PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Oszczędność czasu


OSZCZĘDNOŚĆ CZASU


Optymalizacja procesów biznesowych to dzisiaj dla wszystkich przedsiębiorstw bardzo istotne wyzwanie. W czasach nasilającej się konkurencji , dążenia do doskonałości oraz ciągłych poszukiwań optymalnych rozwiązań biznesowych firmy realizują projekty mające zapewnić przewagę konkurencyjną na rynku. Wiele firm poszukuje obecnie możliwości uzyskania tych samych, co dotychczas lub nawet lepszych efektów, dzięki zaangażowaniu mniejszej ilości zasobów – w szczególności czasu i pieniędzy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym wymaga szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu analizy finansowej, ale również znajomości podstaw mikro i makroekonomii, zarządzania relacjami z otoczeniem bliższym oraz dalszym, umiejętności negocjacji, znajomości bieżących wydarzeń ekonomicznych i ich wpływu na profil wiarygodności kredytowej partnerów biznesowych. Istotne jest również znalezienie oraz dopasowanie do potrzeb organizacyjnych odpowiednich technik zarządzania ryzykiem kredytowym, obejmujące w pierwszej kolejności poprawne zdefiniowanie polityki kredytowej, a później wdrożenie na jej podstawie efektywnego systemu oceny ryzyka dla całego portfela klientów przedsiębiorstwa. Nie należy zapominać o, przynajmniej częściowej, ocenie profilu kredytowego dostawców. Kompleksowa wiedza odnośnie zarządzania ryzykiem kredytowym jest rozproszona.

Odpowiedzią na te wyzwania jest oferta przygotowana przez Polski Instytut Credit Management, jedyna w Polsce organizację dostarczającą kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie. → więcej

Czy polityka kredytowa w Twojej firmie pozwala zidentyfikować i zapobiec zatorom płatniczym? Czy wiesz, który klient jest potencjalnym źródłem opóźnień płatności? Brak, nawet najprostszego, systemu oceny ryzyka powoduje marnowanie czasu, pieniędzy, zwiększony stres oraz niepewność.

Oszczędność czasu: efektywne zarządzanie ryzykiem kredytu kupieckiego → sprawdź jak to zrobić

Oszczędność czasu: kompleksowe szkolenia → sprawdź jak to zrobić

Oszczędność czasu: łatwa i szybka weryfikacja wiarygodności kredytowej klientów → sprawdź jak to zrobić

Oszczędność czasu: bieżąca wiedza o otoczeniu gospodarczym → sprawdź jak to zrobić