PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Koszt ubezpieczenia


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Koszt ubezpieczenia

2 listopad 2016

 

Ile zapłacę za ochronę ubezpieczeniową? - to podstawowe pytanie, które zadaje sobie przedsiębiorca analizując ofertę ubezpieczenia należności. Wyjaśniam co składa się na koszt ubezpieczenia, jak obliczana jest składka ubezpieczeniowa i jakie dodatkowe koszty związane z ochroną ubezpieczeniową możesz ponosić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

 

 

Składka ubezpieczeniowa

jest podstawowym i obowiązkowym, z punktu widzenia kodeksu cywilnego, elementem kosztu ubezpieczenia.

 

Składka za ubezpieczenie może być ustalana w różny sposób, np.

 

Metody wyliczenia składki zależą od ubezpieczyciela, rodzaju polisy i muszą być określone w umowie ubezpieczenia. Najczęściej stosowanym sposobem obliczenia składki jest pomnożenie obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim przez stawkę.

 

Stawka ubezpieczeniowa

to określony procentowo parametr ustalany w oparciu o ocenę ryzyka, w której brane są pod uwagę następujące elementy:

 

Składka minimalna

Stawka po przemnożeniu przez deklarowany do ubezpieczenia obrót (zaniżony najczęściej do np 70 - 80%) daje składkę minimalną płatną jednorazowo lub w ratach miesięcznych czy kwartalnych.

W trakcie trwania umowy wyliczana jest rzeczywista składka jako iloczyn stawki i zgłaszanego sukcesywnie obrotu.

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego - zazwyczaj rocznego - składka wyliczona przyrównywana jest do składki minimalnej zapłaconej i, jeśli jest wyższa, to będziesz musiał dopłacić.

Taki sposób liczenia powoduje, że dość dokładnie należy oszacować na początku umowy obrót jaki ma być objęty ochroną. Jeżeli go zawyżysz to być może wynegocjujesz niższą stawkę, ale może się okazać, że zapłacona składka minimalna będzie wyższa niż wyliczona na koniec roku. A niestety składka minimalna nie podlega zwrotowi. Jeśli natomiast zaniżysz obrót to po roku będziesz musiał jednorazowo dopłacić sporą kwotę.

 

Inne metody ustalania składki

Może korzystniej i łatwiej byłoby zdecydować się na polisę, w której składka jest znana z góry i wskazana w oparciu o jasne i jednoznaczne parametry np. liczona jest od wysokości limitu kredytowego lub w zależności od przedziału obrotu firmy w poprzednim roku. Łatwiej jest wtedy oszacować całkowity koszt ubezpieczenia. Takie umowy są najczęściej oferowane małym przedsiębiorcom.

Na rzeczywistą wysokość składki mają wpływ ewentualne bonifikaty, które możesz uzyskać, jeśli nie było żadnych szkód w danym okresie. Zapytaj ubezpieczyciela, czy taką bonifikatę może Ci zaoferować i dopilnuj, żeby była wskazana w umowie. Sposób wyliczania bonifikaty jest też bardzo różny, ale jest to klauzula dość chętnie udzielana przez ubezpieczycieli, bo działa tylko w sytuacji, kiedy nie są wypłacane odszkodowania.

 

Opłaty za ocenę i monitorowanie ryzyka

Zwróć uwagę z jakimi dodatkowymi opłatami wiąże się zawarcie umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel dokonuje oceny ryzyka, przez cały czas trwania umowy monitoruje ryzyko - to jest usługa, której kosztem najprawdopodobniej obciąży Twoją firmę. Sprawdź czy taki koszt wynika z umowy ubezpieczenia czy może z odrębnej umowy z wywiadownią handlową, z którą masz obowiązek taką umowę zawrzeć.

Opłata najczęściej jest pobierana przy ocenie ryzyka. Zwróć uwagę, czy opłata jest pobierana również kiedy ocena jest negatywna - powinna być wtedy przynajmniej niższa, bo nie obejmuje już monitorowania w ciągu roku.

W ubezpieczeniach, gdzie składka wynika z cennika, najprawdopodobniej mieści już ona w sobie opłatę za ocenę i nadzorowanie ryzyka. Czasem jednak ponosisz odrębną opłatę np. za wyznaczenie wysokości ochrony ubezpieczeniowej.

 

Opłaty za windykację należności i inne opłaty

Czasem pobierane są również opłaty za wszczęcie postępowania windykacyjnego czy za zwindykowane należności. I one też mogą wynikać z odrębnych obowiązkowych umów z firmą windykacyjną. Mogą się pojawić opłaty manipulacyjne za złożenie wniosku czy sporządzenie aneksu do umowy ubezpieczenia.

Wybierając ofertę nie można kierować się wyłącznie stawką ubezpieczeniową, ale trzeba mieć na uwadze wszystkie koszty obciążające umowę.