PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

ekspert PICM


Ekspert PICM

 

Polski Instytut Credit Management zainteresowany jest zaangażowaniem w wydarzenia oraz projekty PICM ekspertów merytorycznych z różnych obszarów zarządzania należnościami. Przykładem wspólnych inicjatyw mogą być warsztaty, szkolenia lub zainicjowany przez PICM blog ekspercki, CreditBlog.

 

Kto może być ekspertem PICM?

→ pracownik naukowy

→ praktyk biznesowy

→ terner biznesu

→ instytucje

 

 

Pracownik naukowy

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych zainteresowanych tematyką zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z celami statutowymi PICM łączy środowiska naukowe z praktyką biznesową poprzez wspólne realizowanie projektów naukowo-badawczych w zakresie zarządzania należnościami oraz ryzykiem kredytowym. Wspieramy również kształtowanie nowoczesnych programów nauczania opartych na najnowszej wiedzy zarządzania finansami oraz krajowej i międzynarodowej praktyce.

 

Praktyk biznesowy

Doskonale wiemy, że podstawą rzetelnie wykonywanego zawodu jest wiedza nabyta podczas procesu kształcenia. Ale czy teoria nadąża za dynamicznie zmieniającym się środowiskiem biznesowym? Jakie nowe umiejętności są wymagane, których system edukacji jeszcze nie wdrożył do swoich programów nauczania? Co jest istotne w praktycznym rozumieniu procesu zarządzania ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie? Odpowiedzi na te i inne pytania nie można udzielić bez zasięgnięcia opinii doświadczonych ekspertów. Doświadczenie jest bezcenne. Podziel się! Bądź mentorem w autentycznym rozwoju kompetencji specjalistów startujących w zawodzie analityka kredytowego.


Trener biznesu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w przedsiębiorstwie wymaga nie tylko kompetencji w zakresie analizy finansowej. Udzielanie kredytu kupieckiego wymaga szerokiego spojrzenia na działalność partnera biznesowego. To także umiejętność negocjacji warunków przyznanego kredytu, zdolność przekonywania decydentów w swojej organizacji o słuszności podjętego wyboru. PICM chętnie nawiąże współpracę z ekspertami w dziedzinie negocjacji, perswazji oraz innych umiejętności miękkich.

 

Instytucje

Wiedza ekspercka może być związana nie tylko z osobą ale też z instytucją, organizacją. Tzw. wiedza kolektywna w organizacjach charakteryzuje grupy profesjonalistów wykonujących ten sam lub podobny zawód. W gospodarce sieciowej doskonalenie zawodowe odbywa się nie tylko w ramach klasycznych relacji "mistrz-uczeń" (wiedza ukryta) lub człowiek-dokument (wiedza skodyfikowana). Coraz większą rolę odgrywają stowarzyszenia, fora dyskusyjne, wspólnoty praktyków itp. Dlatego PICM zainteresowany jest współpracą nie tylko z indywidualnymi osobami ale także z ekspertami instytucjonalnymi wyspecjalizowani w jednym z obszarów order-to-cash.

Istnieje możliwość umieszczenia szczegółowej prezentacji organizacji współpracującej z PICM w Katalogu Firm → sprawdź

 

Końcowym celem Polskiego Instytut Credit Management jest zbudowanie rady ekspertów PICM.

 

→ Sprawdź kto jest już ekspertem PICM

 

Masz jakieś pytania? → Skontaktuj sie z nami lub napisz na picm@picm.pl