PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie IV18


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie IV18

 

Tematyka i wykładowcy Zaproszenie (pdf) Rejestracja: picm@picm.pl O CREDIT CLUB PICM
       

 

 

 

 

 

DATA:                                               21 września 2018 (piątek)

MIEJSCE:                                          Hotel Lenart, ul. G. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka

 

AGENDA

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.30                                    Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych, część 2

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.30                                    Praktyczne zarządzanie należnościami, część 1

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 16.00                                    Praktyczne zarządzanie należnościami, część 2

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

 

 

 

Czynniki wpływające na zniekształcenie informacji finansowych

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jednym z podstawowych źródeł informacji uwzględnianych przy ocenie wyników działalności przedsiębiorstw są sprawozdania finansowe. Zawierają one szereg danych finansowych kluczowych dla rozpoznania sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Należą do nich m.in.: wynik finansowy, wielkość przychodów, suma bilansowa, poziom kapitałów własnych, zadłużenie. Spośród wielu elementów pełnego rocznego sprawozdania finansowego największe znaczenie w tym kontekście odgrywa bilans pokazujący zasoby majątkowe spółki i źródła ich finansowania oraz rachunek zysków i strat, który przybliża dane na temat przychodów, kosztów i struktury wyniku finansowego za dany rok.

Należy jednak wyraźnie stwierdzić, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych również podlegają świadomym i celowym manipulacjom, przez co znacznie obniża się ich wiarygodność oraz wartość informacyjna. Znaczny zakres tych działań mieści się w granicach prawa. W wielu bowiem przypadkach przepisy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pozostawiają duży zakres swobody w zakresie identyfikacji, klasyfikacji, metody wyceny, sposobu zaksięgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu wielu zdarzeń gospodarczych. Doświadczeni księgowi potrafią umiejętnie korzystać z tej swobody i dzięki temu w dużym stopniu wpływać na poziom wszystkich podstawowych kategorii ekonomicznych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

W związku z powyższym każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego.

 

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Zarządzania i Rachunkowości w WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w renomowanych wydawnictwach np. „CH Beck”, „Difin”, „KIBR”, „Rachunkowość”. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest autorem ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”. Redaktor merytoryczny podatkowego i bilansowego zamknięcia roku wydawnictwa CH Beck.

W 2001 roku Artur Hołda poddał analizie próbę 40 przedsiębiorstw upadłych oraz 40 przedsiębiorstw, które charakteryzowała dobra sytuacja finansowa. Przedsiębiorstwa stanowiły homogeniczną grupę sklasyfikowaną w Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Rezultatem badania była konstrukcja liniowej funkcji dyskryminacyjnej.

 

 

Praktyczne zarządzanie należnościami

Michał Lasocki, partner w Fi3

Michał Lasocki podzieli się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie praktycznego zastosowania skutecznych metod zarządzania należnościami.

Wystąpienie skoncentruje się na następujących tematach:

 

Michał Lasocki, partner w Fi3

Menedżer budujący przewagę konkurencyjną skutecznie zarządzajac finansami. Dyrektor finansowy, przedsiębiorca, bankowiec, doradca. Obecnie Partner Fabryka i3.

W przeszłości między innymi: Dyrektor Raiffeisen Capital & Investment Polska, Citibank S.A, Bankers Trust Company. Współtwórca i wiceprezes Connexio Sp. z o.o. znanej później jako Creyf’s Polska, Współzałożyciel i prezes Erada S.A. pierwszego brokera ubezpieczeń i detalicznych produktów finansowych on-line w Polsce, Dyrektor Finansowy Hertz Systems LTD Sp. z o.o., Menedżer projektów związanych z restrukturyzacją działów finansowych.

W jego obszarze zainteresowań znajduje się: analiza danych, Business Intelligence, technologie bazodanowe, rachunkowość zarządcza, optymalizacja procesów księgowych, budowa centrów usług wspólnych, wdrożenia i poprawianie wdrożeń systemów IT, pozyskiwanie kapitału, w tym w drodze emisji papierów wartościowych, entuzjasta systemów wizualizacji danych.