PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Szkolenia


Polski Instytut Credit Management doskonale rozumie, że najlepsze szkolenia to nie tylko przyzwoita treść, ale także coś więcej. Rzetelne określenie potrzeb szkoleniowych, wysokiej jakości metodologia nauczania, dogłębna znajomość bieżących trendów rynkowych i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, analizy rynkowe, dobre relacje oraz wysokie zaangażowanie prowadzących są niezbędnymi składowymi owocnego szkolenia.

Wszystkie elementy naszego programu szkoleniowego tworzą spójny oraz optymalny przekaz szkoleń PICM. Nasze szkolenia to nie tylko podstawy. Każdy temat odnosimy do bieżącej rzeczywistości rynkowej, tak, aby uczestnicy kursu w łatwy sposób powiązali tematy z ich bieżącymi obowiązkami. Wysoko wykwalifikowani prowadzący powodują, że nasze szkolenia w przystępny sposób łączą wiedze teoretyczną z nowoczesną praktyka rynkową.

 

Program szkolenia ustalamy indywidualnie w myśl poniżej zilustrowanego podejścia:

Nasze szkolenia realizowane są w formule zamkniętejTermin oraz koszt szkolenia ustalamy indywidualnie, w zależności od miejsca oraz liczby uczestników.

 

→ Sprawdź dostępne szkolenia

→ Zobacz kto już skorzystał z naszej oferty

 

 

CREDIT MANAGEMENT – część I   CREDIT MANAGEMENT – część II   CREDIT MANAGEMENT – część III
   
Szkolenie definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka kredytowego, sposobów jego zarządzania a także rodzajów i skutków decyzji kredytowych podejmowanych na co dzień w przedsiębiorstwie. Ponadto, w jasny sposób nakreśla podstawy metodologii oceny ryzyka kredytowego, w tym techniki pierwszej oceny kredytowej powszechnie stosowane w praktyce biznesowej. Na koniec szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sygnałów ryzyka kredytowego oraz zdarzeń kredytowych→ więcej   Szkolenie w zwięzły sposób nakreśla ramy funkcjonowania działów oceny ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania należnościami. Ponadto, szkolenie omawia prawidłowo wdrożone procedury oceny wiarygodności kredytowej kontrahentów i systemy kontroli ich wykonania. Szkolenie porusza bardzo istotną tematykę ustalania oraz definiowania polityki kredytowej przedsiębiorstwa, jej zakres, odpowiedzialność i zasady działania. Na koniec przybliżana jest niebagatelna tematyka codziennego monitorowania ryzyka kredytowego→ więcej   Szkolenie szczegółowo omawia metodologię oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. W pierwszej części uczestnikowi przybliżana jest budowa oraz wdrażanie systemu oceny zdolności kredytowej, obejmujący definicje, dobór danych, wybranie modelu oceny, wdrożenie, zastosowanie oraz weryfikację. Następnie gruntownie przedstawione są obecnie stosowane modele oceny zdolności kredytowej. W kolejnym etapie dogłębnie przeanalizowane jest zastosowanie technik oceny we wstępnym etapie oceny oraz jego periodycznych powtórzeniach. → więcej
szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz   szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz   szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz
→ ZAMÓW ←   → ZAMÓW ←   → ZAMÓW ←
         

CZYNNIKI JAKOŚCIOWE w ocenie zdolności kredytowej

  CZYNNIKI ILOŚCIOWE w ocenie zdolności kredytowej   Po co firmie UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI?

