia? Jaki to wszystko ma wpływ na rentowność i płynność finansową firm?

Zapraszamy do rejestracji na webinarium, gdzie znakomici eksperci przedstawią swoje spojrzenie na wydarzenia i perspektywy dla branży ➡ chemicznej (Pan Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu w Polska Izba Przemysłu Chemicznego), ➡ stali nierdzewnej (Pan Andrzej Michalski-Stępkowski, Prezes Stowarzyszenia Stal Nierdzewna) oraz ➡ budowlanej (Pan dr Damian Kaźmierczak, Główny Ekonomista w Polski Związek Pracodawców Budownictwa).

PICM Risk Index ©

25 luty 2021

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

11 luty 2021

Tematem przewodnim najnowszego wydania Credit Manager Magazine jest szeroko pojęta cyfryzacja, która istotnie przyspieszyła na skutek pandemii. A co poza tym, między innymi, w najnowszym wydaniu? Eksperckie spojrzenie na bieżące wydarzenia w branżach: kosmetycznej, handlowej, tworzyw sztucznych, spożywczej, transportowej (TSL), demografia i jej wpływ na rozwój gospodarczy, zmiany w energetyce jako czynnik wpływający na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Od tego tygodnia zapraszamy Państwa również na stronę internetową dedykowaną Credit Manager Magazine!

2 luty 2021

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak teraz staje się kluczowe. Poza tym, każdy analityk kredytowy powinien mieć znacznie szersze spojrzenie i wiedze na temat specyfiki branż w jakich działają klienci, perspektyw rozwoju czy wręcz przetrwania w podobnej formie jak w ubiegłych latach. Skąd czerpać wiarygodne informacje na ten temat? Czy historyczne sprawozdania są jeszcze użyteczne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? A co z klientami, których sprawozdań nie mamy? Czy może odpowiedzią będzie zestaw informacji opisujących kondycję poszczególnych branż? Jak z tego korzystać? A jak w tym kontekście powinna wyglądać windykacja? Co zmieniła i nadal zmienia pandemia w podejściu do dbania o terminowe płatności od klientów?

22 styczeń 2021

Pandemia boleśnie uświadomiła polskim przedsiębiorcom, że w biznesie niestety nie można być niczego pewnym. Wierzyciele, mimo pandemii, nadal powinni wszelkimi dostępnymi środkami walczyć o swoje pieniądze. Na webinarium porozmawiamy o strategiach windykacji miękkiej w czasie pandemii, przyjrzymy się ryzyku kredytowemu vs. windykacji, a także omówimy 5 najważniejszych rzeczy jakie o windykacji powinien wiedzieć każdy menadżer.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest w Strefie Credit Managera, menu WEBINARY.

Webinarium NIE BĘDZIE NAGRYWANE! Zachęcamy do uczestnictwa na żywo.

Niewypłacalności - statystyka 2020

12 styczeń 2021

Do końca 2020 r. opublikowano informacje o 587 postępowaniach upadłościowych (+0,2% r/r) oraz 800 postępowaniach restrukturyzacyjnych (+71,7% r/r), co daje łącznie 1387 niewypłacalności (+31,8%). W samym grudniu 2020 r. opublikowano informacje o 187 niewypłacalnościach, tj. o 208% więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem. Do ogłoszonych upadłości powinniśmy dodać również firmy, które o taką upadłość wystąpiły, ale ich wnioski zostały oddalone ze względu na fakt, że ich majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego. W całym 2020 r. oddalono wnioski o upadłość aż 738 przedsiębiorstw (spadek o 2,8% r/r ale wzrost o 388,7% w stosunku do roku 2016).

Więcej szczegółów na interaktywnych wykresach na stronie PICM!

Credit Management w warunkach dużej niepewności

29 grudzień 2020

Jaką przyjąć strategię zarządzania należnościami dzisiaj, w warunkach tak dużej niepewności? Zapewne tradycyjne procedury kredytowe na niewiele się przydadzą. W jaki sposób credit manager ma podejmować decyzje gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do istotnych zawirowań w światowej gospodarce ?

