PICM

Log in Język PICM
Język:  

Macro analysis


 

Analizy makroekonomiczne

 

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w pewnym otoczeniu ekonomicznym, politycznym i społecznym. Sytuacja gospodarcza, polityka gospodarcza i społeczna w danym kraju determinuje warunki inwestowania i prowadzenia działalności przez wszystkie podmioty.

Czynniki makroekonomiczne tworzą warunki ekonomiczne i prawne dla funkcjonowania przedsiębiorstw w danych warunkach rynkowych. Dotyczą one ogólnych zasad funkcjonowania państwa i jego instytucji. Wyznaczają ramy funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa nie mogą zarządzać czynnikami, które stanowią jego otoczenie, jednak powinny je identyfikować i analizować w celu uzyskania kompleksowych informacji, które w sposób zasadniczy mogą wpływać na racjonalne działania.

Analiza czynników makroekonomicznych, tj. elementów tzw. otoczenia dalszego (zewnętrznego) przedsiębiorstwa, jest elementem każdej kompleksowej metodologii oceny ryzyka kredytowego. Spotykamy ja chociażby w podejściu 5C, gdzie otoczenie makroekonomiczne analizowane jest w obszarze „Conditions”.

 

 

10 październik 2018

Brazylia wybiera między skrajnościami

W najbliższą niedzielę Brazylia będzie decydować o swojej przyszłości. Ostatnie cztery lata wstrząsnęły społeczeństwem brazylijskim niemal pod każdym względem. Nie chodzi tutaj tylko o długą i bolesną recesję. Afery korupcyjne, które wstrząsały tamtejszą sceną polityczną, podkopały i tak już niską wiarygodność rządzących. Można się zatem spodziewać, że wskutek apatii ogarniającej coraz szersze kręgi społeczeństwa brazylijskiego, wynik niedzielnych wyborów może doprowadzić do wyłonienia się przedziwnej konstelacji politycznej.

więcej


3 październik 2018

Świat ucieka Rosji

Rosji grozi długoletnia stagnacja gospodarcza. Wysokie ceny ropy nie kreują już impulsów prorozwojowych, a sankcje pogłębiają izolację gospodarki rosyjskiej. Rosja w dającej się przewidzieć perspektywie nikogo nie dogoni ani tym bardziej nie wyprzedzi. Bardziej realna jest tendencja odwrotna. Przy istniejących i przewidywanych na najbliższe lata uwarunkowaniach, w tym tych związanych z istniejącymi i przewidywanymi sankcjami, Rosji będzie trudno obronić nawet już osiągnięte pozycje. Niskie tempo wzrostu gospodarczego i przewidywana deprecjacja rubla może spowodować dalszy spadek Rosji w rankingu państw pod względem wartości dolarowej PKB.

więcej


1 sierpień 2018

Dane makroekonomiczne: 07 2018

Zestaw najważniejszych wskaźników makroekonomicznych po pierwszym kwartale 2018.

więcej

 


30 lipiec 2018

Znaczenie wybranych wskaźników makroekonomicznych

Codziennie wielu ekonomistów, inwestorów oraz analityków sprawdza wyniki rozmaitych publikacji wypełniające kalendarium makroekonomiczne. W masie napływających wiadomości, ważne jest, aby wyłowić te, które są naprawdę ważne i istotne dla mądrej analizy kredytowej.

Ważne jest, aby śledzić precyzyjnie dobraną listę kluczowych wskaźników makroekonomicznych, które dadzą nam dobry i obiektywny obraz rzeczywistości w jakiej funkcjonuje gospodarka. Które zatem wybrać?

więcej