PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Jakie są podstawowe obowiązki ubezpieczającego?


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Jakie są podstawowe obowiązki ubezpieczającego?

21 marzec 2017

 

W poprzednim artykule zwracałam uwagę na najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu braku płatności od kontrahenta. Tym razem uporządkuję podstawowe obowiązki, jakie są nałożone na ubezpieczającego, również te omówione wcześniej.

 

Część z obowiązków wynikających z polisy mobilizuje do prawidłowego zarządzania należnościami, część to zobowiązania wobec ubezpieczyciela, ale większość ma bezpośredni wpływ na otrzymanie (lub nie) odszkodowania.

 

Przed zawarciem umowy z kontrahentem / rozpoczęciem realizacji transakcji

 

W trakcie trwania współpracy z kontrahentem

 

Po powstaniu szkody

 

Powyższa lista wymienia tylko te podstawowe obowiązki ubezpieczającego, ale nie wyczerpuje wszystkich. Pamiętaj, żeby dokładnie przeczytać całą umowę ubezpieczenia i wynotować sobie obowiązki i terminy ich wypełnienia. Dostosuj do nich wewnętrzne procedury zarządzania należnościami i obsługi ubezpieczenia. W razie wątpliwości pytaj ubezpieczyciela. Jeśli korzystasz z pomocy brokera, on też zadba, żebyś znał swoje obowiązki i je wypełniał.