PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Myślenie strategiczne


MYŚLENIE STRATEGICZNE

 

Zasady zarzadzania ryzykiem kredytowym są zwykle zdefiniowane w procedurach oraz polityce kredytowej, determinujących codzienną weryfikację kontrahentów, poziom quasi-automatycznego akceptowalnego ryzyka oraz sposób bardziej dogłębnej analizy przez wyspecjalizowanych managerów kredytowych. Większe lub bardziej złożone przypadki są dyskutowane na forum komitetów kredytowych.

Strategia zarządzania ryzykiem powinna być częścią ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Silna strategia zarządzania ryzykiem kredytowym zapobiega niebezpiecznym pułapkom, zwłaszcza przy zbyt agresywnej sprzedaży do klientów wysokiego ryzyka oraz sprzedaży ze zbyt niską marżą.

Należy zatem prowadzić odpowiednią politykę kredytową, określającą warunki udzielania kredytów oraz kryteria, za pomocą których będzie oceniana wypłacalność odbiorców. Przy jej ustalaniu szczególną uwagę należy zwrócić na rozwiązania stosowane przez inne firmy w danej branży oraz na możliwość sfinansowania należności kredytowych. Realizacja określonej polityki kredytowej polega na podaniu jasnych i spójnych zasad i procedur oraz na bezwzględnym ich przestrzeganiu.

Polityka kredytowa w firmie jest realizowana za pomocą strategii. Biorąc pod uwagę cele, jakie chce osiągnąć przedsiębiorstwo, należy wyróżnić trzy strategie:

  1. Strategia konserwatywna (ofensywna) jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy dążą do całkowitego niemal uniknięcia prawdopodobieństwa powstania strat wskutek niewypłacalności kontrahentów.
  2. Strategia umiarkowana, inaczej elastyczna, ma charakter pośredni między defensywną i ofensywną. Polega ona na bardziej elastycznym udzielaniu kredytów przy rezygnacji z zaliczek i przedpłat.
  3. Strategia agresywna (defensywna) jest stosowana w przedsiębiorstwach, których działania są skierowane głównie na maksymalizację wielkości sprzedaży. Przedsiębiorstwo stosuje długie terminy płatności połączone z łagodnym podejściem do ściągania należności.

Więcej o strategii w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie:

→ Czy powinienem mieć jakąś strategie kredytową? Tak! Ale jaką? [CreditBlog]

→ Zarządzanie ryzykiem kredytowym [CREDITOPEDIA]