PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

partner PICM


Partner PICM

 

Polski Instytut Credit Management pomaga przedsiębiorcom, specjalistom oraz kierownikom działów finansowych w ocenie oraz efektywnym zarządzaniu ryzykiem kredytu kupieckiego (handlowego). Stale poszukujemy partnerów oraz patronów medialnych i merytorycznych wspomagających nasze działania.

Wiedza odnośnie zarządzania ryzykiem kredytowym przydatna jest każdemu przedsiębiorcy, kierownikom i pracownikom działów finansowych. Z ofertą współpracy chcemy też dotrzeć do uczelni oraz studentów.

Celem PICM jest dostarczanie wiedzy, wsparcia merytorycznego oraz wymiana doświadczeń poprzez stworzenie sieci społecznościowej (networking) dla osób zarządzających ryzykiem kredytowym w firmie. Jest to inicjatywa unikalna w skali kraju i jedyna tego typu organizacja w Polsce.

Średniookresowym celem jest również organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej ryzyku kredytowemu, w którą zaangażujemy podmioty krajowe i zagraniczne (poprzez nasze członkostwo w FECMA, europejskiej federacji organizacji ryzyka kredytowego).

 

Zwracamy się do zainteresowanych organizacji o możliwość promocji PICM poprzez:

→ umieszczenie wydarzeń PICM w witrynie internetowej organizacji lub kalendarzu aktualności

→ objęcie patronatem merytorycznym lub medialnym całokształtu działalnosci PICM


Jesteśmy również zainteresowani innymi interesującymi Państwa organizacje formami współpracy partnerskiej.

 

W zamian oferujemy między innymi:

→ umieszczenie logotypu Państwa organizacji (oraz innych szczegółowych informacji) na stronie PICM jako partnera lub patrona wspierającego

→ dystrybucję materiałów promocyjnych Państwa organizacji podczas wydarzeń PICM

→ innych działań zaproponowanych przez Państwa organizację

 

Jeżeli firmy szukają odpowiedzi na poniższe pytania, to Polski Instytut Credit Management jest instytucją, która poprzez edukację, warsztaty, spotkania i szkolenia na nie odpowiada.

 

Celem statutowym PICM jest szerokie wsparcie polskich przedsiębiorstw w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Obszar naszych działań obejmuje wszystkie aspekty procesu od zamówienia do otrzymania płatności od klienta (ang. order-to-cash).

 

Co wyróżnia PICM?

 

Masz jakieś pytania? → Skontaktuj sie z nami lub napisz na picm@picm.pl