PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

PICM jest członkiem FECMA


 

 Kraków, 24 maja 2016

 

W mijającym tygodniu, 19-tego maja, PICM miał przyjemność uczestniczyć w krajowej konferencji Stowarzyszenia Ryzyka Kredytowego Malty (MACM). Utworzone w czerwcu 2001, MACM jest jedną z ważniejszych organizacji biznesowych w tym niewielkim europejskim państwie między Sycylia a Afryką.

 

Przypomnijmy, że Malta wstąpiła do Unii Europejskiej w tym samym czasie co Polska i już po trzech latach zmieniła swoją walutę na Euro.


Program konferencji obejmował wiele ciekawych i bieżących wykładów dotyczących między innymi poprawnej konstrukcji polityki kredytowej w firmie, przeglądu najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem kredytowym oraz płynnością finansową, a także potrzeby ciagłych zmian w podejściu do funkcjonowania działów ryzyka kredytowego w przedsiębiorstwie.

 


Nastepnego dnia, 20-tego maja, podczas spotkania zarządu Europejskiej Federacji Organizacji Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, Polski Instytut Credit Management złożył swoją oficjalną aplikację wstąpienia do europejskiej rodziny stowarzyszeń oraz instytutów skupiających specjalistów zarządzania ryzykiem kredytowym w firmie. Wniosek został jednogłośnie przyjęty, a tym samym PICM rozpoczął kolejny rozdział swojego dynamicznego rozwoju.Europejska Federacja Organizacji Credit Management (Federation of European Credit Management Associations - FECMA) została założona w roku 1986 przez Sir Roger'a Cork'a, który wcześniej był burmistrzem Londynu w latach 1996-1997. Członkami federacji są stowarzyszenia oraz instytuty z 16 krajów w Europie.

 

Wizją FECMA jest promocja najlepszych praktyk w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie poprzez stworzenie wspólnej platformy dzielenia wiedzy oraz doświadczeń członków federacji.

 

 

Obecnie członkami federacji są nastepujące instyty i stowarzyszenia:

 

Chartered Institute of Credit Management (CICM) jest najwiekszą i najstarszą w Europie organizacją promującą zarządzanie ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. Ponad 8500 członków reprezentuje różne branże gospodarki Zjednoczonego Królestwa, w tym windykację, kredyt konsumencki, ubezpieczycieli ryzyka finansowego czy biura kredytowe. Instytut wynacza krajowe standardy credit management oraz działa na rzecz zwiększenia świadomości przedsiębiorców w tym zakresie. → więcej

 

 

VVCM (Vereniging voor Credit Management), założone w Holandii w roku 1990, skujpia obecnie około 900 członków z firm działających w branży handlowej, kredytu konsumenckiego, kredytu eksportowego, windykacji, biur kredytowych, wywiadu gospodarczego oraz ubezpieczenia ryzyka kredytowego. → więcejAFDCC to stowarzyszenie założone w 1970 roku, które reprezentuje prawie 1000 członków ze wszystkich branż gospodarki oraz regionów Francji. 

W celu jak anjlepszej wymiany wiedzy, podnoszenia kompetencji oraz wymiany doświadczeń, AFDCC jest organizatorem szeregu spotkań, seminariów oraz grup roboczych. Pomaga to stale i nieustająco podnosić kwalifikacje oraz kompetencje wszystkich zaangażowanych członków stowarzyszenia.

AFDCC, jako jedyna tego typu instytutcja we Francji, corocznie szkoli około 700 kierowników i specjalistów zarządzania ryzykiem kredytowym. Stowarzyszenie prowadzi również działalność lobbingową i jest zapraszana do konsultacji regulacji prawnych dotyczących warunków płatności, czy umwy kapitałowej określanej jako Basel II. → więcej

 

 

Bundesverband Creditmanagement Österreich to austriackie stowarzysznie credit management założone w roku 2006. Podobnie jak innych, celem tej organizacji jest promocja profesjonalnego zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. BvCM pracuje na rzecz kreowania jak najlepszego wizerunku specjalistów zarządzania ryzykiem kredytowym oraz zwiększenia świadomości austriackich przedsiębiorców w zakresie pozytywnego wpływu credit management na finanse ich firm. Członkami BvCM są firmy różnych branż, eksporterzy, ubezpieczyciele, banki, windykatorzy oraz firmy IT. → więcej 

Ponadto do FECMA należą również:

 

  

 

 

 

Wiecej na temat FECMA można znaleźć tutaj.