PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

CREDIT CLUB PICM 21092018 - relacja


CREDIT CLUB PICM 21.09.2018 - relacja

Kraków, 24 wrzesień 2018

 

Pierwsze po przerwie letniej spotkanie CREDIT CLUB PICM poświęcone było dwóm tematom: czynnikom wpływającym na zniekształcenie informacji finansowych oraz praktycznemu podejściu w zarządzaniu należnościami handlowymi. Naszymi gośćmi byli pan prof. Artur Hołda oraz pan Michał Lasocki.

Jednym z podstawowych źródeł informacji uwzględnianych przy ocenie wyników działalności przedsiębiorstw są sprawozdania finansowe. Zawierają one szereg danych finansowych kluczowych dla rozpoznania sytuacji majątkowo-finansowej podmiotu. Należą do nich m.in.: wynik finansowy, wielkość przychodów, suma bilansowa, poziom kapitałów własnych, zadłużenie. Kwoty zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych podlegają świadomym i celowym manipulacjom, przez co znacznie obniża się ich wiarygodność oraz wartość informacyjna. Znaczny zakres tych działań mieści się w granicach prawa. W wielu bowiem przypadkach przepisy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej pozostawiają duży zakres swobody w zakresie identyfikacji, klasyfikacji, metody wyceny, sposobu zaksięgowania oraz prezentacji w sprawozdaniu wielu zdarzeń gospodarczych. Doświadczeni księgowi potrafią umiejętnie korzystać z tej swobody i dzięki temu w dużym stopniu wpływać na poziom wszystkich podstawowych kategorii ekonomicznych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

W związku z powyższym każdy użytkownik takiego sprawozdania powinien mieć świadomość, że przedstawione w nim dane nie wynikają jedynie z obiektywnego pomiaru skutków rzeczywistych działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Spora ich część odnosi się bowiem do mechanizmów tzw. rachunkowości kreatywnej, mieszczących się w granicach prawa bilansowego.

Ważne jest jednak wyraźne odróżnienie błędów (niezamierzonego zniekształcenia informacji finansowej) od oszustw (celowego działania, aby przedstawić fałszywe informacje finansowe przez osoby z kierownictwa, spośród pracowników lub inne osoby w przedsiębiorstwie). Na warsztatach uczyliśmy się jak rozpoznawać pomyłki i oszustwa wykorzystując Model Beneisha oraz Prawo Benforda.

Jednak analiza sprawozdań finansowych klientów to tylko niewielka część całościowego procesu zarzadzania należnościami handlowymi. W drugiej części spotkania, mieliśmy okazję do rozmowy na ten temat z Panem Michałem Lasockim. Wystąpienie rozpoczęło się od omówienia bardzo ostatnio popularnego pojęcia VUCA. Akronim pochodzi z języka angielskiego i swoją genezę ma w terminologii wojskowej. VUCA pochodzi od słów: volatility, czyli zmienność, uncertainty, czyli niepewność, complexity - złożoność i ambiguity - niejednoznaczność. Jak credit manager ma się odnaleźć w świecie VUCA? Wydaje się, iż jedynym możliwym podejściem jest holistyczne spojrzenie na zarządzanie należnościami. Zdefiniowanie, wdrożenie oraz nadzorowanie procesu Order-to-Cash jest niewątpliwie odpowiedzią na to pytanie. Dlatego też wystąpienie skupiło się na kilku kluczowych elementach tego procesu.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować jasną politykę finansową wynikającą ze strategii i zasobów przedsiębiorstwa. Następnie ważne jest odpowiednie dobranie klientów i formułowanie zapisów umów. Nie bez znaczenia jest ciągły monitoring oraz miękka windykacja we własnym zakresie, najlepiej zautomatyzowana. Należy też zwrócić uwagę na płynną współpracę z windykatorem zewnętrznym czy wywiadownią gospodarczą lub biurem kredytowym. Ostatecznością są oczywiście działania prawne.

Wrześniowe spotkanie było ciekawym połączeniem naukowych i praktycznych wskazówek, które powinny być pomocne w codziennej pracy zmierzającej do ograniczania przeterminowanych należności.

Do zobaczenia wkrótce!

Robert Dyrcz

Założyciel i Prezes Zarządu PICM

→ więcej na temat CREDIT CLUB PICM