PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Split payment powiększa ryzyko zatorów płatniczych


 Robert Dyrcz, fundator PICM

 

Split payment powiększa ryzyko zatorów płatniczych

5 kwietnia 2018

Jak na zamówienie w Business Insider Polska pojawił się niedawno artykuł, którego treść znakomicie pasuje do tematyki nadchodzącej drugiej konferencji Credit Risk. Odpowiada on też na pytanie, które często słyszę: Dlaczego temat split payment w ustawie o VAT, który na pierwszy rzut oka wydaje się dość odległy od zarządzania należnościami, pojawi się na Credit Risk 2018? Oto kilka informacji na bazie tej publikacji a także odpowiedź na rzeczone pytanie.

 

Na wstępie artykuł wspomina o raporcie Forum Obywatelskiego rozwoju (FOR) sprzed roku, o którym też pisałem. Ale tekst odwołuje się również do raportu przygotowanego przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny (NFG) pt. „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce”. W komunikacie nt. raportu NFG - partnera Krajowego Rejestru Długów napisano, że najczęstsze powody korzystania z zewnętrznego finansowania bieżącej działalności to kontrahenci płacący po terminie płatności (38 proc.), długie terminy zapłaty w branży, w której działa dana firma (37,3 proc.), uwarunkowania branżowe, jak na przykład konieczność czekania na zwrot VAT (18 proc.), czy losowe wydarzenia prowadzące do kłopotów z płynnością (11,3 proc.).

Trochę bardziej optymistyczny obraz rysuje się z raportu Banku Pekao "Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017". Zatory płatnicze jako bariera rozwoju nie są dla przepytanych 6900 małych i średnich firm tak poważnym problem, jak np. podatki, koszty pracy, obciążenia biurokratyczne, czy konkurencja. Niemniej, trudności cały czas występują.

Analizując branże, budowlanka najbardziej cierpi na nieterminowe regulowanie należności. Bardzo skomplikowany łańcuch powiązań wykonawców, podwykonawców, sieci handlowych oraz producentów sprzyja tzw. efektowi domina w płatnościach.

 

A jakie są najistotniejsze przyczyny zatorów płatniczych wśród mniejszych firm? Oto one:
→ Brak refleksji na temat "Czy stać mnie na taki termin płatności?"
→ Obawy przed negocjowaniem terminów płatności
→ Brak edukacji finansowej
→ Brak zabezpieczenia oraz sprawdzania kontrahentów
→ „Sezonowość” płatności podatkowych w trakcie miesiąca

I na koniec wspomniany na początku tego tekstu split payment. Przedsiębiorcy mocno się tego obawiają, czyli głównego oręża polskiego rządu w walce o uszczelnienie podatku VAT. Pani Izabela Kozakiewicz z inviPay mówi nawet, że „Split payment będzie istotną przyczyną spiętrzonych problemów z płynnością, szczególnie dla mikro i małych przedsiębiorstw, które już teraz nie potrafią zarządzać płynnością na co dzień.”

I dlatego właśnie temat ten pojawi się na konferencji Credit Risk 2018. To wydarzenie obowiązkowe dla osób zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego.

Zapraszam do rejestracji na www.creditrisk.pl!