PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Dlaczego Credit Risk 2018?


 Robert Dyrcz, fundator PICM

 

Rosnące ryzyko kredytowe

3 kwietnia 2018

Polska od kilku dobrych kwartałów korzysta na bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej. Przede wszystkim na ożywieniu w strefie euro, ale też na świecie. Od wielu lat wspierane jest to przez sztucznie rekordowo niskie stopy procentowe utrzymywane przez Europejski Bank Centralny. Wyczekiwane od dawna, wreszcie ruszyły inwestycje infrastrukturalne współfinansowane z funduszy unijnych, których brak w poprzednich miesiącach wpływał negatywnie na ocenę rozwoju gospodarczego Polski.


Wzrost gospodarczy Polski nie jest może jakoś nadzwyczajnie imponujący. Roczna dynamika produktu krajowego brutto Polski z trudem dobiła do 5% i istotnie wyższa już raczej nie będzie.

Natomiast inne, bardziej przyziemne wskaźniki makroekonomiczne osiągają wartości niewidziane od lat:

 

Mimo tak optymistycznych danych makroekonomicznych, nie zapominajmy, że gospodarka podlega cyklom. To nie straszenie, ale wiedza oparta o fakty i naturalne zachowania gospodarstw domowych oraz podmiotów gospodarczych. Czy jesteśmy zatem w przededniu wyhamowania a być może i recesji?

W korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istnieją ograniczenia, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne są często wymieniane jako bariery w bieżącej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem muszą liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych?

Druga edycja konferencji Credit Risk pomoże odpowiedzieć na te pytania. To wydarzenie obowiązkowe dla osób zarządzających ryzykiem kredytu kupieckiego. Zapraszamy do rejestracji na www.creditrisk.pl!