Zapraszam Państwa do zalogowania się na stronie PICM i korzystania ze Strefy Credit Managera, gdzie znajdą Państwo zasób narzędzi pomocnych w zarządzaniu należnościami handlowymi. Na pewno zaoszczędzi to Państwu wiele godzin czasu poświęconego na poszukiwanie rzetelnych i sprawdzonych źródeł informacji. Z kolei członkostwo PICM Associate (PICMa) to okazja na zwiększanie swojej wiedzy, poszerzanie doświadczenia i okazja do spojrzenia na swoje obowiązki z innych punktów widzenia.

PICM Risk Index ©

7 grudzień 2020

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

28 listopad 2020

Zapraszamy do rejestracji na nowy cykl spotkań online – Credit Cofee!

Problematyka przekazywania firmy (JDG) następcom po śmierci przedsiębiorcy nie jest nowa. W ostatnim czasie jednak problem uległ intensyfikacji, na skutek panującej pandemii COVID-19. Liczba zgonów dramatycznie wzrasta i to w każdej grupie wiekowej. Rozwiązaniem pozwalającym na kontynuowanie prowadzenia działalności jest ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby która po śmierci przedsiębiorcy przejmie prowadzenie jego przedsiębiorstwa i zapewni bieżące funkcjonowanie do czasu zakończenia formalności spadkowych. Webinarium odpowie na pytania: kto i kiedy może ustanowić zarządcę, kto nim może być i na jakich zasadach może on działać.

Credit Management w warunkach dużej niepewności

4 listopad 2020

Jaką przyjąć strategię zarządzania należnościami dzisiaj, w warunkach tak dużej niepewności? Zapewne tradycyjne procedury kredytowe na niewiele się przydadzą. W jaki sposób credit manager ma podejmować decyzje gdy pandemia COVID-19 doprowadziła do istotnych zawirowań w gospodarce światowej, spowodowała ujemny szok zarówno popytowy, jak i podażowy, prowadząc do zmniejszenia wielkości produkcji przemysłowej w niespotykanym dotąd tempie?

Niepewność, z jaką dzisiaj stykają się credit managerowie, bywa tak duża, że potrzeba tutaj nowego (kreatywnego) sposobu myślenia. Aby przeprowadzać odpowiednie analizy ryzyka kredytowego, należy zastanowić się czy nie uzupełnić standardowego zestawu narzędzi czymś innym.

Webinarium PICM - 28 10 2020 - nagranie

2 listopad 2020

Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń? Na zeszłotygodniowym webinarium omawialiśmy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń.

Naszymi prelegentami byli Pan Marcin Szwanenfeld (Radca Prawny w kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy) oraz Pani Katarzyna Misztal (Kierownik ds. Płatności i Windykacji, CERRAD sp. z o.o.).

PICM Risk Index ©

2 listopad 2020

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

zaloguj się do Strefy Credit Managera!

23 październik 2020

Polski Instytut Credit Management (PICM) wspiera zarządzających kredytem kupieckim i należnościami handlowymi od kilku lat.

Zapraszamy do rejestracji na portalu i członkostwa w społeczności wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów credit management. PICM Associate (PICMa) to potwierdzenie aspiracji do ciągłego rozwoju swoich kompetencji.

W ramach PICM Associate (PICMa) otrzymują Państwo dostęp do wirtualnej Strefy Credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia.

Członkostwo PICM Associate (PICMa) w pierwszym roku jest bezpłatne!

Webinarium PICM

19 październik 2020

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak teraz staje się kluczowe. Kluczową kwestią dla dobrej oceny standingu ekonomicznego przedsiębiorstw, jest również znajomość relacji oraz bieżącej koniunktury w branży, w której działają. Skąd czerpać wiarygodne informacje na ten temat? Czy historyczne sprawozdania finansowe są jeszcze użyteczne? Jeżeli tak, to w jakim zakresie? A co z klientami, których sprawozdań nie mamy? Czy może odpowiedzią będzie zestaw informacji opisujących kondycję poszczególnych branż? Jak z tego korzystać?

