PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Kredyt kupiecki


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Kredyt kupiecki

14 czerwca 2016

 

Kredyt kupiecki to po prostu sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Mamy z nim do czynienia w sytuacji, gdy dostawca/sprzedający wydaje towar, a płatność za towar następuje dopiero po jego wydaniu. Kredyt kupiecki jest powszechnie stosowany w transakcjach handlowych między przedsiębiorstwami - B2B. W sklepie, jako osoba fizyczna kredytu kupieckiego raczej nie dostaniesz.

 

Dlaczego nazywa się to "kredyt kupiecki"? Bo po otrzymaniu towaru klient ma i towar i jeszcze nadal pieniądze, które powinien Ci zapłacić. Kredytujesz go swoim towarem. A jako, że taka forma rozliczenia występuje w obrocie handlowym, stąd nazwa "kupiecki" (rzadziej "towarowy" lub "handlowy").

A jakie terminy płatności oferują przedsiębiorcy w wybranych krajach europejskich, a jakiego faktycznie kredytu kupieckiego udzielają? Poniżej znajdziesz wykres/podsumowanie, które opracowałam na podstawie raportu Intrum Justitia - European Payment Report 2016. Raport został sporządzony w oparciu o badanie przeprowadzone od lutego do kwietnia 2016 roku na grupie 8000 przedsiębiorstw z 29 krajów.

Okazuje się, że najdłuższego kredytu kupieckiego udzielają przedsiębiorcy we Włoszech i Hiszpanii i również w tych krajach średnie opóźnienie w płatności za faktury jest największe.


Kredyt kupiecki w Polsce

Raport Barometr Praktyk Płatniczych Atradius - wyniki na maj 2016 pokazuje z kolei jakie są doświadczenia polskich przedsiębiorców. Terminy płatności ustalane przez polskie firmy dla krajowych kontrahentów wynoszą średnio 25 dni, dla kontrahentów zagranicznych - 30 dni, a spłata należności następuje średnio po upływie 23 dni od ustalonego w umowie sprzedaży terminu płatności.

Ten sam raport podaje, że transakcje w kredycie kupieckim stanowią średnio 38 proc. łącznej wartości sprzedaży krajowej i 30 proc. sprzedaży zagranicznej B2B polskich przedsiębiorców.

Jak wynika z tych danych, kredyt kupiecki jest bardzo powszechną formą płatności, ale wiąże się z ryzykiem, które ponosi sprzedający.

Przy zastosowaniu odroczonego terminu płatności nie ma pewności, że kupujący faktycznie ureguluje należność. Istnieje ryzyko, że nie zapłaci w ustalonym terminie lub nie zapłaci wcale. Stąd mówimy o ryzyku kredytu kupieckiego.


Dlaczego sprzedajesz na kredyt?

Dlaczego, mimo ryzyka nieotrzymania zapłaty od kontrahenta, decydujesz się na udzielanie kredytu kupieckiego? Dlaczego zgadzasz się na ustalenie w kontrakcie / na fakturze terminu płatności 15, 60 czy nawet 180 dni po dostawie towaru?

Udzielając kredytu kupieckiego zwiększasz swoją konkurencyjność na rynku - przy porównywalnym towarze, Twoja oferta jest lepsza od oferty innych dostawców. W niektórych branżach udzielenie kredytu kupieckiego jest warunkiem podjęcia współpracy.

Pewnie masz świadomość, że nieoprocentowany kredyt kupiecki jest dla Twojego odbiorcy cennym prezentem:


Ten zaoferowany kontrahentowi "prezent" może pomóc Ci w wynegocjowaniu lepszych innych warunków współpracy np. wyższej ceny.


Opracowanie własne na podstawie raportu Intrum Justitia - European Payment Report 2016, który został sporządzony w oparciu o badanie przeprowadzone od lutego do kwietnia 2016 roku na grupie 8000 przedsiębiorstw z 29 krajów.


Komu udzielisz kredytu kupieckiego?

Możesz zastosować jedną z trzech strategii sprzedaży w kredycie kupieckim:


Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem nieotrzymania płatności od kontrahenta będę wyjaśniać w kolejnych wpisach na blogu.