PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM on-line 031914 marzec (czwartek) 2019

10.00 - 11.00: Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców

Marcin Szwanenfeld, Grzybkowski Guzek i Partnerzy - Adwokacka Spółka Partnerska


 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z webinarium

 

 

 

 

EKSPERT

 

Marcin Szwanenfeld, Radca Prawny, Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy

Absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, odbył aplikację sądową (zakończoną wynikiem bardzo dobrym) i aplikację radcowską.

Zajmuje się szeroko pojętą tematyką prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia należności. Jest autorem specjalistycznych opracowań publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym i Monitorze Prawniczym.

 

 

TEMATYKA

Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców

Wyrokiem z dnia 20 września 2018 roku Sąd Najwyższy rozstrzygnął istotne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców zagadnienie odpowiedzialności zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców w zakresie dostaw i usług biorących udział w realizacji zamówień publicznych na roboty budowlane.

Dotychczas w orzecznictwie sądów powszechnych oraz doktrynie istniały w tym zakresie rozbieżności. Z jednej strony sądy uwzględniały powództwa podwykonawców w zakresie dostaw lub usług przeciwko zamawiającym uznając, że przepis art. 143c ust. 1 PZP nakłada na zamawiającego obowiązek dokonania zapłaty na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) i jednocześnie przyznaje podwykonawcy w stosunku do zamawiającego roszczenie o zapłatę wymagalnego wynagrodzenia. Z drugiej strony formułowano tezę, że przepis ten nie daje podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) prawa dochodzenia zapłaty od zamawiającego, a jedynie przyznaje zamawiającemu uprawnienie do dokonania bezpośredniej zapłaty wraz z obowiązkiem skorzystania z tej kompetencji.

Co w praktyce gospodarczej zmienił wyrok Sądu Najwyższego z września ubiegłego roku? Jaki to może mieć wpływ na skuteczne egzekwowanie zapłaty należności?

 

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

RiskMan to profesjonalny broker ubezpieczeniowy, wiodący w Polsce specjalista w ubezpieczeniu należności handlowych. Zatrudniając kilkudziesięciu pracowników (w tym licencjonowanych brokerów) obsługuje kilkaset polis ubezpieczenia należności. RiskMan należy do International Credit Brokers Alliance (ICBA). → więcej

 

 

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski, Guzek i Partnerzy to jedna z największych i najdłużej działających kancelarii adwokackich w Poznaniu. Skupia się na zagadnieniach prawa cywilnego. Działa od niemal 30 lat, zapewniając Klientom kompleksową pomoc prawną. W zespole znajdują się prawnicy, adwokaci, radcowie prawni. Zapewnia kompleksową obsługę prawną oraz wsparcie w najtrudniejszych sprawach prawnych. → więcej

 

TECHNOLOGIA

   


W celu zapewnienia sobie wysokiego komfortu oglądania prosimy pamiętać o:

 

W razie wątpliwości prosimy zwrócić się do administratora sieci i sprzętu firmowego w celu sprawdzenia czy komputer i połączenie z internetem będzie odpowiedniej jakości.