PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

patronat PICM


Patronat PICM

  

Polski Instytut Credit Management (PICM) oferuje objęcie patronatem merytorycznym przedsięwzięć związanych z promowaniem wiedzy na temat zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie oraz realizowaniem innych celów statutowych PICM.

W ramach objęcia patronatem merytorycznym, oferujemy pomoc PICM lub wspólnie wyznaczonych współpracowników PICM w zakresie:

→ organizacji wydarzenia
→ promocji wydarzenia wśród czytelników portalu picm.pl oraz w mediach
→ sprawowania funkcji członka jury konkursowego, rady programowej itp.
→ dzielenia się wszelką wiedzą dotyczącą zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie w celu przygotowania przedsięwzięcia, publikacji lub konkursu

 

 

Od organizatora przedsięwzięcia objętego patronatem oczekujemy przede wszystkim:

→ umieszczenia loga PICM i portalu picm.pl na materiałach promujących przedsięwzięcie, w tym na stronie internetowej promującej projekt objęty patronatem
→ ekspozycji banera lub rollupa PICM w trakcie trwania wydarzenia lub dystrybucji materiałów promocyjnych
→ powoływania się na patronat merytoryczny przy okazji wystąpień i zapowiedzi publicznych

 

Przypominamy, iż do celów statutowych PICM należy:

 

→ zobacz nasze patronaty ←

Masz jakieś pytania? → Skontaktuj sie z nami lub napisz na picm@picm.pl