PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

przed CREDIT CLUB PICM 2018 2019


przed CREDIT CLUB PICM 2018/2019

Kraków, 17 września 2018

 

Szanowni Państwo,

21 września zaczynamy drugą serię spotkań CREDIT CLUB PICM, które mam nadzieję, przyniosą Państwu wiele satysfakcji. Spotykamy się, aby zdobywać niezbędną wiedzę, poszerzać swoje horyzonty oraz doskonalić zarządzanie jednym z najważniejszych składników bilansu przedsiębiorstwa – należnościami handlowymi.

Na odbywającej się tuż przed sezonem urlopowym konferencji Credit Risk 2018 wspominałem o kilku obszarach istotnych z punktu widzenia udzielania kredytu kupieckiego. Mówiłem o wciąż dobrej koniunkturze, wysokim wzroście PKB, znakomitych nastrojach zarówno wśród konsumentów jak i producentów. Zwracałem uwagę na zagrożenia: spadający wskaźnik wyprzedzający koniunktury instytutu Ifo w Niemczech oraz rosnące zadłużenie, które według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jest dużym źródłem ryzyka na świecie.

Czy mijający właśnie sezon wakacyjny był nieciekawy? Czy tego chcemy czy nie – trzeba przyznać, że działo się bardzo dużo. Do pozytywnych i napawających optymizmem faktów możemy zaliczyć między innymi:

 

Jak przyznaje coraz szersze grono ekonomistów, z Ministerstwem Finansów na czele, okres szczytu koniunktury mamy już prawdopodobnie za sobą. Niestety lista zagrożeń jest nieco dłuższa:

 

Na spotkaniach CREDIT CLUB PICM nie tylko definiujemy zagrożenia, ale również staramy się szukać rozwiązań. Mam nadzieję, iż zaproponowana przeze mnie tematyka zajęć pozwoli Państwu jeszcze skuteczniej wyprzedzać trendy i zapobiegać powstawaniu przeterminowanych należności. Zamiast narzekać – działajmy! Zapobieganie jest zawsze lepsze od leczenia – również w finansach. Bądźmy mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Mądrze zarządzajmy ryzykiem kredytowym.

Bieżące informacje na temat spotkań CREDIT CLUB PICM znajdą Państwo zawsze na stronie internetowej PICM oraz w przesyłanych co miesiąc do Państwa newsletterach Polskiego Instytutu Credit Management.

Pozdrawiam serdecznie,

do zobaczenia!

Robert Dyrcz
Założyciel i Prezes Zarządu PICM