PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Większe kompetencje


WIĘKSZE KOMPETENCJE


W języku potocznym, ale także w dokumentach naukowych, spotkać można stosowane wymiennie terminy: kompetencje, umiejętności, kwalifikacje, uprawnienia i obowiązki. Traktuje się je często jak synonimy, które można stosować zamiennie.

 

Kompetencje jednakże to zbiór składający się z:

 

Niektórzy autorzy dodają jeszcze do tego zestawu cechy osobowości jako czwarty element kompetencji. W tak postawionej definicji widzimy jasno, że umiejętności to jeden ze składników kompetencji, ale nie jedyny.

 

Stanowisko pracy jest obecnie rozumiane nie tylko przez pryzmat kwalifikacji, tj. umiejętności niezbędnych do jej wykonywania, ale przede wszystkim przez pryzmat kompetencji - jak dane stanowisko wpisuje się w wewnętrzną sieć relacji w firmie, jakich predyspozycji osobowościowych, poznawczych owe relacje wymagają. W powiedzeniu „właściwy człowiek na właściwym miejscu" aktualnie akcent pada na człowiek; stanowiska pracy powiązane są ściśle z cechami osobowościowymi, psycho-społecznymi.

Czy zatem uczestnictwo w szkoleniach, które nie zawsze są dostosowane do faktycznych potrzeb stanowiska pracy, jest właściwą metoda podnoszenia swoich kompetencji zawodowych? Polski Instytut Credit Management łączy zdobywanie właściwej wiedzy z kształtowaniem należytych umiejętności i postaw, pozwalających przynieść konkretną wartość dodaną poprzez nowoczesne zarządzanie ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. Rozwijaj się z nami! → dowiedz się więcej o szkoleniach w PICM

Najlepszym polskim odpowiednikiem słowa „networking” jest sieć współpracy. To trafne określenie, ponieważ networking w Polskim Instytutcie Credit Management polega na budowaniu wzajemnych relacji z innymi specjalistami zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Możesz na nas liczyć, ponieważ w każdym momencie udzielamy sobie wzajemnej pomocy i wsparcia merytorycznego. Rozwijaj się z nami! → dowiedz się więcej o networkingu w PICM