PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Członkostwo


Członkostwo w Polskim Instytucie Credit Management


Specyfiką pracy działu kontroli ryzyka kredytowego jest swego rodzaju rozdarcie pomiędzy presją na sprzedaż a skłonnością do ryzyka. Bycie między przysłowiowym młotem a kowadłem jest immanentną cechą tej pracy. Kluczem do sukcesu jest odnalezienie odpowiedniej równowagi w ustaleniu jaka wartość sprzedaży może być realizowana przy odroczonym terminie płatności.

Korzystanie z wieloletnich doświadczeń innych otwiera oczy na nowe możliwości i inne podejście w mierzeniu się z codziennymi wyzwaniami. Polski Instytut Credit Management daje faktyczne możliwości rozwoju pracowników, nie tylko ich kompetencji twardych (np. analiza finansowa), ale również tych miękkich (np. negocjacje). Kontrola należności nie powinna być li tylko windykacją. Dział kontroli kredytowej, odpowiedzialny za istotną część bilansu firmy, powinien wnosić więcej wartości dodanej do planowania strategicznego w firmie.

Networking w PICM polega na budowaniu wzajemnych relacji z innymi specjalistami zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie w celu dzielenia sie wiedzą i doświadczeniami oraz udzielaniu wzajemnej pomocy i wsparcia merytorycznego.


Masz jeszcze jakieś wątpliwości? Dowiedz sie więcej o korzyściach networkingu:  Networking - czyli sieć współpracy


Członkostwo w Polskim Instytucie Credit Management uregulowane jest odpowiednimi zapisami w statucie. Proces przyjęcia do grona członków Instytutu zaczyna się od wypełnienia deklaracji członkowskiejZainteresowany? Prześlij wypełnioną deklarację na picm@picm.pl.

 

W jaki sposób możesz sie zaangażować w pracę PICM? Poniżej przedstawiamy charakterystykę różnych form członkostwa w Polskim Instytutcie Credit Management oraz korzyści z tego płynące. 

 

Członkowie wspierający

To osoby lub instytucje, które wspierają PICM finansowo w formie jednorazowej darowizny, stałych regularnych wpłat lub jakiegokolwiek istotnego dla działalności PICM wkładu rzeczowego. To również partnerzy PICM pomagający zorganizować nam salę szkoleniową, opieke merytoryczna nad wybranymi tematami, pomagających dotrzeć i zaprosić wykładowców o określonej wiedzy eksperckiej.

 


Członkowie współpracujący

To osoby lub instytucje, które dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem na różnego rodzaju spotkaniach cyklicznych, prowadzą różne grupy badawcze, uczestniczą w wykładach, seminariach, szkoleniach oraz wnosząca swój wkład w publikacje PICM oraz korzystają z zasobów PICM. To aktywność, która wymaga największego zaangażowania osobistego i współpracy z PICM. Ale daje też najwiecej radości z podzielania naszej pasji do zgłębiania tajemnic zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie!

 

 

Członkowie przyjaciele

To osoby oraz instytucje, które wspierają PICM swoją wiedzą, kontaktami, radą oraz autorytetem. Członkowie przyjaciele PICM pomagają realizować misję PICM, kojarzą nas z odpiwdnimi instytucjami wspierającymi realizację naszych celów statutowych. To nasi patroni, których pomoc jest częstokroć bezcenna.

 


Formy członkostwa w Polskim Instytutcie Credit Management można łączyć.


Masz jakieś pytania? → Skontaktuj sie z nami lub napisz na picm@picm.pl