Naszymi prelegentami będą Piotr Rybicki (nadzorkorporacyjny.pl, PICM) oraz Paweł Radwański (Kierownik Działu Badań Sektorowych w Alior Bank SA).

Webinarium PICM

12 październik 2020

Najlepszym sposobem uniknięcia kłopotów przy transakcjach handlowych jest zawarcie umowy z wiarygodnym, sprawdzonym, wypłacalnym partnerem. Jednak nie zawsze jest to możliwe, a nawet sprawdzony kontrahent może popaść w kłopoty. Najlepiej skonstruowana umowa nie zabezpieczy wystarczająco naszych interesów, jeżeli okaże się, że nasz dłużnik nie ma majątku, z którego można skutecznie prowadzić egzekucję. Jak zatem zabezpieczyć transakcję by w razie kłopotów skutecznie dochodzić swoich roszczeń? Na webinarium podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń.

Naszymi prelegentami będą Pan Marcin Szwanenfeld (Radca Prawny w kancelarii Grzybkowski, Guzek i Partnerzy) oraz Pani Katarzyna Misztal (Kierownik ds. Płatności i Windykacji, CERRAD sp. z o.o.).

PICM Risk Index ©

1 październik 2020

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

zaloguj się w Strefie Credit Managera!

24 wrzesień 2020

Polski Instytut Credit Management (PICM) wspiera zarządzających kredytem kupieckim i należnościami handlowymi od kilku lat. Zapraszamy do rejestracji na portalu i członkostwa w społeczności wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów credit management. PICM Associate (PICMa) to potwierdzenie aspiracji do ciągłego rozwoju swoich kompetencji. W ramach PICM Associate (PICMa) otrzymują Państwo dostęp do wirtualnej Strefy Credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia.

Członkostwo PICM Associate (PICMa) w pierwszym roku jest bezpłatne!

Kalkulator rachunkowości śledczej - Strefa Credit Managera

17 wrzesień 2020

Polski Instytut Credit Management (PICM) wspiera zarządzających kredytem kupieckim i należnościami handlowymi od kilku lat. Zapraszamy do rejestracji na portalu i członkostwa w społeczności wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów credit management. PICM Associate to potwierdzenie aspiracji do ciągłego rozwoju swoich kompetencji. W ramach PICM Associate otrzymują Państwo dostęp do wirtualnej Strefy Credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia. W strefie Credit Managera mogą Państwo znaleźć praktyczne i przejrzyste kalkulatory pomocne na co dzień w pracy.

Jednym z nich jest kalkulator, który pozwala na obliczenie parametrów tzw. modelu Beneisha, czyli narzędzia w ramach tzw. rachunkowości śledczej (ang. forensic accounting), a służącemu do wykrywania oszustw księgowych.

Kalkulator limitu kredytowego - Strefa Credit Managera

10 wrzesień 2020

Polski Instytut Credit Management (PICM) wspiera zarządzających kredytem kupieckim i należnościami handlowymi od kilku lat. Zapraszamy do rejestracji na portalu i członkostwa w społeczności wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów credit management. PICM Associate to potwierdzenie aspiracji do ciągłego rozwoju swoich kompetencji. W ramach PICM Associate otrzymują Państwo dostęp do wirtualnej Strefy Credit Managera z bogatą ofertą realnego praktycznego wsparcia. W strefie Credit Managera mogą Państwo znaleźć praktyczne i przejrzyste kalkulatory pomocne na co dzień w pracy.

Jednym z nich jest kalkulator limitu kredytowego, który w szybki sposób oblicza limit kredytowy “od sprzedaży” oraz “od ryzyka”. Po włączeniu klasy ryzyka kontrahenta, kalkulator pozwala znaleźć optymalny limit kredytowy.

PICM Risk Index ©

4 wrzesień 2020

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

eanaliza - automatyczna analiza eSprawozdań

20 sierpień 2020

Szybkie i efektywne sprawdzania zdolności kredytowej kontrahenta to dostęp do odpowiednich narzędzi. W dzisiejszych czasach coraz łatwiej dostępna informacja to tylko początek.

