PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

KPI cd - Wskaźnik Skuteczności Windykacji


 

Robert Dyrcz, fundator PICM

 

KPI cd. cz.1, czyli najlepsze Kluczowe Wskaźniki Efektywności

23 sierpnia 2016

 

Wskaźnik Skuteczności Windykacji (WSW)

W ramach kontynuacji wątku na temat Kluczowych Wskaźników Efektywności, tzw. KPI (ang. Key Performance Indicators), proponuję w pierwszej kolejności przyjrzeć się chyba najmniej znanym, acz bardzo ciekawym Wskaźnikiem Skuteczności Windykacji (WSW, ang. Collection Effectiveness Index, CEI). Wskaźnik ten został opracowany w USA przez Dr. Venkat’a Srinivasan’a z Credit Research Foundation.

WSW to procent wyrażający skuteczność windykacji w czasie. Im znajdujemy się bliżej wartości 100%, tym bardziej efektywne są działania działu windykacji. To miara jakości działań windykacji należności, nie jak to ma miejsce w przypadku DSO, jej szybkości.

Patrząc na załączony przykład w arkuszu kalkulacyjnym, widzimy, że nie jest to tylko i wyłącznie prosty udział (procent) należności bieżących w całości należności.


Jakie są zatem jego ZALETY?

WSW właściwie mierzy skuteczność windykacji. Patrzy niejako na kwoty jakie są wymagalne i faktycznie zapłacone. Niejako neutralizuje wpływ wielkości sprzedaży. Dzieje się tak ponieważ w zastosowanej formule włączona jest wielkość sprzedaży realizowanej z odroczonym terminem płatności. Wartość tą widzimy zarówno w mianowniku jak i w liczniku, a nie tak jak w formule DSO, tylko w mianowniku.

WSW może być używane do oceny skuteczności działania pojedynczych pracowników, małych działów oraz całego działu kredytowego. Jest przy tym prostą i szybką metodą do obliczeń KPI, łatwą do zrozumienia przez pracowników nie tylko działów finansowych.


Czy ma WADY?

Owszem. WSW jest stosunkowo nowym KPI a przez to jeszcze mało znanym. Może to sprawiać nieco trudności w poprawnym jego stosowaniu.

Ponadto, WSW nie jest wyrażony w dniach a w procentach. Najbardziej popularny DSO wyrażony w dniach, jest i był tradycyjnie wykorzystywany do oceny pracy działów windykacyjnych w przedsiębiorstwie. Stąd działy finansowe w firmach są przyzwyczajone oraz czują się bardziej komfortowo, myśląc w kategoriach dni podczas oceniania swojej skuteczności działania.

WSW jest niewrażliwy na zróżnicowane terminy płatności oraz skupia uwagę na zachowaniu tylko spóźnialskich klientów, pomijając kontrolę długości terminów płatności faktur płaconych na czas.


PRZYKŁAD

Śledząc WSW można ocenić, czy zmiana DSO wynika ze skrócenia bądź też wydłużenia terminów płatności, czy raczej z poprawy lub pogorszenia się efektywności windykacji. → zobacz plik z przykładowym wyliczeniem 


W załączonym przykładzie wyraźnie widać obniżenie jakości należności w pewnym okresie. Podczas gdy DSO pozostaje w trendzie bocznym, wyraźny sygnał ostrzegawczy wysyła właśnie WSW. Analizując zatem tylko ten najbardziej popularny KPI, nie jesteśmy w stanie na bieżąco zareagować na pogorszenie się ściągalności należności, a zatem kłopoty w płaceniu swoich zobowiązań przez naszych klientów. Widać wobec tego jak bardzo użyteczne jest łączenie obu tych KPI w ramach kontroli działań departamentu kredytowego.


O czym warto pamiętać UŻYWAJĄC tego wskaźnika?

WSW ocenia skuteczność działania windykacyjnego pojedynczych pracowników, poddziałów oraz całych departamentów. Jest dobrym KPI do oceny działania w czasie, w okresach miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych.

WSW może służyć do trafnych pomiarów oraz porównań w zdecentralizowanych firmach, z większą ilością oddziałów. Jednocześnie jako wskaźnik dla całej firmy jest dobrą bazą do porównań (benchmarku) względem innych najlepszych firm w danej branży. Pozwala zidentyfikować obszary do poprawy działania oraz metody ich wdrożenia.

Należy jednak pamiętać, że nie powinien być używany jako jedyna miara efektywności działania, jedyny KPI. Opisuje bowiem jedynie relatywną wielkość przeterminowanych płatności do całości należności. Nie daje w związku z tym pełnego obrazu skuteczności działania działu windykacyjnego.


→ przeczytaj o wszystkich KPI