PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM - spotkanie I19


 

CREDIT CLUB PICM - Spotkanie I19

 

Tematyka i wykładowcy Zaproszenie (pdf) Rejestracja: picm@picm.pl O CREDIT CLUB PICM
       

 

 

 

 

 

DATA:                                               14 luty 2019 (czwartek)

MIEJSCE:                                          hotel Lenart, ul. G. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka

 

AGENDA

9.30 – 10.00                                      poranna kawa i przywitanie

10.00 – 11.00                                    Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych, część 1

11.00 – 11.30                                    przerwa kawowa

11.30 – 12.30                                    Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych, część 2

12.30 – 13.30                                    przerwa lunchowa

13.30 – 14.30                                    Skuteczność rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności, część 1

14.30 – 15.00                                    przerwa kawowa

15.00 – 16.00                                    Skuteczność rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności, część 2

16.00 – 17.00                                    kawa & networking

 

 

 

Zaawansowana analiza sprawozdań finansowych

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Analiza finansowa jest najstarszym narzędziem analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Służy ona poznaniu przebiegu procesów finansowych, określania zależności między nimi oraz oceny ich wpływu na wyniki przedsiębiorstwa. Przedmiot i zakres analizy finansowej są bardzo szerokie, w dużej mierze uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, liczby i szczegółowości dostępnych informacji, czy chociażby potrzeb zleceniodawcy oraz intencji wykonawcy analizy.

Warto podkreślić, że automatyczne obliczanie wskaźników nie uprawnia do stwierdzenia, że analiza przeprowadzona została prawidłowo. Mimo, że metodyka analizy często utożsamiana jest z realizacją procesów w ramach nauk ścisłych, to jednak trzeba pamiętać, że ekonomia jest przede wszystkim nauką społeczną. Dlatego ważne wydaje się w przypadku realizowania procesu analizy finansowej właściwe zapoznanie się z badanym przedsiębiorstwem, jego historią, branżą, w której ono funkcjonuje, itd. Dużą role odgrywa również umiejętne czytanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego oraz, co jest niezwykle ważne w analizach porównawczych, umiejętność odszukania niekiedy subtelnych różnic między konstrukcjami sprawozdań poszczególnych podmiotów.

 

Piotr Rybicki, nadzorkorporacyjny.pl

Biegły rewident, specjalizuje się w finansach korporacyjnych, sprawozdawczości, nadzorze właścicielskim oraz rachunkowości kreatywnej. Posiada doświadczenie jako wiceprezes zarządu ds. finansowych w spółce giełdowej, zasiada w radach nadzorczych.

Wykładowca na kursach dla kandydatów na członków rad nadzorczych, inicjator „Konferencji Rada Nadzorcza” i wyróżnienia "Człowiek Corporate Governance", a także propagator profesjonalnych rad nadzorczych, Wiceprezes Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, Członek Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ekspert Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, prowadzi portal NadzórKorporacyjny.pl.

 

 

Skuteczność rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności

Katarzyna Misztal, Debt Collection Manager w Grupa Cersanit S.A.

Katarzyna Misztal podzieli się z nami swoimi doświadczeniami w zakresie skutecznych metod rozmowy z klientem w sprawie niespłaconych należności.

Wystąpienie skoncentruje się na następujących tematach:

 

Katarzyna Misztal, Debt Collection Manager w Grupa Rovese S.A.

Od lat zawodowo związana jest z windykacją, a od 10 lat pracuje w Grupie Cersanit S.A. na stanowisku Debt Collection Manager w Dziale Kontroli Należności i Ubezpieczeń. Wykształcenie ekonomiczne kierunek: ubezpieczenia Politechnika Świętokrzyska. Główne zadania na zajmowanym stanowisku to koordynowanie procesem zarządzania należnościami handlowymi oraz ubezpieczeniami w spółkach należących do Grupy Cersanit S.A. zlokalizowanych w Polsce oraz za granicą (Rosja, Ukraina, Rumunia, Niemcy, Wielka Brytania). Katarzyna Misztal zajmuje się przede wszystkim monitoringiem płatności i kontrolą należności klientów: bieżącymi działaniami pre-windykacyjnymi, prowadzeniem windykacji pośredniej i bezpośredniej (twarda miękka), prowadzeniem negocjacji polubownych z dłużnikiem, mediacji, nadzorowaniem transakcji handlowych w zakresie ryzyka handlowego jak również pozyskiwaniem zabezpieczeń -hipoteka, weksel, zastaw rejestrowy. Celem pracy jest skuteczne działanie zmierzające do rozwiązania powstałego problemu, jakim jest zadłużenie. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się wszelkie dostępne i prawnie dozwolone środki dyscyplinujące dłużnika i skłaniające go do uregulowania zobowiązań.