  • Skorzystaj z najnowszego w Polsce narzędzia dostarczającego informacji niezbędnych do monitorowania kondycji finansowej kontrahentów na bazie ich eSprawozdań złożonych w KRS.
  • Zapoznaj się z szerokim zakresem funkcjonalnym systemu i sprawdź jak szybko i łatwo można tworzyć wskaźnikowe analizy finansowe.
  • System zapewnia szeroką funkcjonalność połączoną z prostotą obsługi, wielopoziomowym i wieloosobowym dostępem online, zautomatyzowanym importem danych z plików generowanych przez systemy księgowe oraz przejrzystą prezentacją danych.
  • System powstał przy współpracy z Ekspertami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Webinarium PICM

10 sierpień 2020

Choć na tle Europy jesteśmy krajem, który całkiem nieźle radzi sobie z tą trudną sytuacją, należy jednak ciągle brać pod uwagę ryzyka związane z pandemią. Wszystko wskazuje na to, że trudności w gospodarce nie kończą się szybko i wskazany jest umiarkowany optymizm. Nadal trudno w tej chwili przewidzieć, jak ten kryzys będzie w dalszym ciągu przebiegał. Żyjemy z zglobalizowanej gospodarce, a więzy ekonomiczne z innymi krajami UE będą miały szczególny wpływ na to, jak kryzys będzie przebiegał w naszym kraju.

Dlatego zapraszamy Państwa na drugi dzień cyklu webinariów pod koniec tego miesiąca. Na wydarzeniu, tym razem w języku polskim, kontynuować będziemy temat analizy sprawozdań finansowych oraz omówimy bieżące ryzyka gospodarcze.

FECMA Digital Forum

7 sierpień 2020

W tym roku, zamiast na coroczną konferencję, zapraszamy Państwa na wartościowe spotkania online, które zaplanowaliśmy na 26 oraz 27 sierpnia – czyli w dniach pierwotnie zapowiadanego kongresu FECMA. Na pewno nie zastąpi to spotkań na żywo, ale mamy nadzieję, że da Państwu wiele cennych wskazówek odnośnie zarządzania należnościami handlowymi, również w kontekście międzynarodowym. 26 sierpnia zapraszamy na bezpłatne webinarium FECMA Digital Forum. Na wydarzeniu, które prowadzone będzie w języku angielskim, rozmawiać będziemy o zarządzaniu międzynarodowym portfelem należności handlowych.

Panelistami dyskusji będą: Glen Bullivant (CICM, Wielka Brytania), Ludo Theunissen (IvKM, Belgia), Josef Busuttil (MACM, Malta) oraz Andreas Tesch (Atradius, Niemcy).

Wskaźniki ekonomiczne - Robert Dyrcz, PICM

28 lipiec 2020

Sygnały dotyczące stanu, a szczególnie perspektyw gospodarki, pojawiają się w poszczególnych jej segmentach w różnym czasie. Credit managerów najbardziej interesuje przyszłość, a zatem poszukują różnego rodzaju wskaźników wyprzedzających tendencje ekonomiczne. Analitycy w ocenie perspektyw gospodarki opierają się głównie na wskaźnikach wyprzedzających, opartych najczęściej na badaniach ankietowych. Rzadziej sięgają po tzw. twarde dane. Spora część tych ostatnich ma niezłe własności prognostyczne.

Zapraszam do obejrzenia fragmentu wykładu, który na początku miesiąca prowadziłem dla Studenckiego Koła Naukowego INWESTOR, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Miłego słuchania!
Robert Dyrcz, PICM

Kongres FECMA / PICM - nowy termin!

20 lipiec 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 4-ty Europejski Kongres FECMA, który początkowo planowany był w połowie maja, a później przełożony na 26-27 sierpnia, odbędzie się w dniach 15-16 września 2021 roku. Miejsce kongresu nie zmienia się. Serdecznie zapraszamy Państwa do Krakowa, hotelu Qubus.

Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, będzie z pewnością jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia. W chwili obecnej nadal trudno przewidzieć rozwój i konsekwencje pandemii koronawirusa.

