PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Badanie PICM oraz WZ AGH


Badanie zarządzania kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie - PICM oraz Wydział Zarządzania AGH

 

Zarządzanie kredytem kupieckim jest istotnym procesem dla każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje takie działania jak rozpoznanie i ocenę ryzyka kredytowania kontrahentów, ustalenie określonych limitów kredytowych, monitorowanie sytuacji kredytobiorców oraz spływu należności, windykację wierzytelności.

Ocena ryzyka kredytowego to różnego rodzaju czynności zmierzające do minimalizacji potencjalnych strat. Same decyzje kredytowe opierają się o informacjach niepełnych, to znaczy, nie ma możliwości uzyskania pewności co do bezpieczeństwa transakcji i nawet przy stosowaniu najbardziej sprawdzonych metod modelowania ryzyka istnieje możliwość nie zaspokojenia wierzytelności lub poniesienia straty finansowej w związku z daną transakcją.

 

Do najistotniejszych przyczyn zatorów płatniczych wśród mniejszych firm należą:
→ Brak refleksji na temat "Czy stać mnie na taki termin płatności?"
→ Obawy przed negocjowaniem terminów płatności
→ Brak edukacji finansowej
→ Brak zabezpieczenia oraz sprawdzania kontrahentów
→ „Sezonowość” płatności podatkowych w trakcie miesiąca

Czy zatem przedsiębiorcy korzystają ze wszystkich dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym minimalizujac ryzyko niepotrzebnych strat? Czy dysponują odpowiednią wiedzą? Czy wdrażają odpowiednie procedury? Czy wiedzą do kogo zwrócić się o ewentualną pomoc?

Chcemy odpowiedzieć na te pytania i zapraszamy do wypełnienia tej krótkiej ankiety, która w tym pomoże!


Link do naszej ankiety jest TUTAJ

! Serdecznie dziękujemy !

Po zakończeniu ankiety otrzymają Państwo kod uprawniający do atrakcyjnego rabatu na konferencje Credit Risk 2018