PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM on-line 111814 listopad (środa) 2018

10.00 - 11.00: Ocena ryzyka kredytowego okiem ubezpieczyciela

Monika Kiełtyka

11.00 - 12.00: Egzekucja komornicza na każdym etapie - ustawa, istotne zmiany dla dłużnika i wierzyciela

Krzysztof Roguszewski

→ sprawdź pytania i odpowiedzi naszych ekspertów (Q&A)

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z webinarium

 

 

 

 

EKSPERCI

Monika Kiełtyka, Chief Risk Officer w RiskMan sp. z o.o.

Absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Towarzystwie Ubezpieczeń Euler Hermes w Biurze Oceny Ryzyka oraz Michelin Polska. Ma wysokie kompetencje z zakresu finansów i analizy, a także bardzo dobre rozeznanie w rynku ubezpieczeń należności, szczególnie w branży Automotive. Uczestniczka wielu inicjatyw kredytowo – sprzedażowych. Szkoli i doradza z zakresu oceny ryzyka finansowego.

 

Krzysztof Roguszewski

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowych procesach monitoringu należności i windykacji, budowaniu strategii i planów windykacyjnych, bezpieczeństwa transakcji, prawnych zabezpieczeń, unikatowych narzędzi analitycznych, systemów raportowych, kodyfikacji przepisów, automatycznych platform audytu egzekucji komorniczych, cyklów sądowych, badania transakcji ponadprogowych, powiązanych i podejrzanych, skip tracingu, wywiadu gospodarczego i majątkowego, licencjonowany detektyw. Doświadczenie zdobyte w sektorze finansowym, branży FMCG, HVAC, przemysłowym, budowlanym (McCormick, Plus bank, Grupa HBH).

 

TEMATYKA

Ocena ryzyka kredytowego okiem ubezpieczyciela

Ochrona ubezpieczeniowa należności wierzyciela następuje z chwilą nadania przez ubezpieczyciela limitu kredytowego na transakcje handlowe z kontrahentem. Limit kredytowy ustalany jest za każdym razem indywidualnie dla każdego odbiorcy. Jego wysokość zależy od oceny kondycji finansowej danego odbiorcy, jego dotychczasowych zachowań płatniczych – czyli np. tego czy terminowo wywiązywał się ze spłaty zobowiązań wobec innych dostawców, a także od sytuacji w konkretnej branży. Są bowiem branże, które charakteryzują się większym ryzykiem niewypłacalności i czynnik ten jest także uwzględniany podczas podejmowania decyzji o wysokości limitu kredytowego.

W trakcie trwania polisy ubezpieczyciel może obniżyć lub zredukować do zera limit na przyszłe transakcje z klientem, wobec którego stwierdzono zwiększenie się ryzyka. Takie podejście eliminuje odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego za ryzyko wszystkich transakcji, które następują po powiadomieniu ubezpieczającego o redukcji limitu ubezpieczeniowego.

Jakie są tego powody? Co jest przyczyną takich decyzji ubezpieczyciela?

 

Egzekucja komornicza na każdym etapie - ustawa, istotne zmiany dla dłużnika i wierzyciela

Wzmocnienie nadzoru nad komornikami oraz wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności egzekucyjnych przewiduje nowa ustawa o komornikach, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019. Celem regulatora jest wprowadzenie przejrzystych reguł działalności komorniczej, ale przede wszystkim przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego – jako funkcjonariusza publicznego.

Komornicy to istotny element gospodarki. Realizują wyroki sądów wprowadzając do obiegu blisko 10 miliardów złotych odzyskanych należności. Ewentualna finansowa niewydolność systemu egzekucji sądowej może mieć zatem poważne konsekwencje dla przedsiębiorców i jeszcze bardziej zwiększyć zatory płatnicze.

Jaki wpływ będą miały nowe przepisy na egzekucję wierzytelności? Jakich zmian należy się spodziewać i jak się do tego przygotować?

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). → więcej

 

 

 

TECHNOLOGIA

   


W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

 

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.