W czasie turbulencji gospodarczych, zarządzanie płynnością finansową, a w szczególności należnościami handlowymi, jest kluczowym aspektem bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że spotkanie takie jak 4-ty Europejski Kongres FECMA da Państwu wiele okazji na wymianę doświadczeń i zdobywania kompetencji w tym kluczowym obszarze zarządzania finansami Państwa organizacji.

Geneza kryzysów gospodarczych - Robert Dyrcz, PICM

8 lipiec 2020

Historia kryzysów gospodarczych jest tak samo długa jak historia ludzkiej chciwości i żądzy zysku. Zdarzały się nawet w starożytności, ale to o tych kilku, które wydarzyły się w historii nowożytnej, przypominamy sobie chętniej, gdy nadciąga kolejny kryzys. Wygląda na to, że niestety nie wyciągamy należytych lekcji z historii, która lubi się powtarzać, a może raczej rymować. A to dlatego, że ludzka natura jest w gruncie rzeczy niezmienna – chęć szybkiego zysku towarzyszyła nam od zawsze.

Zapraszam do obejrzenia fragmentu wykładu, który w minionym tygodniu prowadziłem dla Studenckiego Koła Naukowego INWESTOR, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Miłego słuchania!
Robert Dyrcz, PICM

PICM Risk Index ©

6 lipiec 2020

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, analitycy, w tym credit managerowie, poszukują tzw. High-Frequency Indicators of Economic Activity (IEA) lub innych danych pomagających ocenić obecny stan aktywności gospodarczej. To ważne, zwłaszcza przy braku bieżącej informacji na temat wyników finansowych przedsiębiorstw nie publikujących aktualnych informacji finansowych. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z PICM Risk Index ©, który liczony jest co miesiąc dla wszystkich branż i każdej wielkości przedsiębiorstw w Polsce. Wskaźniki PICM Risk Index © bazują na wieloletnich szeregach czasowych trendów koniunkturalnych opracowanych przez GUS. PICM Risk Index © porusza się w przedziale od 0 do 100, gdzie im wyższa wartość wskaźnika tym większe ryzyko niewypłacalności przedsiębiorstw z danej branży. Przyjmuje się, iż istotne ryzyko pojawia się w momencie odczytu wskaźnika przekraczającego 50 punktów.

⇒ Więcej informacji oraz metodologia dostępne jest w Strefie Credit Managera dostępnej dla zalogowanych PICM Associate (PICMa) ⇐

Kredyt kupiecki w działalności przedsiębiorstwa - Robert Dyrcz, PICM

2 lipiec 2020

Należności handlowe stanowią bardzo istotną kategorię w rachunkowości każdego przedsiębiorstwa. Zarządzanie kredytem kupieckim odgrywa ważną rolę w kształtowaniu płynności finansowej podmiotu, a co za tym idzie wpływa znacząco na stan finansów przedsiębiorstwa i na to, jak jest ono postrzegane przez kontrahentów.

Zapraszam do obejrzenia fragmentu wykładu, który w minionym tygodniu prowadziłem dla Studenckiego Koła Naukowego INWESTOR, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Miłego słuchania!
Robert Dyrcz, PICM

Webinarium PICM - nagranie - Analiza finansowa, Piotr Rybicki

30 czerwiec 2020

Pandemia koronawirusa zmieniła diametralnie podejście do analizy finansowej kontrahentów. Prawidłowe czytanie sprawozdań finansowych od zawsze było ważne, jednak teraz staje się kluczowe. Poza tym, każdy analityk kredytowy powinien mieć znacznie szersze spojrzenie i wiedzę na temat specyfiki branż w jakich działają klienci, perspektyw rozwoju czy wręcz przetrwania w podobnej formie jak w ubiegłych latach. Czy rozpoczęte kilka tygodni temu “rozmrażanie” gospodarki to koniec czy początek problemów? Dla jakich branż i firm? Skąd czerpać wiarygodne informacje na ten temat?

Zapraszamy do obejrzenia relacji z kolejnego webinarium z cyklu “Analiza sprawozdań finansowych w zmiennym otoczeniu“!

Partnerem webinarium był RiskMan Sp. z o.o.

