PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie II19


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie II19

 

Tematyka i wykładowcy Zaproszenie (pdf) Rejestracja: picm@picm.pl O CREDIT CLUB PICM
       

 

 

 

 

 

DATA:                                               11 kwietnia 2019 (czwartek)

MIEJSCE:                                          Willa Decjusza, ul. 28 lipca 1943 17a, Kraków

 

AGENDA

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Metodologia oceny ryzyka kredytowego, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.30                                    Metodologia oceny ryzyka kredytowego, część 2

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.30                                    Upadłości - przyczyny i statystyka, część 1

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 16.00                                    Upadłości - przyczyny i statystyka, część 2

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

 

 

Metodologia oceny ryzyka kredytowego
[oczekuje na potwierdzenie]

 

 

 

Występowanie czynników ryzyka stanowi naturalną konsekwencję podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Zbyt liberalna polityka kredytowa prowadzi do udzielenia zbyt dużej ilości kredytów kupieckich – często wątpliwych – co zwiększa ryzyko braku spłaty w określonym terminie. Natomiast polityka zbyt rygorystyczna prowadzi do zmniejszenia wielkości sprzedaży związanej z udzieleniem zbyt małej ilości kredytów. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane minimalizacją ryzyka, które wiąże się z każdym udzielonym kredytem. Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami ryzyka kredytowego stosuje się różnego rodzaju metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz prawdopodobieństwa niewypłacalności (prawdopodobieństwa bankructwa) podmiotu.

Podstawowym narzędziem, które powinno być stosowane w ocenie ryzyka kredytowego jest model ryzyka kredytowego (prognozowania niewypłacalności). W ostatnich latach, wypracowanych zostało wiele modeli pozwalających na mierzenie ryzyka kredytowego. Ale jak to robić najlepiej? Z czego korzystać? Jakie są najnowsze trendy? Jaki zastosować model, jaką wdrożyć metodologię, aby rezultat analiz był najlepszy dla mojej firmy?

Na spotkaniu porozmawiamy na temat metodologii budowy modeli oceny ryzyka kredytowego oraz nawiążemy do gotowych modeli – w tym modeli dyskryminacyjnych. Na koniec omówione zostaną perspektywy rozwoju i wykorzystania modeli predykcji bankructwa.

 

 

Niewypłacalności - przyczyny i statystyka
[oczekuje na potwierdzenie]

 

 

 

 

Według różnych szacunków, w 2018 roku ma upaść około 10-proc. więcej przedsiębiorstw niż miało to miejsce w 2017. Liczba firm tracących płynność finansową jest stosunkowo wysoka zarówno w produkcji, usługach, handlu, a w przekroju całego roku wzrosła także w przeżywającym obecnie boom budownictwie.

Spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja. Firmy maja coraz mniejszą rentowność, kuleje kwestia finansowania działalności oraz przepływu środków pieniężnych.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym co stało się w zeszłym roku, a także jakie są perspektywy po kilku miesiącach 2019 roku.