PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Kontrahent w ubezpieczeniu należności


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Kontrahent w ubezpieczeniu należności

25 lipca 2016

 

Zdecydowałeś się na ubezpieczenie należności, wiesz już jaka jest oferta ubezpieczeń na rynku, ale trudno Ci wybrać odpowiednią polisę. Zacznij od zdefiniowania swoich kontrahentów i wybrania, którzy stanowią dla Ciebie największe ryzyko, których należności chcesz objąć ochroną. Podpowiem, jaki wpływ na warunki ubezpieczenia będą miały Twoje wybory.

 

Zacznijmy od zdefiniowania podmiotu, którego należności mogą być objęte ubezpieczeniem.

 

Kontrahent

W umowach ubezpieczenia nazywany jest również dłużnikiem, klientem, partnerem handlowym, odbiorcą. To przedsiębiorca, któremu sprzedajesz towary lub usługi w kredycie kupieckim, kupujący od Ciebie na podstawie zawartej umowy sprzedaży, zobowiązany do zapłaty.

Umowy ubezpieczenia zwykle wskazują długą listę wyłączeń, w której znajdziesz również podmioty, których należności nie mogą być ubezpieczone. Pamiętaj, żeby przeczytać ją uważnie.

 

Jeden czy wszyscy?

Wybór rodzaju polisy zacznij od określenia czy ochroną ma być objęty jeden lub kilku wybranych kontrahentów czy obrót kredytowy z wszystkimi Twoimi odbiorcami.

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe dążą do objęcia ochroną całego obrotu realizowanego przez firmę. I nie chodzi tu tylko o to, że od większej kwoty jest wyższa składka. Chodzi przede wszystkim o rozproszenie / dywersyfikację ryzyka, czyli z punktu widzenia ubezpieczyciela zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania szkody i wypłaty odszkodowania.

Tobie zapewne zależy na objęciu ochroną tylko tych odbiorców, których ryzyko sam oceniasz jako wyższe:

 

Jest to tzw. negatywna selekcja ryzyka, na którą zgadzają się tylko nieliczne firmy ubezpieczeniowe.

Musisz mieć świadomość, że każde ograniczenie grupy kontrahentów w umowie ubezpieczenia powoduje większe ryzyko ubezpieczyciela i, w związku z tym, wyższy koszt (oczywiście w stosunku do wartości ubezpieczonych należności).

Objęcie ubezpieczeniem całego obrotu firmy to, mimo niższej stawki, większy koszt (składka ubezpieczeniowa liczona od wartości zgłoszonych należności), ale z drugiej strony większe bezpieczeństwo finansowe Firmy i ułatwienie zarządzanie należnościami.

 

Kilku czy kilkudziesięciu?

Jeśli decydujesz się na ubezpieczenie całego obrotu firmy, ma znaczenie czy masz kilku kilkudziesięciu czy kilkuset kontrahentów i czy współpracujesz z nimi w oparciu o długotrwałe umowy czy są to faktury jednorazowe.

Zasadniczo umowa ubezpieczenia opiera się na ocenie ryzyka kontrahentów przez ubezpieczyciela. Polega to na analizie jego danych finansowych, informacji z rynku i historii jego współpracy z Twoją Firmą. Jeśli masz stałych odbiorców z dużymi obrotami i ich liczba nie jest duża (kilku, kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu) to najczęściej podlegają oni takiej właśnie indywidualnej analizie.

Jednak w sytuacji, gdy masz bardzo dużo odbiorców, a wartość wystawianych dla nich faktur jest niska to ubezpieczyciel może zapewniać ochronę ubezpieczeniową nie oceniając każdego z nich indywidualnie. Jest to tzw. ocena automatyczna, klauzula kontrahenta nienazwanego czy też ocena własna klienta - nazwy są różne, ale zasada jest zbliżona. Jeśli spełnione są warunki określone w umowie ubezpieczenia to należności są objęte ochroną. Te warunki dotyczą działalności kontrahenta i Twojej z nim współpracy lub posiadania aktualnego pozytywnego raportu z wywiadowni handlowej.

 

Krajowi czy zagraniczni?

Większość oferowanych polis obejmuje zarówno należności krajowe, jak i zagraniczne. Jest jednak możliwe wyłączenie należności krajowych lub zagranicznych lub z wybranych krajów. Ma to wpływ na koszt ubezpieczenia o tyle, o ile ryzyko ulega zmianie - np ryzyko krajowe jest wyższe niż w Europie.

Wybierając ubezpieczenie warto sprawdzić czy ubezpieczyciel chroni należności z interesujących Cię krajów. Niektóre z towarzystw ograniczają swoją działalność do krajów europejskich lub krajów wysokorozwiniętych, wyłączając kraje bardziej ryzykowne.

Jeśli masz kontrahentów z krajów, gdzie występuje ryzyko polityczne - np. z Rosji, Ukrainy, Białorusi, sprawdź, czy ubezpieczyciel chroni należności z tych krajów. Może się zdarzyć, że nie znajdziesz odpowiedniej oferty wśród ubezpieczycieli tzw. komercyjnych. Wtedy zwróć się do agencji, która oferuje ubezpieczenia ze wsparciem skarbu państwa.

W następnych wpisach na blogu napiszę o odszkodowaniu: jakie zdarzenia powodujące powstanie szkody uprawniają do otrzymania odszkodowania, w jakiej wysokości będzie wypłacone i kiedy je otrzymasz.