PICM

Panel logowania Language PICM
Language:  

Badanie jakości zarządzania należnościami


 

 

Zarządzanie należnościami jest istotnym procesem dla każdego przedsiębiorstwa. Obejmuje takie działania jak rozpoznanie i ocenę ryzyka kredytowania kontrahentów, ustalenie określonych limitów kredytowych, monitorowanie sytuacji kredytobiorców oraz spływu należności, windykację wierzytelności. Właściwe zarządzanie należnościami zapewnienia również środki na pokrycie ewentualnych strat wynikających z ewentualnej niewypłacalności odbiorców.

Ocena ryzyka kredytowego to różnego rodzaju czynności zmierzające do minimalizacji potencjalnych strat. Same decyzje kredytowe opierają się o informacjach niepełnych, to znaczy, nie ma możliwości uzyskania pewności co do bezpieczeństwa transakcji i nawet przy stosowaniu najbardziej sprawdzonych metod modelowania ryzyka istnieje możliwość nie zaspokojenia wierzytelności lub poniesienia straty finansowej w związku z daną transakcją.

Według raportu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso (informacja opublikowana w Diamenty Forbes'a 2016), 44% firm nie sprawdza wiarygodności partnerów biznesowych przed rozpoczęciem z nimi współpracy. 33,5% robi to tylko dla nowych kontrahentów, tylko 12,7% zawsze sprawdza (nowych i obecnych), natomiast 8,8% sprawdza tylko przy wysokiej wartości zlecenia. Jednocześnie, według nowego badania BIG InfoMonitor, około 48% firm, które zatrudniają ponad 9 pracowników, ma problemy z opóźnieniami płatności za towary i usługi, oraz 14% przedsiębiorstw ma kłopoty z uzyskaniem powyżej 60% kwot z wystawionych faktur.
Czy zatem przedsiębiorcy korzystają ze wszystkich dostępnych narzędzi zarządzania ryzykiem kredytowym minimalizujac ryzyko niepotrzebnych strat? Czy dysponują odpowiednią wiedzą? Czy wdrażają odpowiednie procedury? Czy wiedzą do kogo zwrócić się o ewentualną pomoc? Chcemy odpowiedzieć na te pytania i zapraszamy do wypełnienia tej krótkiej ankiety, która w tym pomoże!

Link do naszej ankiety jest TUTAJ

! Serdecznie dziękujemy !

 

Po zakończeniu ankiety otrzymasz kod. Prześlij go nam na picm@picm.pl a otrzymasz od nas: