PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

metodologia-samorzady


 

Polski Instytut Credit Management podjął się oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce poprzez nadanie odpowiednich ratingów kredytowych według autorskiej metodologii oceny ryzyka kredytowego.

Załączona metodologia opisuje proces oceny oraz wzięte pod uwagę parametry ją determinujące. W metodologii nacisk położony jest na badanie ryzyka specyficznego, niesystematycznego, charakterystycznego tylko i wyłącznie dla danej jednostki samorządu terytorialnego. W mniejszym stopniu wagę przywiązuje się do ryzyka systematycznego, spowodowanego czynnikami ogólnogospodarczymi (ustrój gospodarczy, polityka, czynniki koniunkturalne etc.).

Czynniki oceny zostały podzielone na: fundamenty ekonomiczne, prawo oraz politykę, finanse oraz ład administracyjny i zarządzanie.

 

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z aktualną wersją metodologii oceny ratingowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Polsce:

 sierpień 2015