PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Czy na pewno dostaniesz odszkodowanie?


 

Ewa Krzemińska, rozumiemowu.pl

 

Czy na pewno dostaniesz odszkodowanie?

16 luty 2017

 

Masz polisę zabezpieczającą Twoją firmę przed niewypłacalnością kontrahentów, ale wiesz, że żeby dostać odszkodowanie, trzeba spełnić wiele warunków. W jakich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić Ci wypłaty odszkodowania? Jak tego uniknąć?

Żeby otrzymać odszkodowanie musisz wypełnić obowiązki wynikające z polisy. Przedstawiam poniżej wiele standardowych przyczyn odmowy wypłaty odszkodowania.

 

Niezgodne ze stanem rzeczywistym dane we wniosku o ubezpieczenie lub we wniosku o ustalenie limitu dla kontrahenta

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia wypełniłeś wniosek o ubezpieczenie i podałeś wiele informacji dotyczących Twojej firmy, Twoich kontrahentów i doświadczeń ze współpracy z nimi.

Jeżeli jakieś informacje dotyczące kontrahenta lub historii współpracy z nim, o które byłeś pytany, podałeś niezgodnie z prawdą lub je zataiłeś, to najprawdopodobniej ubezpieczyciel zakwestionuje ważność limitu. Nie ma limitu - nie będzie odszkodowania.

Podobnie jak na etapie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, sytuacja wygląda w trakcie obowiązywania umowy, kiedy wnioskujesz o dodanie nowego kontrahenta. Pamiętaj, żeby podać wymagane we wniosku informacje, zgodnie z prawdą.

 

Dane kontrahenta lub transakcji niezgodne z warunkami decyzji limitowej

Potwierdzeniem przyznania limitu kredytowego jest decyzja limitowa. Pamiętaj, żeby dokładnie sprawdzić, czy dane kontrahenta podane w tym dokumencie zgadzają się z Twoją wiedzą o kontrahencie i z dokumentami, które między sobą wymieniacie. Sprawdź, nazwę, adres, numer rejestrowy. Jeśli coś się nie zgadza się, skontaktuj się z ubezpieczycielem. i wyjaśnij, czy to na pewno ten sam kontrahent. Ochroną będą objęte należności tego kontrahenta, którego dane masz na decyzji limitowej, nawet jeśli we wniosku podawałeś inne.

Przeczytaj również uważnie warunki i sprawdź daty obowiązywania limitu. Pamiętaj, że należności ponad limit i te, które powstały, gdy on nie obowiązywał są nieubezpieczone.

 

Nieprzestrzeganie wymagań dotyczących dokumentowania transakcji

Po to, żeby wypłacić odszkodowanie ubezpieczyciel sprawdzi dokumentację transakcji. Czyli powinna ona w ogóle istnieć, dokumenty powinny być spójne ze sobą i powinny spełniać wymagania określone w umowie ubezpieczenia (jeśli takie wymagania są tam wskazane).

Najczęściej wymaganymi przez ubezpieczycieli dokumentami potwierdzającym zrealizowanie transakcji jest faktura i dokument przewozowy lub, w przypadku usług, protokół odbioru. Dokumenty powinny być spójne między sobą i zgodne z podpisaną umową kupna-sprzedaży. Braki lub sprzeczności w dokumentach mogą być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania.

Ubezpieczyciel sprawdzi również, czy wysłany towar zgadza się z kontraktem, który strony między sobą zawarły. Zasadniczo umowa kupna-sprzedaży powinna być uzgodniona i potwierdzona przez obie strony. Nie musi to być jeden dokument podpisany przez obie strony, chociaż to byłoby idealnie. Ubezpieczyciele najczęściej akceptują uzgodnienia wielodokumentowe jak oferta i zamówienie, zamówienie i potwierdzenie zamówienia, czy zamówienie i faktura. Istotne jest to, żeby te dokumenty były między sobą spójne i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

To samo dotyczy zmian w warunkach transakcji. Powinny być dokumentowane i również potwierdzone przez obie strony.

Ubezpieczyciel może stawiać pewne specyficzne warunki dotyczące dokumentowania transakcji. Szczególnie dotyczy to kontraktów eksportowych z krajami spoza Unii Europejskiej w których podwyższone jest ryzyko polityczne (Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Iran itd.).

 

Niezgłoszenie do ubezpieczyciela zrealizowanych obrotów

W wielu umowach ubezpieczenia istnieje wymóg zgłaszania obrotów zrealizowanych z poszczególnymi kontrahentami. Należności niezgłoszone w terminie są nieubezpieczone.

 

Wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

Umowa ubezpieczenia przewiduje wiele wyłączeń należności, podmiotów, ryzyk i zdarzeń, które nie są objęte ochroną. Najistotniejsze to wyłączenie należności spornych. Dbaj o prawidłowe dokumentowanie transakcji i spójność między dokumentami. Zapobiegaj, staraj się unikać sporu, bo to częsta przyczyna wstrzymania postępowania windykacyjnego i wypłaty odszkodowania.

 

Zaniedbanie obowiązków w przypadku nieotrzymania płatności od kontrahenta

Gdy kontrahent opóźnia się z zapłatą za fakturę, postępuj tak jak wskazuje umowa ubezpieczenia. Najczęściej po np. 60 dniach od terminu płatności tracisz ochronę dla wszystkich kolejnych wysyłek, nawet jeśli kontrahent zapłaci następnego dnia. Ochrona sama się nie odnawia. W takiej sytuacji musisz wystąpić do ubezpieczyciela o ponowne ustalenie limitu.

Warunkiem otrzymania odszkodowania jest zgłoszenie należności do windykacji w określonym w umowie terminie. Niedotrzymanie tego terminu zawsze skutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

 

Zwróciłam uwagę na najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty odszkodowania. Pamiętaj, żeby dokładnie czytać umowę ubezpieczenia, pytać ubezpieczyciela, jeśli jakiś warunek jest dla Ciebie niezrozumiały, wykonywać obowiązki wynikające z umowy. Często zdarza się, że dopiero po pierwszej szkodzie i pierwszej odmowie wypłaty odszkodowania firmy wdrażają prawidłowe procedury zarządzania należnościami i obsługi polisy. Spróbuj tego uniknąć.