Wspólnie z ekspertem Piotr Rybicki omawialiśmy m.in. PICM Risk Index ©, który dostępny jest w Strefie Credit Managera po zalogowaniu się na stronie PICM.

Wierzytelności w czasie pandemii - Piotr Kaźmierczak, EULEO

25 czerwiec 2020

Profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami, bardzo często mylone z czynnościami stricte windykacyjnymi, to szereg działań obejmujących analizę potencjalnego partnera biznesowego i jego kondycji finansowej, monitoring płatności oraz windykację polubowną i sądową.

Jaki wpływ na wierzycieli miały społeczno-gospodarcze turbulencje wywołane pandemią koronawirusa?

Swoimi spostrzeżeniami na ten temat dzieli się z Państwem pan Piotr Kaźmierczak, Członek Zarządu EULEO, zasiadający także w Komisji Etyki Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami.

Kongres FECMA / PICM - zapraszamy do rejestracji!

28 maj 2020

W czasie turbulencji gospodarczych, zarządzanie płynnością finansową, a w szczególności należnościami handlowymi, jest kluczowym aspektem bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że spotkanie takie jak 4-ty Europejski Kongres FECMA da Państwu wiele okazji na wymianę doświadczeń i zdobywania kompetencji w tym kluczowym obszarze zarządzania finansami Państwa organizacji.

Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, tj. konsekwencje pandemii koronawirusa, będzie z pewnością jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia.

Zapraszamy do zarezerwowania czasu w swoim kalendarzu na to wyjątkowe wydarzenie!

E-LEARNING: Analiza finansowa przedsiębiorstwa

12 maj 2020

Analiza finansowa to bardzo ważny element każdej oceny ryzyka kredytowego. Wyjątkowe czasy wymagają odpowiednich narzędzi pozwalających kontynuować rozwój zawodowy bez względu na okoliczności. Dlatego udostępniamy Państwu bezpłatny e-learning na portalu PICM.PL. Proponowane szkolenie online to:
– elastyczność i wygoda nauki
– bezpłatna i wartościowa edukacja
– 10 krótkich modułów omawiających najważniejsze zagadnienia i zakończonych quizem

Szkolenie wymaga rejestracji użytkownika na portalu PICM.PL i jest kolejnym benefitem dla PICM Associate. Więcej informacji pod załączonym linkiem. Zapraszamy!

PRAWO: Skutki wprowadzenia stanu epidemii na wykonywanie umów przez przedsiębiorców

11 maj 2020

Rozprzestrzenianie się koronawirusa doprowadziło do wprowadzenia na obszarze naszego kraju stanu epidemii. Organy państwa mocą ustawy, a następnie rozporządzeń wydanych na jej podstawie, wprowadzają liczne ograniczenia kształtujące codzienne życie obywateli, w tym także przedsiębiorców.

Regulacje prawne, polegające między innymi na zakazie prowadzenia określonej działalności gospodarczej, związanej z handlem, transportem, imprezami masowymi czy sportem, czy wreszcie zakazie przemieszczania się osób, poza pewnymi i wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu, istotnie wpływają na wykonywanie zobowiązań przez przedsiębiorców, wynikających z zawartych przez nich umów.

Która strona i na jakiej zasadzie jest zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy? Zapraszamy do lektury analizy przygotowanej przez specjalistów Adwokackiej Spółki Partnerskiej Grzybkowski Guzek i Partnerzy z Poznania.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w kryzysie / Managing recession

5 maj 2020

Koronawirus wywraca do góry nogami działalność gospodarczą na całym świecie i wszyscy zadają sobie pytanie o skalę przyszłego załamania gospodarczego. Czy nie powinien być to jednak czas, w którym powinniśmy wykorzystać szansę na usprawnienie procesu zarządzania należnościami handlowymi, wdrożenie nowych narzędzi czy polepszenie swojej wiedzy?

Zachęcamy do przeczytania ciekawego bloga od przewodniczącego FECMA, organizacji do której należy PICM, gdzie znajdziecie Państwo kilka ciekawych spostrzeżeń dla jeszcze mądrzejszego zarządzania ryzykiem kredytowym. Tekst jest w języku angielskim.