   
Szkolenie jest szerokim i szczegółowym omówieniem mikro i makroekonomicznych czynników jakościowych, które brane są pod uwagę podczas oceny zdolności kredytowej podmiotów rynkowych. Uczestnik szkolenia zapoznaje się również z technikami krytycznej analizy mikro oraz makrootoczenia przedsiębiorstw. Na koniec szkolenie przewiduje dyskusję na temat szerokiego wachlarza innych czynników jakościowych w analizie zdolności kredytowej. → więcej   Szkolenie jest szerokim i szczegółowym omówieniem ram oceny czynników ilościowych analizy kredytowej przedsiębiorstwa. Obszary pokryte szkoleniem obejmują wstępną analizę sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych, informacji dodatkowych) oraz analizę wskaźnikową, w tym wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki efektywności, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki rentowności, wskaźniki oceny przepływów pieniężnych. → więcej   Szkolenie jest przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozważają możliwość zabezpieczenia swoich należności polisą ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji podstawowych funkcji ubezpieczenia należności z pokazaniem korzyści jakie daje ochrona ubezpieczeniowa, ale również pułapek, jakie mogą zaskoczyć przedsiębiorców→ więcej
szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz   szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz   szkolenie prowadzi: Ewa Krzemińska
→ ZAMÓW ←   → ZAMÓW ←   → ZAMÓW ←
         
PREWENCJA, WINDYKACJA, NEGOCJACJE   CREDIT MANAGEMENT - podstawy    AKREDYTYWA - podstawy 
       
Szkolenie jest przeznaczone dla specjalistów działów oceny ryzyka oraz windykacji, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje w zakresie holistycznego podejścia do zarządzania procesem zabezpieczenia, monitoringu, pre-windykacji oraz windykacji należności w firmie. Co ważne, szkolenie kładzie nacisk na podniesienie skuteczności windykacji poprzez właściwą współpracę z działem sprzedaży oraz praktyczne wykorzystanie umiejętności negocjacyjnych w szerokiej współpracy z klientem, już od momentu negocjacji kontraktu handlowego. → więcej   Szkolenie definiuje podstawowe pojęcia dotyczące ryzyka kredytowego, sposobów jego zarządzania a także rodzajów i skutków decyzji kredytowych. Na zajęciach uczestnicy w jasny sposób dowiedzą się o podstawowych metodologiach oceny ryzyka kredytowego. Szkolenie przedstawi podstawowe czynniki ilościowe i jakościowe wpływające na profil kredytowy przedsiębiorstwa oraz znaczenie specyfiki branżowej i lokalnej. Ponadto, zajęcia wyjaśnią sens analizy kredytowej oraz rodzaje podmiotów zewnętrznych wykorzystywanych w Credit Management. → więcej   Szkolenie przedstawia podstawową koncepcję akredytywy, rodzaje, jej znaczenie oraz zastosowanie. Ponadto, w sposób jasny, szkolenie wyjaśnia rodzaje dokumentów wymaganych w ramach akredytywy, strony uczestniczące w procesie i jego poszczególnych etapach, od otwarcia umowy akredytywy do zapłaty. Na koniec uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę na temat postępowania z rozbieżnościami w podczas prezentowania dokumentów do banku→ więcej
szkolenie prowadzi: Marlena Wędrzyk   szkolenie prowadzi: Robert Dyrcz     
→ ZAMÓW ←    → ZAMÓW ←     → ZAMÓW ← 
         
FINANSE dla NIE-FINANSISTÓW        
       
Szkolenie to nie tylko analiza finansowa, ale szerokie spojrzenie na tematykę zrozumienia podstawowych koncepcji finansowych rządzących dzisiejszą globalną gospodarką. Zajęcia mają za zadanie porządkować wiedzę na temat finansów w ogólnym i szczegółowym ujęciu. Uczestnik będzie lepiej rozumiał świat z perspektywy CFO oraz księgowego, co wydaje się być niezbędne każdemu, bez względu na pełnioną funkcje w organizacji. Szkolenie to dobra oferta dla absolwentów humanistyki oraz filologii chcących kontynuować swoją karierę w działach finansowych międzynarodowych korporacji. → więcej        
         
→ ZAMÓW ←         
         

 

Firmy, które zaufały PICM:

            

       
               
       
               
       
               
           
               
           
               

 

W celu ustalenia szczegółów współpracy prosimy o kontakt:

picm@picm.pl

+(48) 12 312 80 52

+(48) 12 312 80 53