PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie II


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie II

 

Spotkanie było bezpłatne dla uczestników programu CREDIT CLUB PICM.

 

Tematyka i wykładowcy Agenda (pdf) Galeria O CREDIT CLUB PICM
       

 

 

 

 

 

DATA:                                               25 stycznia 2018 (czwartek)

MIEJSCE:                                          hotel Lenart, ul. G. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka

 

AGENDA

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.30                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 2

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.10                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, część 3

14.10 – 14.30                                    Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością, dyskusja

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 15.40                                    Niewypłacalności firm w 2017 roku

15.40 – 16.00                                    Niewypłacalności firm w 2017 roku, dyskusja

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

→ pobierz szczegóły w pdf

 

 

Perspektywy rozwoju modeli ostrzegających przed upadłością

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Występowanie czynników ryzyka stanowi naturalną konsekwencję podejmowania przez przedsiębiorstwa działalności gospodarczej. Zbyt liberalna polityka kredytowa prowadzi do udzielenia zbyt dużej ilości kredytów kupieckich – często wątpliwych – co zwiększa ryzyko braku spłaty w określonym terminie. Natomiast polityka zbyt rygorystyczna prowadzi do zmniejszenia wielkości sprzedaży związanej z udzieleniem zbyt małej ilości kredytów. W związku z tym przedsiębiorstwa powinny być zainteresowane minimalizacją ryzyka, które wiąże się z każdym udzielonym kredytem. Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami ryzyka kredytowego stosuje się różnego rodzaju metody oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz prawdopodobieństwa niewypłacalności (prawdopodobieństwa bankructwa) podmiotu.

Podstawowym narzędziem, które powinno być stosowane w ocenie ryzyka kredytowego jest model ryzyka kredytowego (prognozowania niewypłacalności). W ostatnich latach, wypracowanych zostało wiele modeli pozwalających na mierzenie ryzyka kredytowego. Ale jak to robić najlepiej? Z czego korzystać? Jakie są najnowsze trendy? Jaki zastosować model, jaką wdrożyć metodologię, aby rezultat analiz był najlepszy dla mojej firmy?

Wykład omówi metodologię budowy modeli oceny ryzyka kredytowego oraz nawiąże do gotowych modeli – w tym modeli dyskryminacyjnych. Na koniec omówione zostaną perspektywy rozwoju i wykorzystania modeli predykcji bankructwa.

 

prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości WSEI. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji (w tym o charakterze książkowym), które publikowały m.in.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z biznesem. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego jak również ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor). Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości finansowej i rachunku kosztów.

W 2001 roku Artur Hołda poddał analizie próbę 40 przedsiębiorstw upadłych oraz 40 przedsiębiorstw, które charakteryzowała dobra sytuacja finansowa. Przedsiębiorstwa stanowiły homogeniczną grupę sklasyfikowaną w Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Dane pochodziły z lat 1993‒1996. Rezultatem badania była konstrukcja liniowej funkcji dyskryminacyjnej.

 

 

 

Niewypłacalności firm w 2017 roku

Dr Krzysztof Korcz, Jatex Finanse S.A.

 

Według różnych szacunków, w 2017 roku o około 15-proc. wzrosła liczba niewypłacalności przedsiębiorstw. Liczba firm tracących płynność finansową jest stosunkowo wysoka zarówno w produkcji, usługach, handlu, a w przekroju całego roku wzrosła także w przeżywającym obecnie boom budownictwie. Dlatego w oficjalnych statystykach m.in. trzeci kwartał minionego roku zamknął się najwyższą od pięciu lat (czyli od końca 2012 roku) liczbą niewypłacalności w skali jednego kwartału.

Spośród wielu przyczyn niewypłacalności wyłania się jedna konkluzja. Firmy za mało zarabiają, kuleje kwestia rentowności obrotu, finansowania działalności oraz przepływu środków pieniężnych.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o tym co stało się w zeszłym roku, a także jakie są perspektywy na właśnie rozpoczęty 2018.

 

Dr Krzysztof Korcz, Jatex Finanse S.A.

Jatex Finanse S.A. od 1994 roku świadczy usługi finansowe i prawne związane z usprawnieniem przepływu środków finansowych oraz odzyskiwaniem wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów.

Doświadczenie oraz dobra znajomość realiów polskiego rynku, połączone ze świadomością konieczności pilnego rozwiązywania problemów płynności finansowej podmiotów gospodarczych, składają się na wciąż modyfikowany i stale rozszerzany, ale zawsze realistyczny program prac prowadzonych na rzecz klientów firmy, do których należą m.in. Whirlpool, Candy Hoover, RUCH, Electrolux, Pilkington, Linde Gaz, Tele-Fonika Kable, Inter-Cars, Volvo Maszyny Budowlane, Sten Polska, SIG, SONY Poland czy Tetra Pak.

Naszym gościem będzie prezes zarządu Jatex Finanse S.A., pan dr Krzysztof Korcz.

 

 

GALERIA