Recession usually brings lower sales and therefore less cash to fund operations, surviving a downturn requires deft financial management. Inevitably, businesses are currently struggling to manage this recession, especially those that were highly geared and inadequately capitalised before this pandemic outbreak. Please read what the President of FECMA has to say how to manage those difficult times.

Webinarium PICM - nagranie - Analiza finansowa, Piotr Rybicki

30 kwiecień 2020

Analiza finansowa jest wygodną, lecz nie pozbawioną wad, metodą oceny zdolności kredytowej kontrahentów. Tym bardziej dzisiaj, w bardzo zmiennym otoczeniu, jej sensowność może stać pod dużym znakiem zapytania.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z zeszłotygodniowego webinarium, na którym ekspertem był Piotr Rybicki.

Kolejne już 20 maja – zapraszamy do rejestracji tutaj!

Partnerem webinarium był RiskMan Sp. z o.o.

PICM Associate (PICMa)

14 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

Począwszy od tego miesiąca zapraszamy do rejestracji na portalu PICM, a przez to zgłoszenia swojego członkostwa PICM Associate (PICMa). PICMa realizuje misję Polskiego Instytutu Credit Management jako platformy dostarczania wartościowej wiedzy oraz tworzenia możliwości wymiany doświadczeń dla mądrego zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. PICMa porządkuje dostarczane Państwu usługi oraz dodaje możliwość bezpośrednich kontaktów online.

Członkostwo PICM Associate (PICMa) jest potwierdzone certyfikatem a także daje możliwość umieszczenia obok swojego nazwiska akronimu PICMa. Od kolejnego wydania Credit Manager Magazine, tylko członkowie PICMa mogą otrzymywać czasopismo w wersji papierowej. Wszyscy członkowie PICMa mają możliwość bezpłatnej rejestracji na zbliżający się kongres FECMA.

Rejestracji można dokonać tutaj – zapraszamy!

Kongres FECMA / PICM - nowy termin!

29 marzec 2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 4-ty Europejski Kongres FECMA, który początkowo planowany był w połowie maja, odbędzie się w dniach 26-27 sierpnia tego roku. Miejsce kongresu nie zmienia się. Serdecznie zapraszamy Państwa do Krakowa, hotelu Qubus.

Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, będzie z pewnością jednym z tematów omawianych podczas wydarzenia. W chwili obecnej nadal trudno przewidzieć rozwój i konsekwencje pandemii koronawirusa.

W czasie turbulencji gospodarczych, zarządzanie płynnością finansową, a w szczególności należnościami handlowymi, jest kluczowym aspektem bezpiecznego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że spotkanie takie jak 4-ty Europejski Kongres FECMA da Państwu wiele okazji na wymianę doświadczeń i zdobywania kompetencji w tym kluczowym obszarze zarządzania finansami Państwa organizacji.

Webinarium PICM - nagranie - ustawa o zatorach płatniczych

12 marzec 2020

Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy muszą dostosować terminy zapłaty do znowelizowanych przepisów regulujących terminy zapłaty w transakcjach handlowych. To za sprawą ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, która zmienia aż 12 ustaw, by zwalczać zatory płatnicze i zapobiegać ustalaniu w umowach nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty. To bardzo ważny akt prawny zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Opóźnienia w płatnościach są przecież jedną z głównych przyczyn problemów z płynnością finansową.

Na zeszłotygodniowym webinarium, Pan Marcin Szwanenfeld, z kancelarii Grzybkowski Guzek i Partnerzy – Adwokacka Spółka Partnerska, wyjaśniał jakie zmiany wprowadza ustawa o zatorach płatniczych oraz czy są to zmiany korzystne.

Zapraszam do oglądania!

Kongres FECMA / PICM - pełna agenda już dostępna!

28 luty 2020

Zapraszamy do wczesnej rejestracji na tegoroczną konferencję PICM! Tym razem, w miejsce Credit Risk, PICM jest współorganizatorem dwudniowego kongresu FECMA, organizacji zrzeszającej credit managerów z całej Europy. Nasi goście z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Holandii czy Belgi, podzielą się doświadczeniami w  zarządzaniu należnościami oraz opowiedzą o specyfice ich regionów i branż.

