PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Mniejsze koszty


MNIEJSZE KOSZTY


Realia polskiej gospodarki potwierdzają, że aspekt zarządzania kosztami jest kluczowym tematem dla kadry kierowniczej oraz właścicieli firm. W okresach koniunktury rynkowej przedsiębiorstwa wielokrotnie podchodzą mniej rygorystycznie do aspektu zarządzania kosztami, czasami wręcz zaniedbując ten obszar. To oczywiście błąd.

W ramach realizacji oszczędności zdecydowana większość polskich firm podejmuje działania związane z optymalizacją procesów biznesowych. Takie podejście jest także wskazywane w trójce działań najczęściej podejmowanych przez przedsiębiorstwa w innych krajach. Optymalizacja procesów biznesowych oraz wskazywane przez przedsiębiorstwa wdrażanie zmian organizacyjnych są ze sobą bardzo powiązane – wymagają jednak podjęcia kompleksowych, długofalowych wysiłków. Nieudolna realizacja takich działań grozi możliwością zakłócenia działania przedsiębiorstwa. Innym negatywnym efektem może być nadmierna koncentracja na usprawnieniach, których wdrożenie może nie dać oczekiwanych korzyści.

Jak zatem współpraca z Polskim Instytutem Credit Management może wpłynąć na obniżenie kosztów w Twojej firmie?

 

Przejrzysty proces to mniej błędów przy większej efektywności działania, to mniej czasu zaangażowanego w zbędne lub czasochłonne czynności. To oszczędność czasu. → dowiedz się więcej

Prawidłowe rozpoznanie poziomu ryzyka portfela klientów to możliwość negocjacji lub wyeliminowania kosztów związanych z zabezpieczeniem przyznanych limitów kredytowych. To mniejsze koszty zabezpieczeń kredytu.

Kolejnym, może trudniejszym do wychwycenia jest czas jaki pracownicy spędzają na niepotrzebną windykację. Lepiej zapobiegać niż leczyć – ta maksyma ma zastosowanie nie tylko w medycynie. Zarządzanie ryzykiem kredytowym może wyeliminować niepotrzebne marnowanie zasobów firmy. To mniejsze koszty windykacji.

Według badania Portfel Należności Polskich Przedsiębiorstw przeprowadzanego przez Krajowy Rejestr Długów oraz Konferencje Przedsiębiorstw Finansowych, wydatki na cele związane ze skutkami i przeciwdziałaniem opóźnieniom stanowią obecnie przeciętnie 6,1% ogółu kosztów przedsiębiorstw. Mimo, iż jest to historycznie najniższy poziom, stanowi to nadal znaczącą pozycję w kosztach przedsiębiorstw. To mniejsze koszty odpisów na nieściągalne należności.

Nieprzemyślana, a zarazem zła organizacja obowiązków sprzyja narastaniu niepotrzebnego stresu oraz pogarszaniu wyników operacyjnych firmy. Optymalizacja procesu zarządzania ryzykiem kredytowym, pozwala zmniejszyć koszty rotacji i mniejszej wydajności wynikające z rozgoryczenia w pracy. To mniejsze koszty wynikające ze stresu i frustracji pracowników.