PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

makro 07 2018


 

Dane makroekonomiczne: 07 2018

 

Analiza czynników makroekonomicznych, tj. elementów tzw. otoczenia dalszego (zewnętrznego) przedsiębiorstwa, jest elementem każdej kompleksowej metodologii oceny ryzyka kredytowego. Spotykamy ja chociażby w podejściu 5C, gdzie otoczenie makroekonomiczne analizowane jest w obszarze „Conditions”.

Dlaczego te dane? Więcej o prezentowanych tutaj wskaźnikach dowiesz się → tutaj.

 

dynamika PKB   inwestycje w PKB   eksport netto w PKB
↑ 5,2% r/r    ↔ 17,7%   ↓ 3,8% 
   
Polska gospodarka powiększyła się w I kwartale br. o 5,2 proc. rok do roku, po 4,9 proc. w IV kwartale ub.r. Od 2008 r. tak szybkie tempo rozwoju odnotowała tylko w trzech kwartałach. W spektakularnych na pierwszy rzut oka wynikach gospodarki widać jednak oznaki jej słabnięcia.   Udział komponentu inwestycji w PKB praktycznie nie zmienia się od 4 kwartałów i oscyluje w granicach 18%. Wynik na poziomie 17,7% w pierwszym kwartale jest nadal mało zadowalający na okres bumu gospodarczego, który obecnie przeżywamy.   Eksport nadal stanowi silny element kształtujący PKB Polski. Co cieszy, od kilku lat wkład eksportu netto jest pozytywny. Dane za I kwartał 2018 potwierdzają ten trend z wartością na poziomie 3,8%. Jest to spadek o 0,3 pp w stosunku do IV kwartału 2017 gdzie udział eksportu netto w PKB wynosił 4,1%.
         
sprzedaż detaliczna   inwestycje    inflacja CPI
 ↑ 8,1%    ↑ 3,4% r/r    ↑ 1,7%
   
Dane o sprzedaży za cały kwartał wpisują się w bardzo pozytywny obraz polskich konsumentów, jaki mamy w tym roku: sprzedaż realna wzrosła w 1q18 o 8,1 proc. r/r wyraźnie powyżej wyniku z 4q17 (7 proc. r/r). Dane o sprzedaży detalicznej są spójne z dalszym przyspieszaniem dynamiki konsumpcji na początku roku.   Dynamika inwestycji rozczarowuje, mimo iż pierwszy raz od wielu kwartałów jest na plusie. Wynik 3,4% rdr to znacznie poniżej potencjału i potrzeb polskiej gospodarki. Podwaliny dalszego wzrostu PKB daje tylko dwucyfrowy wzrost nakładów inwestycyjnych, podobnie jak w latach 2007-2008, gdzie średnia kształtowała się na poziomie 21%.   Inflacja od kilku kwartałów na trwale wybiła się z poziomów poniżej zera. Odczyt z maja 2018 pokazał wzrost tego wskaźnika makroekonomicznego do poziomu 1,7% z 1,6% miesiąc wcześniej. Ogólnie obserwowana presja płacowa oraz rosnące koszty energii i podstawowych materiałów do produkcji (w tym budowlanych), pozwalają oczekiwać dalszych wzrostów w najbliższym czasie.
         
PMI Polska przemysł   PMI Euro przemysł   Ifo Niemcy
 ↓ 52,9   ↑  55,1   ↓  101,8
   
"Najnowsze wyniki badań wskaźnika PMI® z lipca zasygnalizowały wolniejszą ogólną poprawę kondycji polskiego sektora przemysłowego na początku drugiej połowy 2018 roku, przy jednoczesnym stabilnym rozwoju. Zarówno produkcja, jak i liczba nowych zamówień oraz zatrudnienie zarejestrowały słabszy wzrost niż w czerwcu, lecz liczba nowych zleceń oraz zatrudnienie rosły szybciej od długoterminowej średniej."    PMI dla przemysłu w strefie EURo zanotował bardzo silny spadek z poziomów ponad 60 punktów w końcówce 2017 roku do 55,1 w odczycie za lipiec 2018. To znaczne załamanie oczekiwań co do perspektyw producentów jest bardzo niepokojące dla silnie powiązanej z zachodnimi sąsiadami polskiej gospodarki.   Pogarszającą się koniunkturę widoczną we wskazaniach PMI potwierdza odczyt indeksów instytut Ifo za czerwiec. Spadają indeksy zarówno klimatu biznesowego (101,8 vs. 105 w XII ’17), sytuacji (105,1 vs. 107,2 w XII ’17) i oczekiwań (98,6 vs. 102,8 w XII ’17) co do rozwoju wypadków w przyszłości.
         
koniunktura GUS: budownictwo   koniunktura GUS: przemysł   koniunktura GUS: handel
↑ 3,6   ↓ 12,2   ↓ 13,7
   
Dane na temat koniunktury w budownictwie biją kolejne rekordy. Jednak, gdy przyjrzymy się składowym indeksu publikowanego przez GUS okaże się, że kulą u nogi budowlańców są niedobór pracowników (wzrost sub-wskaźnika z poniżej 20 w 2013 roku do 52 w czerwcu) oraz opóźnienia w płatnościach.   Widoczne gołym okiem załamanie wskaźnika GUS koniunktury dla przemysłu jest niewątpliwie reperkusją odczytów Ifo oraz PMI dla strefy EURo. Przedsiębiorstwa produkcyjne źle oceniają spływ płatności, bieżącą sytuację finansową oraz przewidywany portfel zamówień.   Choć konsumpcja, jako główny motor napędowy PKB, radzi sobie całkiem nieźle, to obserwujemy lekkie załamanie wskaźnika koniunktury dla handlu. Odczyt za czerwiec na poziomie 13,7 jest zdecydowanie niższy niż ten z początku roku, tj. 20,7 w styczniu. Wśród głównych barier rozwoju, przedsiębiorcy wskazują na niedobór pracowników.
         

 

źródła:

http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe

http://www.cesifo-group.de

https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases