PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Windykacja


WINDYKACJA

Zarządzanie ryzykiem kredytowym stanowi ważny element prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Proces ten można przedstawić jako cykl składający się z czterech faz:

  1. Definiowanie kryteriów i zasad polityki ryzyka kredytowego wraz z opracowaniem procedur i narzędzi jej realizacji, → czytaj więcej
  2. Analiza klientów oraz otoczenia, połączone z wyborem instrumentów ograniczania ryzyka kredytowego i narzędzi zarządzania należnościami→ czytaj więcej
  3. Monitorowanie bieżącego ryzyka (należności),  → czytaj więcej
  4. Windykacja, czyli odzyskiwanie trudnych należności.

 

WINDYKACJA: Windykacja, czyli odzyskiwanie trudnych należności

Jeśli pomimo stosowania monitoringu należności klient nie reguluje swoich zobowiązań, sprawa powinna przejść do kolejnego etapu, tj. windykacji polubownej. Celem windykacji polubownej jest przeprowadzenie szybkiego i efektywnego procesu odzyskania należności z zastosowaniem narzędzi adekwatnych do danej kategorii wierzytelności. Przedsiębiorca powinien skupić się na inwestowaniu środków we własny dział windykacji lub dokonaniu outsourcingu. Kolejnym etapem jest windykacja twarda gdzie windykatorzy posługują się o wiele bardziej poważnymi sankcjami. Twarda windykacja dotyczy jedynie tzw. dłużników trudnych.


KATALOG FIRM firmy windykacyjne, kancelarie prawne, narzędzia IT ... → ZOBACZ


Problem przeterminowanych należności to niestety codzienność gospodarcza, nie tylko w Polsce. Przyczyny niespłaconych w terminie faktur zaczynają się od nieumiejętnego gospodarowania a kończą na ogólnej kondycji makroekonomicznej kraju, która ma wpływ na sytuację rynkową. Dla przedsiębiorcy istotna jest zarówno przyczyna zaległości (pozwala określić strategię windykacyjną) jak również to kiedy nabywca dokona spłaty długu. W sytuacji, gdy kontrahent nie wyraża chęci do porozumienia w kwestiach płatności, firma zmuszona jest do podjęcia bardziej stanowczych kroków, jak np. uruchomienie procesu windykacji, czy dochodzenie należności na drodze sądowej.

Jeżeli dłużnik nie ureguluje swoich zobowiązań, wówczas wierzyciel może skorzystać ze środków, o których mowa w art. 481 kodeksu cywilnego. Wskazują one sposób na uzyskanie rekompensaty za dłuższy czas oczekiwania na zapłatę. Najczęstszym narzędziem stosowanym względem nierzetelnych nabywców są odsetki. Co ważne, mają one charakter akcesoryjny - nie mogą istnieć w oderwaniu od głównej wierzytelności.

Do środków dyscyplinujących dłużnika zaliczamy:


Wierzyciel powinien należycie dokumentować podjęte przez siebie działania zmierzające do odzyskania należności. Dowody te będą niezwykle ważne przy dochodzeniu zapłaty długu na drodze sądowejOstatnim etapem windykacji jest wytoczenie powództwa cywilnego oraz w konsekwencji orzeczenie o nakazie zapłaty wydane przez sąd.


WIĘCEJ

→ Organizacja działów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz windykacji [CREDITOPEDIA ©] Masz jakieś sugestie? Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Napisz do nas: picm@picm.pl