PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Windykacja w firmie produkującej i dystrybuującej gazy przemysłowe


 

Marlena Wędrzyk, członek PICM


Czym wyróżnia się windykacja w firmie produkującej i dystrybuującej gazy przemysłowe?

22 stycznia 2016

 

Z mojego doświadczenia wynika, że windykacja w firmie produkującej oraz dystrybuującej gazy przemysłowe wymaga dużej odpowiedzialności. Praca wiąże się z bardzo dużą świadomością i odpowiedzialnością za wpływ na produkcję własnej firmy, jak również firmy partnerskiej, pracę logistyki, wyniki handlowe i finansowe. Specjaliści ds. windykacji mają do czynienia z produktami niebezpiecznymi lub leczniczymi, opakowaniami pod dużym ciśnieniem w postaci butli gazowych, instalacjami wraz ze zbiornikami stokażowymi i wieloma innymi produktami wrażliwymi.

Współczesne organizacje działają w bardzo niepewnym otoczeniu, zatem konieczne jest zrozumienie organizacji i biznesu, w którym się pracuje (własnej organizacji i branży), bardzo dobre poznanie otaczającego rynku oraz każdego segmentu działalności naszych partnerów biznesowych. Ekspertowi pozwala to na zidentyfikowanie ryzyka oraz jego minimalizowanie, co z kolei przekłada się na wynik finansowy firmy.

 

Dobry menadżer będzie potrafił wykorzystać swoją wiedzę, umiejętności zarządcze i kompetencje do realizacji postawionych celów firmy i połączyć je ze współpracą z pozostałymi działami, oraz z departamentami klienta. Da to w efekcie obopólny sukces oraz satysfakcję partnera biznesowego.

Gazy przemysłowe są produktem niebezpiecznym, używanym do dalszej produkcji na przykład w przemyśle hutniczym, elektronicznym, szklarskim, energetycznym, motoryzacyjnym, spożywczym, jak również medycznym, w ratownictwie, laboratoriach (w postaci tlenu medycznego), podtlenku azotu lub innych mieszanin. Prowadząc windykację wobec takich klientów, prócz odpowiedzialności za utrzymanie płynności finansowej firmy, dla której się pracuje, menadżer bierze także odpowiedzialność za produkcję lub możliwe straty finansowe partnera biznesowego (utrata zysków, wypłacane kary umowne za niezrealizowanie kontraktu), a jeśli kontrahentem są szpitale, w grę wchodzi życie pacjentów.

Zatem windykacja w firmie produkującej oraz dystrybuującej gazy przemysłowe (i ich półprodukty) wyróżnia konieczność połączenia wysokich kompetencji menadżerskich i wypracowanych dobrych praktyk windykacyjnych z bardzo dobrą współpracą z partnerem biznesowym. Ważne jest też wypracowanie wzajemnego zaufania oraz zrozumienia, również w tych nieco trudniejszych sytuacjach.


Co to są gazy przemysłowe (techniczne)?

Gazy przemysłowe (techniczne) to mocno ogólne pojęcie, pod którym kryje się szereg surowców, z których każdy ma inną charakterystykę i zastosowanie. Są to gazy wytwarzane i używane na dużą skalę, przechowywane w stanie skroplonym lub sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Zalicza się do nich: tlen, azot, wodór, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne.

Do największych światowych graczy na rynku gazów przemysłowych należą Airgas, Air Liquide, Air Products & Chemicals, BASF, Linde Group, Critical Systems Inc., Messer Group, MOX-Linde Gases, Praxair oraz Matheson Tri-Gas (grupa Nippon Sanso).