PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Ewa Krzemińska - wywiad (cd)


 

W pierwszej części wywiadu rozpoczęliśmy dyskusję na temat korzyści dla przedsiębiorstw związanych z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Pani Ewa Krzemińska, ekspert konferencji Credit Risk, odpowiada na kolejne pytania.


Czy oferta ubezpieczeń należności jest dostępna tylko dla dużych firm?

Ubezpieczyciele oferują różne polisy dla różnych klientów. Inne polisy są oferowane dużym przedsiębiorstwom, korporacjom międzynarodowym, gdzie obroty ubezpieczane są ogromne, a specyfika firmy wymaga daleko idącego dopasowania warunków ochrony. Inne zaś oferowane są dla małych przedsiębiorców, którym zależy na ograniczeniu wymagań, łatwym do wyliczenia koszcie i prostocie warunków. Każdy z ubezpieczycieli ma w swojej ofercie polisy dla MŚP. Jest w czym wybierać.

 

Na jakie usługi dodatkowe można liczyć zawierając umowę ubezpieczenia należności?

Ubezpieczenie należności to nie tylko wypłata odszkodowania w razie braku płatności od kontrahenta. W ramach umowy ubezpieczenia przedsiębiorca ma też zapewnione następujące usługi:

 

Część z nich może być dodatkowo płatna.

Niektórzy ubezpieczyciele oferują również inne usługi - np. faktoring, raporty wywiadowni handlowych, usługi prawne, gwarancje ubezpieczeniowe.

 

Czy ubezpieczenie należności wyklucza inne instrumenty zabezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego?

Absolutnie nie. Im przedsiębiorca uważniej zarządza swoimi należnościami tym lepiej. Ubezpieczenie należności nie zwalnia przedsiębiorcy z dbania o swoje pieniądze. Polisa wręcz zobowiązuje go do działania tak, jakby należności nie były ubezpieczone. Co więcej, jeśli firma wdroży procedury zarządzania ryzykiem kupieckim i skutki przestrzegania tych procedur będą widoczne w portfelu należności to ubezpieczyciel powinien lepiej ocenić ryzyko dla całej polisy. A to z kolei może być argumentem w negocjacjach warunków ochrony.

Należałoby jedynie zwrócić uwagę na faktoring, który również jest jednym z instrumentów zarządzania należnościami. Trzeba koniecznie poinformować ubezpieczyciela o zamiarze sprzedania faktorowi wierzytelności, które są objęte ochroną ubezpieczeniową. Bez zgody ubezpieczyciela należności wykupione przez faktora przestają być objęte ochroną.

 

W jakich sytuacjach wypłacane jest odszkodowanie ubezpieczeniowe?

Odszkodowanie jest wypłacane w przypadku szkody spowodowanej zdarzeniem określonym w umowie ubezpieczenia. To tak najogólniej.

Czyli w uproszczeniu i w większości polis wtedy, gdy przedsiębiorca nie otrzyma pieniędzy od kontrahenta, bo ten zbankrutuje lub opóźni płatność o np 180 dni. Jest to tzw. ryzyko handlowe - związane z kontrahentem i jego sytuacją finansową.

Niektóre polisy chronią również przed ryzykiem politycznym - dotyczy to należności eksportowych i chodzi o zdarzenia związane z otoczeniem, krajem kontrahenta, które uniemożliwiają zapłatę przez niego należności np zakaz transferu pieniędzy za granicę, wojna, embargo.

 

O czym należy pamiętać, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w trakcie wypłaty odszkodowania?

Odszkodowanie jest wypłacane, gdy powstanie szkoda. Ale jedynie wtedy, gdy wszystkie warunki umowy ubezpieczenia zostały w odniesieniu do tej niezapłaconej należności wypełnione. Istotne jest więc, żeby dobrze zrozumieć wymagania stawiane przez ubezpieczyciela, wypełnić obowiązki wynikające z polisy i współpracować z ubezpieczycielem w odzyskiwaniu należności.

Te obowiązki spoczywające na przedsiębiorcy mogą dotyczyć sposobu zawarcia kontraktu eksportowego, dokumentowania transakcji, informowania ubezpieczyciela o zrealizowanych obrotach, o zwiększeniu się ryzyka, o przeterminowanych należnościach, przekazywaniu mu w odpowiednim czasie odpowiednich dokumentów itd.

Należy uważnie zapoznać się z warunkami ochrony i zawsze pytać w razie wątpliwości - ubezpieczyciela, brokera lub mnie.

 

Czy są jeszcze jakieś inne zalety ubezpieczenia należności, na które warto zwrócić uwagę?

  1. Ubezpieczenie należności pomaga uporządkować procedury zarządzania należnościami w firmie.
  2. Ułatwia uzyskanie finansowania, bo cesja z polisy może być zabezpieczeniem kredytu lub faktoringu.
  3. Daje niezależną, aktualną, opartą o analizy finansowe informację o kontrahencie i dopuszczalnym bezpiecznym limicie salda należności.
  4. Zapewnia profesjonalną windykację wszystkich przeterminowanych należności kontrahenta, jeśli chociaż część z nich jest objęta ochroną.
  5. Ułatwia konkurowanie na rynku, bo pomaga bezpiecznie udzielać kredytu kupieckiego.

 

No i oczywiście zapewnia spokojniejszy sen. Czego życzę wszystkim przedsiębiorcom i zapraszam na konferencję Credit Risk 2017, gdzie będę na przykładach omawiać co daje ubezpieczenie należności.

 

Oczywiście ja również służę pomocą w zrozumieniu warunków ochrony ubezpieczeniowej. Kilka wskazówek jak wybrać ubezpieczenie daję na stronie www.rozumiemOWU.pl.