PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Fabryka i3


 

 

Fabryka i3

 

Fabryka i3 powstała w 2016 roku w środowisku wydawnictwa Business Dialog, a szczególnie Klubu Dyrektorów Finansowych "Dialog". Jej celem jest inteligentne i trafne kojarzenie zasobów i nadwyżek uczestników (wiedzy, pieniędzy, pomysłów, czasu, kontaktów, itd) tak, aby powstawały nowe projekty biznesowe rokujące sukces rynkowy i finansowy. Wybraliśmy formę konglomeratu spółdzielni i spółek celowych realizujących projekty biznesowe (pomysły spółdzielców), starając się pogodzić odpowiedzialne zarządzanie kapitałem i innymi zasobami z zaspokojeniem potrzeb godnościowych, społecznych i intelektualnych uczestników. Spółdzielnia będzie oferować również własne produkty i usługi, głównie edukacyjne i doradcze. Każdy spółdzielca może występować w jednej lub wielu z następujących ról: inwestora, pracownika, menedżera, pomysłodawcy, czyli świadczyć pracę, inwestować, realizować swój pomysł. Każdy spółdzielca jest współwłaścicielem i każdy ma jeden, tak samo ważący głos bez względu na liczbę udziałów, natomiast proporcjonalnie do wielkości wpłaconych udziałów dzielona jest wypracowana nadwyżka finansowa.

 

Jeśli ktokolwiek ma pomysł:

 

a potrzebuje wsparcia bo brakuje mu:

 

zapraszamy do naszej spółdzielni Fi3!

Jesteśmy przekonani, że nasza społeczność może udzielić takiego wsparcia. Zapraszamy również osoby, pragnące mądrze i z pożytkiem zainwestować swój kapitał w spółki celowe, nie stawiamy żadnych wymagań co do jego wielkości. Zapraszamy ekspertów i menedżerów, zdecydowanych na pracę w innym stylu niż w korporacji czy nawet klasycznej firmie.

 

Fabryka i3

Marynarska 11

02-674 Warszawa