PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

OTC Excellence System


OTC Excellence System (OES) to dedykowany danej firmie projekt koncentrujący się w obszarze budowania kultury organizacyjnej oraz doskonalenia zarządzania procesem Order-to-Cash (O2C). Jego celem jest poprawa jakości i efektywności zarówno zadań wykonywanych przez pracowników, jak i procesu O2C realizowanego przez firmę.

 

Gwarancją skuteczności prowadzonego przez PICM oraz partnera projektu jest:

Szeroka wiedza ekspercka w zakresie zagadnień merytorycznych oraz wyzwań stojących przed specjalistami i kierownikami działów Order-to-Cash
→ Znajomość najlepszych dobrych praktyk, które pozwalają usystematyzować i doskonalić proces O2C według najlepszych standardów światowych
→ Kilkunastoletnie doświadczenie oraz tysiące godzin projektowych zrealizowanych dla klientów z branży usługowej, które przyniosły im realną wartością dodaną
→ Setki godzin spędzonych nad projektowaniem systemów, które nie tylko wpływają na jakość i rentowność przedsięwzięć, ale zmieniają i wprowadzają na wyższy poziom całą kulturę organizacyjną firm

Jesteśmy pewni, że kompleksowe wdrożenie modelu wypracowanego przez ekspertów PICM oraz partnera projektu, to optymalne rozwiązanie dla firm, które dzięki doskonałości operacyjnej chcą skutecznie realizować swoje cele strategiczne w procesie Order-to-Cash.

OTC Excellence System to produkt przeznaczony dla Centrów Usług Wspólnych (Shared Service Centers) oraz firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej.

Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej w obszarze Order-to-Cash ukierunkowanego na:

→ umożliwienie zarządzania procesem Order-to-Cash na podstawie liczb, danych i faktów,
→ zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
→ poprawę organizacji pracy,
→ poprawę i stabilizację efektywności pracy,
→ skuteczne eliminowanie problemów występujących w procesie Order-to-Cash w organizacji,
→ doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.

Więcej informacji niebawem ....

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz na picm@picm.pl