Swoje wystąpienia na kongresie potwierdzili między innymi:

  • Francesco Adorni, Group Credit Management & Working Capital Senior Manager, Barilla Group, Włochy
  • Krisztina Szigeti, Regional Credit Manager CEE, Ingram Micro, Węgry
  • John Lorie – Główny Ekonomista w Atradius Credit Insurance, Holandia
  • Andreas Schmitt – Head of Group Credit Management, Rational AG, Niemcy
  • Eefje Van Craen, Head of Risk Solutions CEE, Bureau van Dijk, Belgia

CREDIT CLUB PICM - Kraków, 20.02 - zapraszamy!

9 luty 2020

20 lutego odbędzie się kolejne seminarium CREDIT CLUB PICM, tym razem w Krakowie. Na spotkaniu poruszymy tematy związane ze skutecznym zabezpieczeniem kredytu kupieckiego oraz będziemy kontynuować temat przewidywania bankructwa na podstawie danych finansowych.

Pełne kalendarium wydarzeń wraz z proponowaną tematyką znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapisów!

Webinarium PICM - nagranie - Jacek Kozłowski, Tomasz Delman, RiskMan

7 luty 2020

Gwarancja ubezpieczeniowa stanowi pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do wypłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy pieniężnej, na jego żądanie i oświadczenie, w sytuacji, w której dłużnik nie realizuje swoich zobowiązań wobec beneficjenta. Jakie korzyści może przynieść gwarancja ubezpieczeniowa w zarządzaniu płynnością finansową oraz należnościami?

O tym rozmawiałem na kolejnym webinarium PICM z Tomaszem Delmanem oraz Jackiem Kozłowskim. Eksperci firmy RiskMan podzielili się swoją oceną sytuacji w sektorze budowlanym, a także omówili istotę gwarancji oraz przedstawili analizę kilku przypadków jej praktycznego zastosowania.

Zapraszam do oglądania!

CREDIT CLUB PICM - Gdańsk, 7.02 - zapraszamy!

4 luty 2020

7 lutego odbędzie się kolejne seminarium CREDIT CLUB PICM, tym razem w Gdańsku. Na spotkaniu poruszymy dwa tematy związane z (1) księgowością kreatywną w kontekście analizy sytuacji finansowej klientów oraz (2) podpowiemy jakie prawne zabezpieczenia transakcji mogą okazać się najbardziej skuteczne przy dochodzeniu naszych ewentualnych roszczeń.

Szczegóły organizacyjne oraz formularz rejestracyjny dostępne są na dedykowanej stronie internetowej tutaj.

Pełne kalendarium wydarzeń wraz z proponowaną tematyką znajduje się tutaj. Zapraszamy do zapisów!

Webinarium PICM - nagranie - Damian Kaźmierczak, PZPB

3 luty 2020

Spiętrzenie prac przy realizacji projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych, hossa na rynku budownictwa mieszkaniowego i nieruchomości komercyjnych oraz rozwój inwestycji w samorządach doprowadziły do bezprecedensowego wzrostu cen surowców, materiałów budowlanych i usług podwykonawczych.

Sektor budowlany to jedna z najważniejszych branż polskiej gospodarki. Jaka jest jej bieżąca realna sytuacja ekonomiczna? Na jakie ryzyka należy zwracać uwagę udzielając kredytu kupieckiego?

O tym rozmawiałem z Damianem Kaźmierczakiem z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), na kolejnym webinarium PICM.

Zapraszam do oglądania!

CREDIT CLUB PICM - Wrocław, 5.02 - zapraszamy!

30 styczeń 2020

5 lutego odbędzie się kolejne seminarium CREDIT CLUB PICM, tym razem we Wrocławiu. Na spotkaniu poruszymy tematy związane z analizą i diagnozowaniem sytuacji finansowej kontrahentów oraz instrumentach zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

Pełne kalendarium wydarzeń wraz z proponowaną tematyką znajduje się tutaj.

Zapraszamy do zapisów!